Advanced

Primär och sekundär migration av hydrokarboner

Brodén, Olof (2008) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna litteraturstudie har varit att studera den primära och sekundära migrationen av hydrokarboner. Den primära migrationen är den process som sker då hydrokarboner, efter det att dessa bildats i moderbergarten under specifika tryck och temperaturförhållanden, drivs ut till en reservoarbergart. De faktorer som anses vara de troligaste orsakerna till att primär migration kan ske är sprickbildning inom moderbergarten när denna ligger på ett stort djup. Ifall hydrokarbonerna befinner sig på ett djup ner till 2000 m kan transport ske med underjordiska vattenflöden. I reservoarbergarten sker den sekundära migrationen, vilken under gynnsamma förhållanden kan medföra en ansamling av hydrokarboner vid en takbergart i en fälla.... (More)
Syftet med denna litteraturstudie har varit att studera den primära och sekundära migrationen av hydrokarboner. Den primära migrationen är den process som sker då hydrokarboner, efter det att dessa bildats i moderbergarten under specifika tryck och temperaturförhållanden, drivs ut till en reservoarbergart. De faktorer som anses vara de troligaste orsakerna till att primär migration kan ske är sprickbildning inom moderbergarten när denna ligger på ett stort djup. Ifall hydrokarbonerna befinner sig på ett djup ner till 2000 m kan transport ske med underjordiska vattenflöden. I reservoarbergarten sker den sekundära migrationen, vilken under gynnsamma förhållanden kan medföra en ansamling av hydrokarboner vid en takbergart i en fälla. Förflyttningen i reservoaren sker med hjälp av densitetsskillnader, flytkraften eller kapillärtrycket.

Vidare har det även undersökts några typfall från Nordsjön, Norska Havet och Östersjön där förhållanden och utvecklingen av moder-, reservoar- och takbergarter beskrivits. Studien har visat att det finns skillnader mellan bildningssätten av dessa bassänger. (Less)
Abstract
The purpose of this literature study is to explain the primary and secondary migration of hydrocarbons. Primary migration is the process when hydrocarbons, after their maturation in the source rock, are migrating to the reservoir rock. The main reason for primary migration is supposed to be cracking within the source rock or transportation with subsurface waterflows acting to a depth of about 2000 m. In the reservoir rock the secondary migration takes place where the hydrocarbons under favourable conditions may get trapped. The movement of hydrocarbons in the reservoir is due to density differences, float-force and capillary pressure.

Some cases in the North Sea, Norwegian Sea and Baltic Sea have also been examined and their evolution... (More)
The purpose of this literature study is to explain the primary and secondary migration of hydrocarbons. Primary migration is the process when hydrocarbons, after their maturation in the source rock, are migrating to the reservoir rock. The main reason for primary migration is supposed to be cracking within the source rock or transportation with subsurface waterflows acting to a depth of about 2000 m. In the reservoir rock the secondary migration takes place where the hydrocarbons under favourable conditions may get trapped. The movement of hydrocarbons in the reservoir is due to density differences, float-force and capillary pressure.

Some cases in the North Sea, Norwegian Sea and Baltic Sea have also been examined and their evolution described. The study has shown there are differences in the basin history. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brodén, Olof
supervisor
organization
alternative title
Primary and secondary migration of hydrocarbons
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
migration, kolväten, petroleum, moderbergart reservoar, hydrocarbons, source rock, reservoir
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
237
language
Swedish
id
2303179
date added to LUP
2013-01-08 11:12:48
date last changed
2013-01-08 11:12:48
@misc{2303179,
 abstract   = {The purpose of this literature study is to explain the primary and secondary migration of hydrocarbons. Primary migration is the process when hydrocarbons, after their maturation in the source rock, are migrating to the reservoir rock. The main reason for primary migration is supposed to be cracking within the source rock or transportation with subsurface waterflows acting to a depth of about 2000 m. In the reservoir rock the secondary migration takes place where the hydrocarbons under favourable conditions may get trapped. The movement of hydrocarbons in the reservoir is due to density differences, float-force and capillary pressure.

Some cases in the North Sea, Norwegian Sea and Baltic Sea have also been examined and their evolution described. The study has shown there are differences in the basin history.},
 author    = {Brodén, Olof},
 keyword   = {migration,kolväten,petroleum,moderbergart reservoar,hydrocarbons,source rock,reservoir},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Primär och sekundär migration av hydrokarboner},
 year     = {2008},
}