Advanced

Hur mår dagens ungdomar? Förändring av självkänsla över tid och kopplingen till psykisk ohälsa

Leo, Jenny LU and Persson, Emma LU (2012) PSPT02 20112
Department of Psychology
Abstract
The aim of the study was to compare adolescents’ levels of self-esteem 2011 with results obtained in a similar sample 1981-83 and 1993. Levels of self-esteem among thirteen and fifteen year olds in 2011 were compared with results from 1981-83, and levels of self-esteem among seventeen year olds in 2011 were compared with results from 1993. An additional aim was to investigate the relation between self-esteem and complaints of mental health. “I think I am” and Beck Youth Inventories was distributed among a sample (N = 299) of adolescents at the age of thirteen, fifteen and seventeen. The results indicated unaffected to increased levels of self-esteem, depending on age group. The results showed an increase in self-esteem among the... (More)
The aim of the study was to compare adolescents’ levels of self-esteem 2011 with results obtained in a similar sample 1981-83 and 1993. Levels of self-esteem among thirteen and fifteen year olds in 2011 were compared with results from 1981-83, and levels of self-esteem among seventeen year olds in 2011 were compared with results from 1993. An additional aim was to investigate the relation between self-esteem and complaints of mental health. “I think I am” and Beck Youth Inventories was distributed among a sample (N = 299) of adolescents at the age of thirteen, fifteen and seventeen. The results indicated unaffected to increased levels of self-esteem, depending on age group. The results showed an increase in self-esteem among the individuals at the age of thirteen, but no change among fifteen year olds between 2011 and the results obtained in 1981 to 1983. The results for seventeen year olds were mixed. However, no decrease in self-esteem was shown the last 18 years for this age group. There was a strong negative correlation between self-esteem and complaints of mental health: The higher level of self-esteem, the fewer complaints of mental health problems. The self-esteem subscale that showed the most increase, “Skills”, had no significant impact on mental health. The results are discussed in relation to previous studies and prevailing societal values. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöktes huruvida självkänslan har blivit mer positiv eller negativ för ungdomar i årskurs sju och nio år 2011 jämfört med 1981-83 samt i årskurs två på gymnasiet år 2011 jämfört med årskurs ett och tre på gymnasiet år 1993. Därutöver undersöktes sambandet mellan självkänsla och psykisk ohälsa. I studien besvarade 299 ungdomar i årskurs sju, nio samt årskurs två på gymnasiet frågeformulären ”Jag tycker jag är” och Beck ungdomsskalor. Resultaten visade på oförändrad till förhöjd självkänsla beroende på berörd åldersgrupp. I årskurs sju uppvisades en mer positiv självkänsla jämfört med för cirka trettio år sedan. Resultaten från årskurs nio visade däremot på oförändrade nivåer. Resultaten från årskurs två på gymnasiet var... (More)
I denna studie undersöktes huruvida självkänslan har blivit mer positiv eller negativ för ungdomar i årskurs sju och nio år 2011 jämfört med 1981-83 samt i årskurs två på gymnasiet år 2011 jämfört med årskurs ett och tre på gymnasiet år 1993. Därutöver undersöktes sambandet mellan självkänsla och psykisk ohälsa. I studien besvarade 299 ungdomar i årskurs sju, nio samt årskurs två på gymnasiet frågeformulären ”Jag tycker jag är” och Beck ungdomsskalor. Resultaten visade på oförändrad till förhöjd självkänsla beroende på berörd åldersgrupp. I årskurs sju uppvisades en mer positiv självkänsla jämfört med för cirka trettio år sedan. Resultaten från årskurs nio visade däremot på oförändrade nivåer. Resultaten från årskurs två på gymnasiet var mer oklara. Dock uppvisades ingen minskning i självkänsla de senaste 18 åren för denna åldersgrupp. Starka negativa samband uppvisades mellan självvärdering och psykisk ohälsa. Gruppen med hög självkänsla rapporterade lägre nivåer av psykisk ohälsa än gruppen med låg självkänsla. Den aspekt av självkänsla som mest konsekvent hade ökat över tid, inställningen till den egna kompetensen, visade sig dock vara av mycket begränsad betydelse för psykisk ohälsa. Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare studier och rådande samhällsvärderingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leo, Jenny LU and Persson, Emma LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
adolescent’s self-esteem, Beck ungdomsskalor, ”Jag tycker jag är”, psykisk ohälsa, ungdomars självvärdering, ungdomars självkänsla, mental health, ”I think I am”, Beck Youth Inventories
language
Swedish
id
2302973
date added to LUP
2012-01-30 10:49:52
date last changed
2012-01-30 10:49:52
@misc{2302973,
 abstract   = {The aim of the study was to compare adolescents’ levels of self-esteem 2011 with results obtained in a similar sample 1981-83 and 1993. Levels of self-esteem among thirteen and fifteen year olds in 2011 were compared with results from 1981-83, and levels of self-esteem among seventeen year olds in 2011 were compared with results from 1993. An additional aim was to investigate the relation between self-esteem and complaints of mental health. “I think I am” and Beck Youth Inventories was distributed among a sample (N = 299) of adolescents at the age of thirteen, fifteen and seventeen. The results indicated unaffected to increased levels of self-esteem, depending on age group. The results showed an increase in self-esteem among the individuals at the age of thirteen, but no change among fifteen year olds between 2011 and the results obtained in 1981 to 1983. The results for seventeen year olds were mixed. However, no decrease in self-esteem was shown the last 18 years for this age group. There was a strong negative correlation between self-esteem and complaints of mental health: The higher level of self-esteem, the fewer complaints of mental health problems. The self-esteem subscale that showed the most increase, “Skills”, had no significant impact on mental health. The results are discussed in relation to previous studies and prevailing societal values.},
 author    = {Leo, Jenny and Persson, Emma},
 keyword   = {adolescent’s self-esteem,Beck ungdomsskalor,”Jag tycker jag är”,psykisk ohälsa,ungdomars självvärdering,ungdomars självkänsla,mental health,”I think I am”,Beck Youth Inventories},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur mår dagens ungdomar? Förändring av självkänsla över tid och kopplingen till psykisk ohälsa},
 year     = {2012},
}