Advanced

Internal structures in detrital zircons from Hamrånge: a study of cathodoluminescence and back-scattered electron images

Bjärnborg, Karolina (2008) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att extrahera och undersöka de inre strukturerna hos zirkoner från
skifferprover insamlade i Hamrångeområdet, norr om Gävle,. Fyra prover från tre olika lokaler valdes ut för undersökningen.
Studierna genomfördes med optiskt mikroskop samt svepelektronmikroskop, där back-scatter och katodluminescens
användes. Jämförelse mellan proverna visade att även om de inre strukturerna i zirkonerna varierade
mellan proverna så fanns där även likheter. Den största skillnaden mellan proverna var graden av omvandlingar
och metamiktisering samt graden av abrasion hos kornen. Detta stämde väl överens med att de mest rundade kornen
fanns i det prov som ursprungligen hade den grövsta kornstorleken, det vill säga var mest... (More)
Syftet med denna studie var att extrahera och undersöka de inre strukturerna hos zirkoner från
skifferprover insamlade i Hamrångeområdet, norr om Gävle,. Fyra prover från tre olika lokaler valdes ut för undersökningen.
Studierna genomfördes med optiskt mikroskop samt svepelektronmikroskop, där back-scatter och katodluminescens
användes. Jämförelse mellan proverna visade att även om de inre strukturerna i zirkonerna varierade
mellan proverna så fanns där även likheter. Den största skillnaden mellan proverna var graden av omvandlingar
och metamiktisering samt graden av abrasion hos kornen. Detta stämde väl överens med att de mest rundade kornen
fanns i det prov som ursprungligen hade den grövsta kornstorleken, det vill säga var mest sandig, och vice versa.
Då de inre strukturerna inte varierade mycket kunde inga slutsatser angående provenans fastställas och fortsatta
provenansstudier på zirkonerna kommer att utföras genom datering med U-Pb SIMS metoden. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to extract, study and investigate the internal structures of detrital zircons
from schist samples in the Hamrånge area, north of Gävle, Sweden. Zircons were extracted from four different samples
collected from three different localities. Zircon imaging was performed with optical microscope and scanning
electron microscope, with back-scattered electrons and cathodoluminescence. Comparison between the samples
were made and showed that although the structures of the zircons of the different samples varied there were also
many similarities. The biggest difference between the groups was the degree of metamictisation of the grains and
also the degree of abration of the grains. This also coincides with that the... (More)
The purpose of this study is to extract, study and investigate the internal structures of detrital zircons
from schist samples in the Hamrånge area, north of Gävle, Sweden. Zircons were extracted from four different samples
collected from three different localities. Zircon imaging was performed with optical microscope and scanning
electron microscope, with back-scattered electrons and cathodoluminescence. Comparison between the samples
were made and showed that although the structures of the zircons of the different samples varied there were also
many similarities. The biggest difference between the groups was the degree of metamictisation of the grains and
also the degree of abration of the grains. This also coincides with that the most abraded grains were hosted in the
most coarse-grained unit. The inner structures did not vary to such extent that any conclusions about the provenance
could be drawn without further analyses. Further provenance studies of the zircons will be performed by dating
the crystals by spot analysis, i.e. by U-Pb-SIMS. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Inre strukturer i zirkoner från Hamrånge : en studie med katodluminescens och BSE.
Zirkon är ett mineral med stor motståndskraft som överlever de flesta påfrestningar vår berggrund kan utsättas för. Det finns zirkoner som är äldre än den äldsta kända berggrunden på jorden. Zirkoner kan förekomma i både magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter. Zirkon är ett så kallat accessoriskt mineral som finns i små mängder i många bergarter, och är också oftast mycket litet, vanligen mellan 10-100 μm.

Då ett mineral bildas präglas dess kemiska sammansättning av miljön det växer till i och likt trädstammarnas ringar är det inte ovanligt med tillväxtstrukturer även i zirkon och även många andra mineral.... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Inre strukturer i zirkoner från Hamrånge : en studie med katodluminescens och BSE.
Zirkon är ett mineral med stor motståndskraft som överlever de flesta påfrestningar vår berggrund kan utsättas för. Det finns zirkoner som är äldre än den äldsta kända berggrunden på jorden. Zirkoner kan förekomma i både magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter. Zirkon är ett så kallat accessoriskt mineral som finns i små mängder i många bergarter, och är också oftast mycket litet, vanligen mellan 10-100 μm.

Då ett mineral bildas präglas dess kemiska sammansättning av miljön det växer till i och likt trädstammarnas ringar är det inte ovanligt med tillväxtstrukturer även i zirkon och även många andra mineral. Tillväxtstrukturerna kallas zonering och beror på kemiska och fysikaliska varia-tioner i tillväxtmiljön. Liksom trädringar tillväxer zirkonerna utåt och de yngsta delarna är teoretiskt sett är ytterst på kornet. Även erosion och senare påväxter syns i tillväxtstrukturen hos zirkoner. Olika miljöer ger olika strukturer och därmed kan man få en bild av vad zirkonen har gått igenom sedan den bildats. Zonering kan ibland vara synlig i optiskt mikroskop, men är lättare att studera i elektronmikroskop, se bild.

I denna studie har zirkoner separerats fram ur fyra skifferstuffer från tre olika lokaler i Hamrångeområdet, norr om Gävle, och därefter har deras inre strukturer beskrivits. Avbildningarna utfördes till stor del i svepelektronmikroskop med metoderna katodluminescens och back-scatter (bakåtspridning av elektroner). Resultatet visade att det fanns många olika typer av inre strukturer i zirkonerna, och att det fanns vissa skillnader mellan lokalerna, där både inre och yttre strukturer skiljde sig åt. För att avgöra om zirkonerna i de olika proverna har samma eller olika ursprung kommer zirkonerna att dateras. Genom dateringarna kommer även skifferns litostratigrafiska läge att erhållas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjärnborg, Karolina
supervisor
organization
alternative title
Inre strukturer i detritala zirkoner från Hamrånge : en studie med katodluminescens och BSE
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
zircons, internal structures, BSE, CL, Hamrånge, zirkoner, inre strukturer, zonering, metamiktisering
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
225
language
English
id
2316217
date added to LUP
2012-01-30 12:40:01
date last changed
2012-01-30 12:40:01
@misc{2316217,
 abstract   = {The purpose of this study is to extract, study and investigate the internal structures of detrital zircons
from schist samples in the Hamrånge area, north of Gävle, Sweden. Zircons were extracted from four different samples
collected from three different localities. Zircon imaging was performed with optical microscope and scanning
electron microscope, with back-scattered electrons and cathodoluminescence. Comparison between the samples
were made and showed that although the structures of the zircons of the different samples varied there were also
many similarities. The biggest difference between the groups was the degree of metamictisation of the grains and
also the degree of abration of the grains. This also coincides with that the most abraded grains were hosted in the
most coarse-grained unit. The inner structures did not vary to such extent that any conclusions about the provenance
could be drawn without further analyses. Further provenance studies of the zircons will be performed by dating
the crystals by spot analysis, i.e. by U-Pb-SIMS.},
 author    = {Bjärnborg, Karolina},
 keyword   = {zircons,internal structures,BSE,CL,Hamrånge,zirkoner,inre strukturer,zonering,metamiktisering},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Internal structures in detrital zircons from Hamrånge: a study of cathodoluminescence and back-scattered electron images},
 year     = {2008},
}