Advanced

”På bekostnad av mig”: Om att ha barn med någon med psykisk ohälsa

Ivarsson, Ida LU and Allansson, Rebecka LU (2012) PSPT02 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka hur personer som har barn tillsammans med en person med psykisk ohälsa upplever att deras livssituation som anhörig påverkar den egna föräldrarollen, samt att kartlägga behovet av stöd i rollerna som anhörig respektive förälder. Till datainsamling användes halvstrukturerade djupintervjuer med sex kvinnliga deltagare som har barn med en person med bipolär sjukdom. Intervjumaterialet analyserades utifrån Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) som är metodologiskt grundad i hermeneutisk fenomenologi. Resultatet sammanställdes i sex huvudteman: Leva på sparlåga, Ständig beredskap för kris, Tredubbelt föräldraskap, Normalisera det onormala för barnen, Psykiatrin ser inte familjen och Behovsstyrda... (More)
Studiens syfte var att undersöka hur personer som har barn tillsammans med en person med psykisk ohälsa upplever att deras livssituation som anhörig påverkar den egna föräldrarollen, samt att kartlägga behovet av stöd i rollerna som anhörig respektive förälder. Till datainsamling användes halvstrukturerade djupintervjuer med sex kvinnliga deltagare som har barn med en person med bipolär sjukdom. Intervjumaterialet analyserades utifrån Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) som är metodologiskt grundad i hermeneutisk fenomenologi. Resultatet sammanställdes i sex huvudteman: Leva på sparlåga, Ständig beredskap för kris, Tredubbelt föräldraskap, Normalisera det onormala för barnen, Psykiatrin ser inte familjen och Behovsstyrda interventioner. Deltagarna uppgav att de upplever en hög börda i vardagen till följd av de dubbla rollerna som anhörig och förälder. Det framkom att deltagarna var missnöjda med det befintliga stödet från vården och efterfrågar flexibla interventioner som sätter hela familjens behov i centrum. Resultatet diskuteras utifrån möjliga implikationer för framtida forskning samt utveckling av interventioner riktade till anhöriga. (Less)
Abstract
The aim of this study was to describe the experiences of parents who share their parenthood with a person suffering from mental illness, and to reveal the self-reported needs of these parents in relation to their specific life situation. The study is based upon a hermeneutic phenomenological approach. Six female participants who share parenthood with a person with bipolar disorder were interviewed in depth in order to capture the meaning of their experiences. To analyze the data Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used which revealed six main themes: Life put on the back burner, Being prepared for crisis, Triple parenthood, Normalizing what is not normal, The family is invisible in the health care system, and Needbased... (More)
The aim of this study was to describe the experiences of parents who share their parenthood with a person suffering from mental illness, and to reveal the self-reported needs of these parents in relation to their specific life situation. The study is based upon a hermeneutic phenomenological approach. Six female participants who share parenthood with a person with bipolar disorder were interviewed in depth in order to capture the meaning of their experiences. To analyze the data Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used which revealed six main themes: Life put on the back burner, Being prepared for crisis, Triple parenthood, Normalizing what is not normal, The family is invisible in the health care system, and Needbased interventions. The findings suggested that due to their dual role as
informal caregiver and parent the participants experience a high burden in their everyday life. The participants further stated that they are dissatisfied with the current support from the health care system, and call for interventions that focus on the needs of the entire family. The findings are discussed with reference to future research and possible implications for family interventions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Ida LU and Allansson, Rebecka LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
IPA , family intervention, family burden, bipolar disorder, mental illness, informal caregiver, interventioner, anhörigstöd, familjebörda, bipolär sjukdom, psykisk ohälsa, anhörig, anhörigförälder
language
Swedish
id
2337897
date added to LUP
2012-02-06 14:21:53
date last changed
2012-02-06 14:21:53
@misc{2337897,
 abstract   = {The aim of this study was to describe the experiences of parents who share their parenthood with a person suffering from mental illness, and to reveal the self-reported needs of these parents in relation to their specific life situation. The study is based upon a hermeneutic phenomenological approach. Six female participants who share parenthood with a person with bipolar disorder were interviewed in depth in order to capture the meaning of their experiences. To analyze the data Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used which revealed six main themes: Life put on the back burner, Being prepared for crisis, Triple parenthood, Normalizing what is not normal, The family is invisible in the health care system, and Needbased interventions. The findings suggested that due to their dual role as 
informal caregiver and parent the participants experience a high burden in their everyday life. The participants further stated that they are dissatisfied with the current support from the health care system, and call for interventions that focus on the needs of the entire family. The findings are discussed with reference to future research and possible implications for family interventions.},
 author    = {Ivarsson, Ida and Allansson, Rebecka},
 keyword   = {IPA 
,family intervention,family burden,bipolar disorder,mental illness,informal caregiver,interventioner,anhörigstöd,familjebörda,bipolär sjukdom,psykisk ohälsa,anhörig,anhörigförälder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”På bekostnad av mig”: Om att ha barn med någon med psykisk ohälsa},
 year     = {2012},
}