Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A sedimentological and stratigraphical study of Weichselian sediments in the Tvärkroken gravel pit, Idre, west-central Sweden

Anjar, Johanna (2008) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
A detailed sedimentological study was made on six section walls in the Tvärkroken gravel pit, Idre,
west-central Sweden. Based on sediment characteristics, three sedimentary units, units 1-3, were identified. The
lowest unit, unit 1, was formed by deposition from sediment-loaded underflows into a stagnant basin. A gradual
decrease in water depth is indicated in the upper part of this unit. Post-depositional deformation in the form of an
ice wedge cast, normal faults, water-escape structures and silt injections are identified in the unit. Unit 1 is overlain
by unit 2 with an erosional contact. Unit 2 is characterized by proximal braided river sediments. A gradational
contact separates unit 2 from the subglacially deposited sediments... (More)
A detailed sedimentological study was made on six section walls in the Tvärkroken gravel pit, Idre,
west-central Sweden. Based on sediment characteristics, three sedimentary units, units 1-3, were identified. The
lowest unit, unit 1, was formed by deposition from sediment-loaded underflows into a stagnant basin. A gradual
decrease in water depth is indicated in the upper part of this unit. Post-depositional deformation in the form of an
ice wedge cast, normal faults, water-escape structures and silt injections are identified in the unit. Unit 1 is overlain
by unit 2 with an erosional contact. Unit 2 is characterized by proximal braided river sediments. A gradational
contact separates unit 2 from the subglacially deposited sediments in unit 3. Unit 3 consists of a basal diamict,
composed of deformed unit 1 and unit 2 sediments transformed into a subglacial traction till. On top of this is a
stacked sequence of deformed sediments derived from unit 1 and 2, transformed into both massive diamicts and
glaciotectonites, the latter characterized by boudins. Extensive fluvial erosion occurred in the area after the
deposition of units 1-3. Channels were then cut into the sediment successions creating a landscape with flat
plateaux, terraces and moraine hummocks, left as erosional remnants and separated by deep channels. Units 1 and 2
are suggested to be of a pre-Late Weichselian age, deposited at a stadial/interstadial transition, whereas unit 3 is
suggested to be formed either at the beginning or the end of the last glacial phase of this area. The fluvial downcutting
is presumably due to melt-water erosion from the last deglaciation. (Less)
Abstract (Swedish)
Länge var den allmänna uppfattningen att när en inlandsis täckte ett område så förstördes och
försvann alla äldre landformer och sediment. Under de senaste 20 åren har dock den uppfattningen ifrågasatts och
fler och fler bevis hittats för att äldre landformer och sediment, det vill säga lösa material som transporterats av
vatten, vind eller is, kan bevaras under en inlandsis. Det undersökta grustaget, Tvärkrokens grustag, ligger utanför
Idre i ett område med många spår av äldre istider och isavsmältningar. Avsikten med arbetet är avgöra i vilka
miljöer som sedimenten avsatts och därigenom få en pusselbit till norra Dalarnas istidshistoria.
Genom att undersöka och beskriva sedimenten med avseende på kornstorleksfördelning och... (More)
Länge var den allmänna uppfattningen att när en inlandsis täckte ett område så förstördes och
försvann alla äldre landformer och sediment. Under de senaste 20 åren har dock den uppfattningen ifrågasatts och
fler och fler bevis hittats för att äldre landformer och sediment, det vill säga lösa material som transporterats av
vatten, vind eller is, kan bevaras under en inlandsis. Det undersökta grustaget, Tvärkrokens grustag, ligger utanför
Idre i ett område med många spår av äldre istider och isavsmältningar. Avsikten med arbetet är avgöra i vilka
miljöer som sedimenten avsatts och därigenom få en pusselbit till norra Dalarnas istidshistoria.
Genom att undersöka och beskriva sedimenten med avseende på kornstorleksfördelning och strukturer så
kunde tre olika enheter, avsatta i skilda miljöer, identifieras. Dessutom undersöktes landformerna i området med
hjälp av flygbilder och fältundersökningar.
Den understa och därmed äldsta enheten består av sand som har avsatts av sedimentrika underströmmar som
rört sig längs botten av en lugn bassäng, troligen en sjö. Med tiden så minskade vattendjupet vilket ledde till att
strömhastigheterna ökade och grövre sand avsattes. Till sist så torkade sjön ut fullständigt och sjöbotten
förvandlades till markyta. Isblock som legat inbäddade i sedimenten smälte bort och orsakade rörelser i de
omkringliggande sedimenten.
Enheten ovanför består av lager av sand, grus och sten som transporterats längs botten av ett vattendrag med
höga strömhastigheter. Dessa båda understa enheter avsattes troligen under en varmare period av senaste istiden då
inlandsisen tillfälligt hade smält bort ifrån området.
Allra överst ligger en enhet som innehåller allt ifrån lera till block. Vissa delar av enheten är massiva medan
andra delar består av deformerade bitar av de undre enheterna som brutits loss, dragits ut och veckats. Enheten
tolkas som en morän avsatt vid botten av en inlandsis. Isen har plockat upp material från de andra enheterna och
blandat eller deformerat dem. Den bildades förmodligen vid slutet av den senaste istiden då inlandsis senast täckte
området.
När isen smälte bort ifrån området runt Idre för ungefär 10600-10400 år sedan sköljde smältvattnet bort en
del av de avsatta sedimenten, framför allt moränen som låg överst, och skapade ett landskap bestående av flacka
platåer separerade av djupa kanaler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anjar, Johanna
supervisor
organization
alternative title
En sedimentologisk och stratigrafisk studie av sediment från weichselistiden i Tvärkrokens grustag, Idre, norra Dalarna
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dalarna, interstadial, glaciolacustrine, braided river, till, glacilakustrin, flätflod, morän
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
222
language
English
id
2334007
date added to LUP
2012-01-30 13:18:28
date last changed
2012-01-30 13:18:28
@misc{2334007,
 abstract   = {{A detailed sedimentological study was made on six section walls in the Tvärkroken gravel pit, Idre,
west-central Sweden. Based on sediment characteristics, three sedimentary units, units 1-3, were identified. The
lowest unit, unit 1, was formed by deposition from sediment-loaded underflows into a stagnant basin. A gradual
decrease in water depth is indicated in the upper part of this unit. Post-depositional deformation in the form of an
ice wedge cast, normal faults, water-escape structures and silt injections are identified in the unit. Unit 1 is overlain
by unit 2 with an erosional contact. Unit 2 is characterized by proximal braided river sediments. A gradational
contact separates unit 2 from the subglacially deposited sediments in unit 3. Unit 3 consists of a basal diamict,
composed of deformed unit 1 and unit 2 sediments transformed into a subglacial traction till. On top of this is a
stacked sequence of deformed sediments derived from unit 1 and 2, transformed into both massive diamicts and
glaciotectonites, the latter characterized by boudins. Extensive fluvial erosion occurred in the area after the
deposition of units 1-3. Channels were then cut into the sediment successions creating a landscape with flat
plateaux, terraces and moraine hummocks, left as erosional remnants and separated by deep channels. Units 1 and 2
are suggested to be of a pre-Late Weichselian age, deposited at a stadial/interstadial transition, whereas unit 3 is
suggested to be formed either at the beginning or the end of the last glacial phase of this area. The fluvial downcutting
is presumably due to melt-water erosion from the last deglaciation.}},
 author    = {{Anjar, Johanna}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Dissertations in Geology at Lund University}},
 title    = {{A sedimentological and stratigraphical study of Weichselian sediments in the Tvärkroken gravel pit, Idre, west-central Sweden}},
 year     = {{2008}},
}