Advanced

Palynology of Oligocene to middle Miocene sediments from ODP leg 159, site 959 offshore Ivory Coast, equatorial West Africa

Hult, Elin (2009) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Oligocen och Miocen karaktäriseras av flera klimatoscillationer som följer de primära Milankovitchcyklerna
men varierar i magnitud. Dinoflagellater är känsliga miljöindikatorer såväl som biostratigrafimarkörer,
men deras användning som det föregående har i huvudsak varit begränsat till högre latituder. Denna palynologiska
studie är gjord på prover tillhörande ett Oligocen-Miocen – intervall från the Ocean Drilling Project leg 159,
site 959, utanför ekvatorialafrikas västkust. Sedimenten består av två enheter: Den lägre dominerad av kisel och den
övre av kalk. De palynologiska fynden har organiserats i två huvudsakliga grupper; dinoflagellater och terrestriska
pollen och sporer, och därutöver Pediastrum, achritarker, fungi och... (More)
Oligocen och Miocen karaktäriseras av flera klimatoscillationer som följer de primära Milankovitchcyklerna
men varierar i magnitud. Dinoflagellater är känsliga miljöindikatorer såväl som biostratigrafimarkörer,
men deras användning som det föregående har i huvudsak varit begränsat till högre latituder. Denna palynologiska
studie är gjord på prover tillhörande ett Oligocen-Miocen – intervall från the Ocean Drilling Project leg 159,
site 959, utanför ekvatorialafrikas västkust. Sedimenten består av två enheter: Den lägre dominerad av kisel och den
övre av kalk. De palynologiska fynden har organiserats i två huvudsakliga grupper; dinoflagellater och terrestriska
pollen och sporer, och därutöver Pediastrum, achritarker, fungi och ”säckar” (oidentifierade), för att möjliggöra en
miljötolkning. Palynomorferna varierar i diversitet och relativt antal mellan proverna, men de terrestriska mikrofossilen
är företrädesvis flest.
Det framgår tydligt att förändringar i miljöfaktorerna har förekommit vid tiden för avsättning av den undersökta
sekvensen, med fluktuerande terrestriska/strandnära och oceaniska influenser som resultat, såväl som indikationer
av skiftande kemiska förutsättningar i vattnet. (Less)
Abstract
The Oligocene and Miocene are characterized by a number of climate oscillations, following the primary
Milankovitch cycles but varying in magnitude. Dinoflagellates are sensitive environmental indicators as well as
biostratigraphic markers, but their use as the former has mainly been restricted to higher latitudes. This palynological
study is made on samples belonging to the Oligocene-Miocene interval from the Ocean Drilling Project leg 159,
site 959, outside the west coast of equatorial Africa. The sediments comprise two units: The lower dominated by
silica and the upper by chalk. The palynological assemblages have been set in two main groups; dinoflagellates and
terrestrial pollen and spores, and additionally Pediastrum,... (More)
The Oligocene and Miocene are characterized by a number of climate oscillations, following the primary
Milankovitch cycles but varying in magnitude. Dinoflagellates are sensitive environmental indicators as well as
biostratigraphic markers, but their use as the former has mainly been restricted to higher latitudes. This palynological
study is made on samples belonging to the Oligocene-Miocene interval from the Ocean Drilling Project leg 159,
site 959, outside the west coast of equatorial Africa. The sediments comprise two units: The lower dominated by
silica and the upper by chalk. The palynological assemblages have been set in two main groups; dinoflagellates and
terrestrial pollen and spores, and additionally Pediastrum, acritarchs, fungi and “bags” (unidentified), in order to
make a palaeoenvironmental interpretation. The palynomorph assemblages vary in diversity and relative abundance,
but the terrestrial microfossils are predominantly the richest in number.
It is evident that there were changes in the environmental conditions during time of deposition of the investigated
sequence, with the effect of fluctuating terrestrial/nearshore and oceanic influences, as well as indications of shifting
water chemistry. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Tiden mellan 33,9–5,3 miljoner år sedan är indelad i perioderna Oligocen och Miocen. Denna tid karaktäriseras av ett oscillerande klimat som var knutet till de primära så kallade Milankovitchcyklerna – excentricitet hos Jordens bana kring solen, jordaxelns lutning och dess precession – men magnituden hos oscillationerna var mycket varierande.

Dinoflagellater är planktoniska protister som utgör en stor del av primärproducenterna i dagens hav, och är mycket känsliga för förändringar i sin levnadsmiljö. Vissa grupper omgärdar sig med en cysta, en skyddande organisk kokong, under sitt vilostadium, och dessa kan sedan återfinnas som mikrofossil. De används nu bland annat för miljötolkning från drygt 200... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Tiden mellan 33,9–5,3 miljoner år sedan är indelad i perioderna Oligocen och Miocen. Denna tid karaktäriseras av ett oscillerande klimat som var knutet till de primära så kallade Milankovitchcyklerna – excentricitet hos Jordens bana kring solen, jordaxelns lutning och dess precession – men magnituden hos oscillationerna var mycket varierande.

Dinoflagellater är planktoniska protister som utgör en stor del av primärproducenterna i dagens hav, och är mycket känsliga för förändringar i sin levnadsmiljö. Vissa grupper omgärdar sig med en cysta, en skyddande organisk kokong, under sitt vilostadium, och dessa kan sedan återfinnas som mikrofossil. De används nu bland annat för miljötolkning från drygt 200 miljoner år tillbaka och framåt.

Dessa tolkningar har hittills varit begränsade i huvudsak till högre latituder, men i denna studie interpreteras sediment ur en borrkärna tagen under Ocean Drilling Program leg 159 från site 959, utanför Afrikas västkust, i avsikt att göra en rekonstruktion av ekvatoriala klimatförhållanden under Oligocen och Miocen.

Fynden av olika dinoflagellatgrupper och andra palynomorfer (organiska mikrofossil) i sedimenten är omväxlande, och visar på att området har sett relativa havsnivåförändringar jämte omställningar i sina miljöfaktorer under tidsperioden. Havsnivåförändringarna kan ses vara kopplade till de globala klimatoscillationerna, och därmed också Milankovitchcyklerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hult, Elin
supervisor
organization
alternative title
Palynologi i Oligocena till mellersta Miocena sediment från ODP leg 159, site 959 utanför Elfenbenskusten, ekvatoriala Västafrika
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Palynomorphs, Oligocene, Miocene, ODP leg 159 site 959, Ivory Coast, palaeoenvironment, climate, Palynomorfer, Oligocen, Miocen, Elfenbenskusten, palaeomiljö, klimat
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
243
language
English
id
2302138
date added to LUP
2012-01-25 15:20:21
date last changed
2012-01-25 15:20:21
@misc{2302138,
 abstract   = {The Oligocene and Miocene are characterized by a number of climate oscillations, following the primary
Milankovitch cycles but varying in magnitude. Dinoflagellates are sensitive environmental indicators as well as
biostratigraphic markers, but their use as the former has mainly been restricted to higher latitudes. This palynological
study is made on samples belonging to the Oligocene-Miocene interval from the Ocean Drilling Project leg 159,
site 959, outside the west coast of equatorial Africa. The sediments comprise two units: The lower dominated by
silica and the upper by chalk. The palynological assemblages have been set in two main groups; dinoflagellates and
terrestrial pollen and spores, and additionally Pediastrum, acritarchs, fungi and “bags” (unidentified), in order to
make a palaeoenvironmental interpretation. The palynomorph assemblages vary in diversity and relative abundance,
but the terrestrial microfossils are predominantly the richest in number.
It is evident that there were changes in the environmental conditions during time of deposition of the investigated
sequence, with the effect of fluctuating terrestrial/nearshore and oceanic influences, as well as indications of shifting
water chemistry.},
 author    = {Hult, Elin},
 keyword   = {Palynomorphs,Oligocene,Miocene,ODP leg 159 site 959,Ivory Coast,palaeoenvironment,climate,Palynomorfer,Oligocen,Miocen,Elfenbenskusten,palaeomiljö,klimat},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Palynology of Oligocene to middle Miocene sediments from ODP leg 159, site 959 offshore Ivory Coast, equatorial West Africa},
 year     = {2009},
}