Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? – Test av fyra olika portföljvalsstrategier

Gertzell, Fredrik LU (2012) NEKH01 20112
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data från perioden december 1996 – december 2010 testa en portföljvalsmodell kallad The Permanent Portfolio (TPP) på den svenska marknaden. Modellen går ut på att placera tillgängligt kapital i fyra lika stora delar över fyra olika tillgångsslag. Dessa fyra tillgångslag är aktier, statsobligationer, guld och kontanter. I uppsatsen gestaltas dessa tillgångar av OMXS30, OMRX-TBond, guldpriset i svenska kronor samt SSVX-1M. Uppsatsen går vidare med att utveckla modellen och konstruera en andra portfölj genom att anpassa portföljvikterna efter de två yttre variablerna svensk inflation enligt KPI samt Konjunkturbarometern. KPI avgör om guld skall underviktas till förmån för obligationer eller... (More)
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data från perioden december 1996 – december 2010 testa en portföljvalsmodell kallad The Permanent Portfolio (TPP) på den svenska marknaden. Modellen går ut på att placera tillgängligt kapital i fyra lika stora delar över fyra olika tillgångsslag. Dessa fyra tillgångslag är aktier, statsobligationer, guld och kontanter. I uppsatsen gestaltas dessa tillgångar av OMXS30, OMRX-TBond, guldpriset i svenska kronor samt SSVX-1M. Uppsatsen går vidare med att utveckla modellen och konstruera en andra portfölj genom att anpassa portföljvikterna efter de två yttre variablerna svensk inflation enligt KPI samt Konjunkturbarometern. KPI avgör om guld skall underviktas till förmån för obligationer eller vice versa. På samma sätt avgör Konjunkturbarometern huruvida OMXS30 skall underviktas till förmån för SSVX eller vice versa.
Vidare konstrueras i uppsatsen två portföljer som endast investerar i OMXS30 och SSVX-1M. Dessa portföljer styrs av Konjunkturbarometern. När barometern ger signal för att köpa aktier, placeras allt kapital i OMXS30. På samma sätt placeras allt kapital i SSVX-1M om barometern ger signal för detta. Skillnaden mellan de två portföljerna är att den första agerar direkt på signal given av Konjunkturbarometern, den andra agerar först 3 månader efter det att Konjunkturbarometern givit signal. De fyra portföljerna namnges som TPP, TPP-Mod, KB-portfölj samt KB-3M-portfölj. Resultaten från analysen av insamlad data täcker olika portföljvalteoretiska punkter såsom historisk avkastning och risk, förväntad avkastning, sharpekvot samt alpha- och betavärden.
Resultaten i uppsatsen uppvisar signifikanta samband mellan KPI och guldpriset samt Konjunkturbarometern och OMXS30, vilka är en förutsättning för att använda de som signaler i konstruerandet av portföljer. Vidare uppvisar samtliga fyra portföljer en högre avkastning än vad en placering på börsen (OMXS30) hade genererat under samma period. KB-3M-portföljen var den portfölj som uppvisade högst avkastning, effektiv avkastning på 18 % per år. Portföljen uppvisade även högst sharpekvot, vilket innebär att portföljen även hade högst riskjusterad avkastning. Vidare hade samtliga fyra portföljer högre sharpekvot än vad OMXS30 hade under samma period, något som talar för att en aktiv förvaltad portfölj är bättre än att passivt investera på börsen, givet de historiska data uppsatsen har undersökt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gertzell, Fredrik LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
The Permanent Portfolio, Portföljvalsteori, Konjunkturbarometern, Inflation, Portföljvalsstrategi
language
Swedish
id
2337209
date added to LUP
2012-02-13 13:14:29
date last changed
2012-02-13 13:14:29
@misc{2337209,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data från perioden december 1996 – december 2010 testa en portföljvalsmodell kallad The Permanent Portfolio (TPP) på den svenska marknaden. Modellen går ut på att placera tillgängligt kapital i fyra lika stora delar över fyra olika tillgångsslag. Dessa fyra tillgångslag är aktier, statsobligationer, guld och kontanter. I uppsatsen gestaltas dessa tillgångar av OMXS30, OMRX-TBond, guldpriset i svenska kronor samt SSVX-1M. Uppsatsen går vidare med att utveckla modellen och konstruera en andra portfölj genom att anpassa portföljvikterna efter de två yttre variablerna svensk inflation enligt KPI samt Konjunkturbarometern. KPI avgör om guld skall underviktas till förmån för obligationer eller vice versa. På samma sätt avgör Konjunkturbarometern huruvida OMXS30 skall underviktas till förmån för SSVX eller vice versa.
Vidare konstrueras i uppsatsen två portföljer som endast investerar i OMXS30 och SSVX-1M. Dessa portföljer styrs av Konjunkturbarometern. När barometern ger signal för att köpa aktier, placeras allt kapital i OMXS30. På samma sätt placeras allt kapital i SSVX-1M om barometern ger signal för detta. Skillnaden mellan de två portföljerna är att den första agerar direkt på signal given av Konjunkturbarometern, den andra agerar först 3 månader efter det att Konjunkturbarometern givit signal. De fyra portföljerna namnges som TPP, TPP-Mod, KB-portfölj samt KB-3M-portfölj. Resultaten från analysen av insamlad data täcker olika portföljvalteoretiska punkter såsom historisk avkastning och risk, förväntad avkastning, sharpekvot samt alpha- och betavärden.
Resultaten i uppsatsen uppvisar signifikanta samband mellan KPI och guldpriset samt Konjunkturbarometern och OMXS30, vilka är en förutsättning för att använda de som signaler i konstruerandet av portföljer. Vidare uppvisar samtliga fyra portföljer en högre avkastning än vad en placering på börsen (OMXS30) hade genererat under samma period. KB-3M-portföljen var den portfölj som uppvisade högst avkastning, effektiv avkastning på 18 % per år. Portföljen uppvisade även högst sharpekvot, vilket innebär att portföljen även hade högst riskjusterad avkastning. Vidare hade samtliga fyra portföljer högre sharpekvot än vad OMXS30 hade under samma period, något som talar för att en aktiv förvaltad portfölj är bättre än att passivt investera på börsen, givet de historiska data uppsatsen har undersökt.}},
 author    = {{Gertzell, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? – Test av fyra olika portföljvalsstrategier}},
 year     = {{2012}},
}