Advanced

Pyrit som källa för spårämnen : kalkstenar från övre och mellersta Danien, Skåne

Damberg, Lisa (2008) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I delar av Danmarks (Sjælland) grundvatten har det hittats nickel- och arsenikhalter över gränsvärdena
bestämda av World Health Organization (WHO). Där har mineralet pyrit undersökts och visat sig innehålla
dessa ämnen. Förhöjda halter av arsenik har även upptäckts i skånskt grundvatten av Sveriges geologiska undersökning
(SGU). Kalkberggrunden i Danmark och Sverige, som har bildats på liknande sätt och vid samma tid, innehåller
pyriter med arsenik och nickel. Det ger bakgrunden till denna undersökning av skånska pyriter.
Den kalksten som pyriterna i undersökningen kommer från är borrmassor från Citytunneln i Malmö. Där
innehåller kalkstenen även ansamlingar av flinta. När pyriterna skilts från kalkstenen analyserades de i... (More)
I delar av Danmarks (Sjælland) grundvatten har det hittats nickel- och arsenikhalter över gränsvärdena
bestämda av World Health Organization (WHO). Där har mineralet pyrit undersökts och visat sig innehålla
dessa ämnen. Förhöjda halter av arsenik har även upptäckts i skånskt grundvatten av Sveriges geologiska undersökning
(SGU). Kalkberggrunden i Danmark och Sverige, som har bildats på liknande sätt och vid samma tid, innehåller
pyriter med arsenik och nickel. Det ger bakgrunden till denna undersökning av skånska pyriter.
Den kalksten som pyriterna i undersökningen kommer från är borrmassor från Citytunneln i Malmö. Där
innehåller kalkstenen även ansamlingar av flinta. När pyriterna skilts från kalkstenen analyserades de i svepelektronmikroskopet
Hitachi S-4300N med röntgendetektor på Geologiska institutionen vid Lunds universitet för att
undersöka vad de innehöll. Beräkningar utifrån mängden pyrit per kg visar att under hela Citytunnelprojektet skulle
omkring 85 ton pyrit kunna ha flyttats. Förflyttning av material leder till att pyrit kommer i kontakt med syre och
kan oxideras. Det är i oxidationsprocesserna som nickel och arsenik kan frigöras och bli en hälsorisk.
Studiens resultat visar på att pyrit och flintansamlingarna förekom tillsammans och att det fanns tre slags
morfologier, eller typer, pyrit. I den första typen, euhedrala, kantiga kristaller av pyrit, förekommer ett flertal små
korn av mineral med nickel, zink och koppar. I den andra typen, pyrit bildad i grävgångar och hålrum bildade av
organismer, och den tredje typen, pyritaggregat med flinta och dolomit (kalksten), är det ytterst få indikationer på
spårämnen. Ingen arsenik upptäcktes i pyriten. (Less)
Abstract
The groundwater in parts of Danmark (Sjælland) is known to exceed the World Health Organizations
limits for arsenic and nickel contents in drinking water according to the Danish Geological Survey (Flindt Jörgensen,
2005a; Flindt Jörgensen, 2005b; Stockmarr 2005). In groundwater in Scania the Swedish Geological Survey
has found exceeding contents of arsenic. Therefore, this study investigated pyrite in view of the mineral’s known
abilities to act as a host for many trace elements. As the sedimentary deposits are the same in Scania as in the relevant
areas of Denmark, an investigation of the Swedish pyrite would be appropriate as pyrite has been the source of
nickel in the groundwater as well as host to arsenic according to several... (More)
The groundwater in parts of Danmark (Sjælland) is known to exceed the World Health Organizations
limits for arsenic and nickel contents in drinking water according to the Danish Geological Survey (Flindt Jörgensen,
2005a; Flindt Jörgensen, 2005b; Stockmarr 2005). In groundwater in Scania the Swedish Geological Survey
has found exceeding contents of arsenic. Therefore, this study investigated pyrite in view of the mineral’s known
abilities to act as a host for many trace elements. As the sedimentary deposits are the same in Scania as in the relevant
areas of Denmark, an investigation of the Swedish pyrite would be appropriate as pyrite has been the source of
nickel in the groundwater as well as host to arsenic according to several Danish investigations.
The sampled material is from the Citytunnel project in central Malmö and is made up of very pure limestone
with nodules of flint. After the separation of pyrite a semi-quantitative analysis was carried out using a scanning
electron microscope with X-ray detector Hitachi S-4300N at the Geological department at Lunds University. Calculations
of the amount of pyrite per kg showed that close to 85 tonnes of pyrite has been exposed to oxygen during
the work on the tunnel. It is the oxidation processes that will release trace elements that can become a health risk.
The results of this study show an association between pyrite and the nodules of flint. There are three different
morphologies of pyrite. In the first morphology, euhedral crystals, there are several included minerals consisting
of nickel, zinc and cupper. In the second type, pyrite in aggregates with dolomite and flint, as well as the third type,
pyrite shaped in biogenic burrows and holes, only a small number of inclusions are observed. No arsenic was found
in the pyrite. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Damberg, Lisa
supervisor
organization
alternative title
Pyrite as host for trace elements : limestones from Upper and Middle Danien, Scania
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medicinsk geologi, pyrit, spårämnen, kalksten, Danien, Sverige, medical geology, pyrite, chalk, trace elements, Sweden
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
230
language
Swedish
id
2303836
date added to LUP
2012-01-30 11:12:15
date last changed
2012-01-30 11:12:15
@misc{2303836,
 abstract   = {The groundwater in parts of Danmark (Sjælland) is known to exceed the World Health Organizations
limits for arsenic and nickel contents in drinking water according to the Danish Geological Survey (Flindt Jörgensen,
2005a; Flindt Jörgensen, 2005b; Stockmarr 2005). In groundwater in Scania the Swedish Geological Survey
has found exceeding contents of arsenic. Therefore, this study investigated pyrite in view of the mineral’s known
abilities to act as a host for many trace elements. As the sedimentary deposits are the same in Scania as in the relevant
areas of Denmark, an investigation of the Swedish pyrite would be appropriate as pyrite has been the source of
nickel in the groundwater as well as host to arsenic according to several Danish investigations.
The sampled material is from the Citytunnel project in central Malmö and is made up of very pure limestone
with nodules of flint. After the separation of pyrite a semi-quantitative analysis was carried out using a scanning
electron microscope with X-ray detector Hitachi S-4300N at the Geological department at Lunds University. Calculations
of the amount of pyrite per kg showed that close to 85 tonnes of pyrite has been exposed to oxygen during
the work on the tunnel. It is the oxidation processes that will release trace elements that can become a health risk.
The results of this study show an association between pyrite and the nodules of flint. There are three different
morphologies of pyrite. In the first morphology, euhedral crystals, there are several included minerals consisting
of nickel, zinc and cupper. In the second type, pyrite in aggregates with dolomite and flint, as well as the third type,
pyrite shaped in biogenic burrows and holes, only a small number of inclusions are observed. No arsenic was found
in the pyrite.},
 author    = {Damberg, Lisa},
 keyword   = {medicinsk geologi,pyrit,spårämnen,kalksten,Danien,Sverige,medical geology,pyrite,chalk,trace elements,Sweden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Pyrit som källa för spårämnen : kalkstenar från övre och mellersta Danien, Skåne},
 year     = {2008},
}