Advanced

Vegetationen i Skandinavien under Eem och Weichsel samt fallstuide i submoräna organiska avlagringar från Nybygget, Småland

Arvidsson, Kristina (2008) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I Nybygget, Småland, finns submoräna organiska sediment på ett djup av 4 meter. 14Cdateringar
har gett avlagringen en infinit ålder på >57000 år BP. För att bestämma om sedimenten avsatts under den
senaste interglacialen (Eem) eller under någon av de tre interstadialerna Brörup (tidig-Weichsel), Odderade (tidig-
Weichsel) eller Gärdslöv (mellan-Weichsel) har pollenanalys utförts. Fem prover på olika nivåer analyserades och
drygt 500 pollenkorn identifierades i vart prov. Pollensammansättningen är likartad i samtliga prover vilket tyder på
att sedimentet är kraftigt omblandat. Fyra av de fem undersökta proverna indikerar avsättning i en sjömiljö. Vegetationen
runt denna sjö var öppen och utgjordes till största del av Betula, Pinus,... (More)
I Nybygget, Småland, finns submoräna organiska sediment på ett djup av 4 meter. 14Cdateringar
har gett avlagringen en infinit ålder på >57000 år BP. För att bestämma om sedimenten avsatts under den
senaste interglacialen (Eem) eller under någon av de tre interstadialerna Brörup (tidig-Weichsel), Odderade (tidig-
Weichsel) eller Gärdslöv (mellan-Weichsel) har pollenanalys utförts. Fem prover på olika nivåer analyserades och
drygt 500 pollenkorn identifierades i vart prov. Pollensammansättningen är likartad i samtliga prover vilket tyder på
att sedimentet är kraftigt omblandat. Fyra av de fem undersökta proverna indikerar avsättning i en sjömiljö. Vegetationen
runt denna sjö var öppen och utgjordes till största del av Betula, Pinus, Alnus och Corylus samt Poaceae och
Cyperaceae. Pollensammansättningen har jämförts med sammansättningen från andra sydskandinaviska lokaler:
Eem (Hollerup, Danmark och Stenberget, Sverige), Brörup (Brörup Hotel Mose, Danmark), Odderade (Odderade,
Tyskland) samt Gärdslöv (Gärdslöv, Sverige). Skillnader och likheter föreligger mellan samtliga pollensammansättningar,
men de som bäst överrensstämmer med den i Nybygget är de som representerar Eem. Artsammansättningen
indikerar en avsättning mot slutet av perioden då klimatet blev kallare. Att sedimenten skulle vara avlagrade under
Gärdslöv-interstadialen för 30000 år BP kan uteslutas genom att sedimenten i Nybygget har en 14C-ålder på >57000
år BP. Den höga andelen Alnus och Corylus i Nybygget är något som talar emot en avsättning under Brörup eller
Odderade. Avsättning av sedimenten under Brörup motsägs också av att Frangula, Calluna och den för Brörup
karaktäristiska arten Picea omorikoides inte har påträffats i Nybygget. Det som också talar emot Odderade är förekomsterna
av Calluna, Empetrum och Fraxinus, vilka inte har påträffats i Nybygget. (Less)
Abstract
At Nybygget, Småland, sub-till organic sediments at a depth of 4 meters have been found. Carbon datings have yielded an age of >57 000 yr BP for the deposits. To decide whether they were deposited during the latest interglacial (the Eemian) or during one of the interstadials Brörup (Early Weichselian), Odderade (Early Weichselian) or Gärdslöv (Middle Weichselian) pollen analysis were conducted. Five samples at different levels in the sediment were analysed and 500 grains were identified in each sample. The similarity in composition indicates that the sediment is relatively intact. Four out of five interpreted samples indicates a lake as the environment of deposition. The vegetation was open and mostly Betula, Pinus, Alnus, Corylus, Poaceae... (More)
At Nybygget, Småland, sub-till organic sediments at a depth of 4 meters have been found. Carbon datings have yielded an age of >57 000 yr BP for the deposits. To decide whether they were deposited during the latest interglacial (the Eemian) or during one of the interstadials Brörup (Early Weichselian), Odderade (Early Weichselian) or Gärdslöv (Middle Weichselian) pollen analysis were conducted. Five samples at different levels in the sediment were analysed and 500 grains were identified in each sample. The similarity in composition indicates that the sediment is relatively intact. Four out of five interpreted samples indicates a lake as the environment of deposition. The vegetation was open and mostly Betula, Pinus, Alnus, Corylus, Poaceae and Cyperaceae grew in the area. Comparison was made between the pollen composition from Nybygget and the composition of pollen from deposits representing the Eemian (Hollerup, Denmark and Stenberget, Sweden), Brörup (Brörup Hotel Mose, Denmark), Odderade (Odderade, Germany) and Gärdslöv (Gärdslöv, Sweden). Both similarities and differences are found between the different pollen compositions. The pollen compositions that agree most with the one in Nybygget are those representing the Eemian interglacial. The composition of the vegetation indicates a deposition at the end of the period in connection to a climatic deterioration. Since the carbon datings yielded an age of >57 000 yr BP for the deposits from Nybygget the Gärdslöv interstadial can be excluded due to the chronology. The high amount of Alnus and Corylus in Nybygget is in disagreement with a deposition during Brörup or Odderade. Deposition of the sediments during Brörup is also contradicted by the occurrence of Calluna, Frangula and the characteristic species Picea omorikoides in Brörup Hotel Mose which are not present in Nybygget. Deposition during Odderade is contradicted by the occurrence of Calluna, Empetrum and Fraxinus in Odderade sediments which are not present in Nybygget. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I Nybygget, Småland, har organiskt material som innehöll pollen hittats under morän som den senaste inlandsisen lämnade efter sig. Kol-14-dateringar som används för att bestämma åldern på organiskt material har en begränsning i hur gammalt material som kan dateras. När det gäller materialet i Nybygget kan dateringarna endast säga att det är äldre än 57 000 år. För att bestämma om materialet härstammar från den senaste mellanistiden Eem för 115 000 år sedan eller någon av värmeperioderna Brörup, Odderade eller Gärdslöv under den senaste istiden Weichsel användes pollenanalys. Med hjälp av mikroskop kan pollenkornen identifieras till art eller släkte. Pollensammansättningen ger en bild av hur växtligheten... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I Nybygget, Småland, har organiskt material som innehöll pollen hittats under morän som den senaste inlandsisen lämnade efter sig. Kol-14-dateringar som används för att bestämma åldern på organiskt material har en begränsning i hur gammalt material som kan dateras. När det gäller materialet i Nybygget kan dateringarna endast säga att det är äldre än 57 000 år. För att bestämma om materialet härstammar från den senaste mellanistiden Eem för 115 000 år sedan eller någon av värmeperioderna Brörup, Odderade eller Gärdslöv under den senaste istiden Weichsel användes pollenanalys. Med hjälp av mikroskop kan pollenkornen identifieras till art eller släkte. Pollensammansättningen ger en bild av hur växtligheten i landskapet runt provtagningsplatsen har sett ut. Under pollenanalysen räknades och bestämdes drygt 500 pollenkorn i vart och ett av de fem proverna. Pollensammansättningen i fyra av de fem proverna tyder på att materialet avsattes i en sjö. Växtligheten runt sjön var relativt öppen och bestod till stor del av björk, tall, al och hassel samt gräs och halvgräs. Fördelningen av de olika arterna i proverna visas i ett pollendiagram. Pollensammansättningen från Nybygget har jämförts med sammansättningen från andra sydskandinaviska lokaler: Hollerup (Danmark), Stenberget (Sverige), Brörup Hotel Mose (Danmark), Odderade (Tyskland) och Gärdslöv (Sverige), vilka representerar alla de tidigare nämnda värmeperioderna. De platser som hade den sammansättning som mest liknade den i Nybygget var Hollerup och Stenberget, vilket indikerar att materialet avsattes under Eem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvidsson, Kristina
supervisor
organization
alternative title
The vegetation in Scandinavia during the Eemian and the Weichselian and a case study of sub-till organic deposits from Nybygget, Småland
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eem, pollen analys, Nybygget, vegetation, Eemian, pollen analyses
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
233
language
Swedish
id
2303206
date added to LUP
2012-01-27 17:31:52
date last changed
2012-01-27 17:31:52
@misc{2303206,
 abstract   = {At Nybygget, Småland, sub-till organic sediments at a depth of 4 meters have been found. Carbon datings have yielded an age of >57 000 yr BP for the deposits. To decide whether they were deposited during the latest interglacial (the Eemian) or during one of the interstadials Brörup (Early Weichselian), Odderade (Early Weichselian) or Gärdslöv (Middle Weichselian) pollen analysis were conducted. Five samples at different levels in the sediment were analysed and 500 grains were identified in each sample. The similarity in composition indicates that the sediment is relatively intact. Four out of five interpreted samples indicates a lake as the environment of deposition. The vegetation was open and mostly Betula, Pinus, Alnus, Corylus, Poaceae and Cyperaceae grew in the area. Comparison was made between the pollen composition from Nybygget and the composition of pollen from deposits representing the Eemian (Hollerup, Denmark and Stenberget, Sweden), Brörup (Brörup Hotel Mose, Denmark), Odderade (Odderade, Germany) and Gärdslöv (Gärdslöv, Sweden). Both similarities and differences are found between the different pollen compositions. The pollen compositions that agree most with the one in Nybygget are those representing the Eemian interglacial. The composition of the vegetation indicates a deposition at the end of the period in connection to a climatic deterioration. Since the carbon datings yielded an age of >57 000 yr BP for the deposits from Nybygget the Gärdslöv interstadial can be excluded due to the chronology. The high amount of Alnus and Corylus in Nybygget is in disagreement with a deposition during Brörup or Odderade. Deposition of the sediments during Brörup is also contradicted by the occurrence of Calluna, Frangula and the characteristic species Picea omorikoides in Brörup Hotel Mose which are not present in Nybygget. Deposition during Odderade is contradicted by the occurrence of Calluna, Empetrum and Fraxinus in Odderade sediments which are not present in Nybygget.},
 author    = {Arvidsson, Kristina},
 keyword   = {Eem,pollen analys,Nybygget,vegetation,Eemian,pollen analyses},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Vegetationen i Skandinavien under Eem och Weichsel samt fallstuide i submoräna organiska avlagringar från Nybygget, Småland},
 year     = {2008},
}