Advanced

Upplevelser av KBT i grupp: avhoppade patienter berättar

Klippvik, Jenny LU and Gunnarsson, Linnea LU (2012) PSPT02 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka varför patienter valt att ensidigt
avsluta sitt deltagande i KBT i grupp, vilka förväntningar de
avhoppade patienterna hade haft på behandlingen, hur de upplevde
behandlingen och om dessa upplevelser var relaterade till avhoppet.
Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju personer, vilka alla hade
hoppat av från KBT-grupper innan behandlingen var slutförd.
Intervjuerna analyserades med hjälp av Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA). Resultatet visade att gruppen och
de andra gruppmedlemmarna hade haft stor betydelse för
intervjupersonernas upplevelser av behandlingen. Många kände sig
hjälpta av att höra att andra delade deras svårigheter, men en
intervjuperson kände att... (More)
Studiens syfte var att undersöka varför patienter valt att ensidigt
avsluta sitt deltagande i KBT i grupp, vilka förväntningar de
avhoppade patienterna hade haft på behandlingen, hur de upplevde
behandlingen och om dessa upplevelser var relaterade till avhoppet.
Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju personer, vilka alla hade
hoppat av från KBT-grupper innan behandlingen var slutförd.
Intervjuerna analyserades med hjälp av Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA). Resultatet visade att gruppen och
de andra gruppmedlemmarna hade haft stor betydelse för
intervjupersonernas upplevelser av behandlingen. Många kände sig
hjälpta av att höra att andra delade deras svårigheter, men en
intervjuperson kände att detta tvärtom förvärrade de psykiska
problemen. Majoriteten av intervjupersonerna hade avbrutit
gruppterapin på grund av yttre omständigheter, såsom händelser i
privatlivet. I vissa fall var det en kombination av yttre omständigheter
och att den psykiska ohälsan försvårade deltagandet i terapin, som
ledde till avbrottet. I två av fallen var avhoppet direkt relaterat till
negativa upplevelser av gruppterapin. (Less)
Abstract
Reasons behind patients’ decisions to unilaterally terminate Cognitive
Behavioral Group Therapy (CBGT), and whether the experience of the
therapy was related to the termination of the treatment were examined.
In addition to this, the patients’ expectations on the treatment prior to commencement and patients’ experiences of the treatment were
examined. Semi-structured interviews were conducted with seven
former patients who unilaterally had terminated their CBGT.
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyse
the interviews. The results suggested that the respondents’ experiences
of CBGT were largely influenced by the group and the other group
members. Several of the respondents stated that they were... (More)
Reasons behind patients’ decisions to unilaterally terminate Cognitive
Behavioral Group Therapy (CBGT), and whether the experience of the
therapy was related to the termination of the treatment were examined.
In addition to this, the patients’ expectations on the treatment prior to commencement and patients’ experiences of the treatment were
examined. Semi-structured interviews were conducted with seven
former patients who unilaterally had terminated their CBGT.
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyse
the interviews. The results suggested that the respondents’ experiences
of CBGT were largely influenced by the group and the other group
members. Several of the respondents stated that they were relieved by
learning that their difficulties were shared by other patients in the
group. One respondent did however state that this experience
deteriorated the mental health problems. The majority of the
respondents terminated their treatment due to external difficulties or
due to a combination of external difficulties and the mental health
problems of the patient. In a couple of cases the termination was a
direct result of negative experience of the group therapy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klippvik, Jenny LU and Gunnarsson, Linnea LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avhopp från psykoterapi, ensidigt avslut, KBT-gruppbehandling, patientperspektiv, IPA, semistrukturerad intervju, Psychotherapy drop-out, unilateral termination, Cognitive Behavioral Group Therapy, patient experiences, semi-structured interviews
language
Swedish
id
2302448
date added to LUP
2012-01-30 10:46:44
date last changed
2012-01-30 10:46:44
@misc{2302448,
 abstract   = {Reasons behind patients’ decisions to unilaterally terminate Cognitive 
Behavioral Group Therapy (CBGT), and whether the experience of the 
therapy was related to the termination of the treatment were examined. 
In addition to this, the patients’ expectations on the treatment prior to commencement and patients’ experiences of the treatment were 
examined. Semi-structured interviews were conducted with seven 
former patients who unilaterally had terminated their CBGT. 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyse 
the interviews. The results suggested that the respondents’ experiences 
of CBGT were largely influenced by the group and the other group 
members. Several of the respondents stated that they were relieved by 
learning that their difficulties were shared by other patients in the 
group. One respondent did however state that this experience 
deteriorated the mental health problems. The majority of the 
respondents terminated their treatment due to external difficulties or 
due to a combination of external difficulties and the mental health 
problems of the patient. In a couple of cases the termination was a 
direct result of negative experience of the group therapy.},
 author    = {Klippvik, Jenny and Gunnarsson, Linnea},
 keyword   = {Avhopp från psykoterapi,ensidigt avslut,KBT-gruppbehandling,patientperspektiv,IPA,semistrukturerad intervju,Psychotherapy drop-out,unilateral termination,Cognitive Behavioral Group Therapy,patient experiences,semi-structured interviews},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av KBT i grupp: avhoppade patienter berättar},
 year     = {2012},
}