Advanced

Kortvariga effekter av tefranedfall i lakustrin och terrestrisk miljö

Lindvall, Hanna (2008) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Effekter av tefranedfall i terrestrisk och lakustrin miljö har studerats genom litteraturstudier huvudsakligen
inriktade på pollen- och diatoméanalys. En borrkärna från Färöarna innehållande Saksunarvatn-askan
(10 240 kalenderår före nutid) har kompletterat litteraturstudierna genom sedimentbeskrivning och analys av magnetisk
suseptibilitet, glödförlust och amorf kiselhalt. Vi kan konstatera att ett antal kortvariga effekter förekommer i
både lakustrin och terrestrisk flora i samband med tefradeposition. Effekterna varierar kraftigt, från helt uteblivna
eller i undersökningen odetekterade effekter till en tiodubbling av diatoméackumulationen i samband med tefradeposition.
De vanligaste effekterna i lakustrin miljö är en ökad... (More)
Effekter av tefranedfall i terrestrisk och lakustrin miljö har studerats genom litteraturstudier huvudsakligen
inriktade på pollen- och diatoméanalys. En borrkärna från Färöarna innehållande Saksunarvatn-askan
(10 240 kalenderår före nutid) har kompletterat litteraturstudierna genom sedimentbeskrivning och analys av magnetisk
suseptibilitet, glödförlust och amorf kiselhalt. Vi kan konstatera att ett antal kortvariga effekter förekommer i
både lakustrin och terrestrisk flora i samband med tefradeposition. Effekterna varierar kraftigt, från helt uteblivna
eller i undersökningen odetekterade effekter till en tiodubbling av diatoméackumulationen i samband med tefradeposition.
De vanligaste effekterna i lakustrin miljö är en ökad diatoméackumulation där Fragilaria ofta har en framträdande
roll och Stephanodiscus ofta minskar sin betydelse. Ändrade näringsförhållanden anges som den viktigaste
orsaken till förändringarna i lakustrin diatoméflora. I terrestrisk miljö noteras dels en ökning av icke-arboreala pollen,
främst gräs (Poaceae), men också att direkta, mekaniska skador på växter förekommer till följd av överbelastning
på t.ex. blad.
Efter en period där terrestrisk och lakustrin flora påverkats av tefratillskottet återgår miljön vanligen till en
florasammansättning liknande den före tefradepositionen. Där man finner effekter av tefranedfallet kvarstår dessa
maximalt drygt 200 år. Högupplösta geologiska arkiv är avgörande för att dessa kortvariga effekter ska upptäckas. (Less)
Abstract
The effect of tephra input to terrestrial and lacustrine environments was studied through a literature research,
focused on pollen- and diatom analyses. A sediment core from the Faroe Islands, containing the Saksunarvatn
ash (10 240 cal.yr. BP), was examined as a complement to the literature study. The core was described and
analysed for loss of ignition, magnetic susceptibility and amorphous silica. A number of short-term effects related
to the tephra were observed in both lacustrine and terrestrial flora, ranging from no variation to a 10-fold increase in
diatom accumulation rates. The most common effect in the lacustrine diatom flora was an increase of Fragilaria
and a decrease of Stephanodiscus, possibly connected to changes in... (More)
The effect of tephra input to terrestrial and lacustrine environments was studied through a literature research,
focused on pollen- and diatom analyses. A sediment core from the Faroe Islands, containing the Saksunarvatn
ash (10 240 cal.yr. BP), was examined as a complement to the literature study. The core was described and
analysed for loss of ignition, magnetic susceptibility and amorphous silica. A number of short-term effects related
to the tephra were observed in both lacustrine and terrestrial flora, ranging from no variation to a 10-fold increase in
diatom accumulation rates. The most common effect in the lacustrine diatom flora was an increase of Fragilaria
and a decrease of Stephanodiscus, possibly connected to changes in nutrient input. In the terrestrial environment an
increase in non-arboreal pollen (NAP), especially Poaceae (grasses), was commonly observed. The plants also suffered
from mechanical overload when tephra was deposited on the leaves of the vegetation. After the tephra influence
the terrestrial and lacustrine flora normally changed back to the original flora composition within a few years
to about 200 years. High-resolution geological records are needed for the detection of these short-term changes. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Vulkanisk aska både näring och kris för miljön.
Att stora lavaflöden följer av vulkanutbrott och att lava kan ödelägga hela städer och förstöra miljön över stora arealer är välkänt. Men vid vulkanutbrott produceras även tefra, vulkanisk aska, som kan transporteras med vindar i atmosfären och därmed spridas hundratals kilometer från vulkanen. Där tefran sedan faller ner bildas ett asklager på mark, sjö- och havsbottnar. Ibland är det så tunt att det inte går att se med blotta ögat men det kan också vara flera centimeter eller decimeter mäktigt. Och precis som lavan ger tefran effekter i miljön.

Med resultat från litteraturstudier och en egen, mindre undersökning av en borrkärna från en mosse på... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Vulkanisk aska både näring och kris för miljön.
Att stora lavaflöden följer av vulkanutbrott och att lava kan ödelägga hela städer och förstöra miljön över stora arealer är välkänt. Men vid vulkanutbrott produceras även tefra, vulkanisk aska, som kan transporteras med vindar i atmosfären och därmed spridas hundratals kilometer från vulkanen. Där tefran sedan faller ner bildas ett asklager på mark, sjö- och havsbottnar. Ibland är det så tunt att det inte går att se med blotta ögat men det kan också vara flera centimeter eller decimeter mäktigt. Och precis som lavan ger tefran effekter i miljön.

Med resultat från litteraturstudier och en egen, mindre undersökning av en borrkärna från en mosse på Färöarna kan man konstatera några olika effekter av tefranedfall: I landmiljön skadas en del växter direkt när askan faller ner, t.ex. genom att blad och grenar bryts av och rötter begravs av askan. Miljön kan bli lite fuktigare vilket gynnar vissa arter men missgynnar andra. Under en period efter asknedfallet förekommer högre halter av t.ex. gräs- och videpollen som tyder på en mer öppen vegetation.

I sjöar finns många olika arter av mikroskopiska kiselalger, diatoméer. När tefra faller ner eller kommer med bäckar till sjöar finns det vissa släkten, t.ex. Fragilaria, som gynnas och det tror man beror på att tefra innehåller mycket kisel som oftast är det begränsande näringsämnet för Fragilaria. Det finns också släkten som missgynnas av tefran, t.ex. Stephanodiscus, som vanligen begränsas av fosfor-halten. När tefra lägger sig på sjöbotten så hindras cirkulationen av fosfor och därmed trivs troligen Stephanodiscus sämre.

Både i floran på land och i sjöar kan man efter tefranedfall ofta se förändringar i halter av olika arter men efter en viss tid brukar dessa värden återgå till en flora som är mycket lik den som fanns före tefranedfallet. Detta sker ofta inom ca 200 år efter tefranedfallet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindvall, Hanna
supervisor
organization
alternative title
Short-term effects of tephra deposition in lacustrine and terrestrial environments
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tefra, pollen, diatoméer, Saksunarvatn-askan, sjösediment, tephra, diatoms, Saksunarvatn Ash, lake sediment
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
228
language
Swedish
id
2303850
date added to LUP
2012-01-30 11:35:20
date last changed
2012-01-30 11:35:20
@misc{2303850,
 abstract   = {The effect of tephra input to terrestrial and lacustrine environments was studied through a literature research,
focused on pollen- and diatom analyses. A sediment core from the Faroe Islands, containing the Saksunarvatn
ash (10 240 cal.yr. BP), was examined as a complement to the literature study. The core was described and
analysed for loss of ignition, magnetic susceptibility and amorphous silica. A number of short-term effects related
to the tephra were observed in both lacustrine and terrestrial flora, ranging from no variation to a 10-fold increase in
diatom accumulation rates. The most common effect in the lacustrine diatom flora was an increase of Fragilaria
and a decrease of Stephanodiscus, possibly connected to changes in nutrient input. In the terrestrial environment an
increase in non-arboreal pollen (NAP), especially Poaceae (grasses), was commonly observed. The plants also suffered
from mechanical overload when tephra was deposited on the leaves of the vegetation. After the tephra influence
the terrestrial and lacustrine flora normally changed back to the original flora composition within a few years
to about 200 years. High-resolution geological records are needed for the detection of these short-term changes.},
 author    = {Lindvall, Hanna},
 keyword   = {tefra,pollen,diatoméer,Saksunarvatn-askan,sjösediment,tephra,diatoms,Saksunarvatn Ash,lake sediment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Kortvariga effekter av tefranedfall i lakustrin och terrestrisk miljö},
 year     = {2008},
}