Advanced

Förväntningar i väntans tider- en kvalitativ studie av hur kvinnor i det senmoderna samhället upplever interaktionen med barnmorskan på mödravårdcentralen

Johnsson, Sofie LU (2012) SOCK01 20112
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats i sociologi består av en kvalitativ studie av hur gravida kvinnor i dagens Sverige upplever den prenatala interaktionsprocessen med barnmorskan på mödravårdcentralen. Den utgår från sex intervjuer med kvinnor som har barn i åldrarna 0-10 år. Vid en komplikationsfri graviditet handlar den prenatala kontakten med mödravårdcentralen om ett hälsobevakande och hälsofrämjande arbete, och mötet ska från barnmorskans sida präglas av ett psykosocialt förhållningssätt. I min undersökning har jag funnit att den gravida kvinnan idag många gånger står inför en komplex situation till följd av den individualisering och reflexivitet som präglar dagens senmoderna risksamhälle. Hon står å ena sidan inför fler valmöjligheter än någonsin... (More)
Denna kandidatuppsats i sociologi består av en kvalitativ studie av hur gravida kvinnor i dagens Sverige upplever den prenatala interaktionsprocessen med barnmorskan på mödravårdcentralen. Den utgår från sex intervjuer med kvinnor som har barn i åldrarna 0-10 år. Vid en komplikationsfri graviditet handlar den prenatala kontakten med mödravårdcentralen om ett hälsobevakande och hälsofrämjande arbete, och mötet ska från barnmorskans sida präglas av ett psykosocialt förhållningssätt. I min undersökning har jag funnit att den gravida kvinnan idag många gånger står inför en komplex situation till följd av den individualisering och reflexivitet som präglar dagens senmoderna risksamhälle. Hon står å ena sidan inför fler valmöjligheter än någonsin och har möjlighet till att ta del av en mängd information om sin graviditet på egen hand, något som hon ofta gör till följd av ökad skepsis mot vetenskapen och den ökade medikaliseringen av vardagslivet. Detta verkar å andra sidan bidra till ett beroende av barnmorskans expertkunskap, både då all den information som finns att tillgå blir överväldigande, och för att hantera oro som kommer med den medvetenhet om möjliga risker som medikaliseringen av vardagslivet fört med sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Sofie LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mödravård, senmodernitet, risksamhälle, graviditet
language
Swedish
id
2335669
date added to LUP
2012-02-03 10:50:43
date last changed
2012-02-17 14:14:12
@misc{2335669,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats i sociologi består av en kvalitativ studie av hur gravida kvinnor i dagens Sverige upplever den prenatala interaktionsprocessen med barnmorskan på mödravårdcentralen. Den utgår från sex intervjuer med kvinnor som har barn i åldrarna 0-10 år. Vid en komplikationsfri graviditet handlar den prenatala kontakten med mödravårdcentralen om ett hälsobevakande och hälsofrämjande arbete, och mötet ska från barnmorskans sida präglas av ett psykosocialt förhållningssätt. I min undersökning har jag funnit att den gravida kvinnan idag många gånger står inför en komplex situation till följd av den individualisering och reflexivitet som präglar dagens senmoderna risksamhälle. Hon står å ena sidan inför fler valmöjligheter än någonsin och har möjlighet till att ta del av en mängd information om sin graviditet på egen hand, något som hon ofta gör till följd av ökad skepsis mot vetenskapen och den ökade medikaliseringen av vardagslivet. Detta verkar å andra sidan bidra till ett beroende av barnmorskans expertkunskap, både då all den information som finns att tillgå blir överväldigande, och för att hantera oro som kommer med den medvetenhet om möjliga risker som medikaliseringen av vardagslivet fört med sig.},
 author    = {Johnsson, Sofie},
 keyword   = {mödravård,senmodernitet,risksamhälle,graviditet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningar i väntans tider- en kvalitativ studie av hur kvinnor i det senmoderna samhället upplever interaktionen med barnmorskan på mödravårdcentralen},
 year     = {2012},
}