Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

An Early Jurassic conifer-dominated assemblage of the Clarence-Moreton Basin, eastern Australia

Jansson, Ida-Maria (2006) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
During the early Mesozoic two mass-extinction events profoundly reshaped the world’s biota. The first
of these took place at the end of the Triassic and affected both marine organisms and terrestrial floras. The second
occurred as an oceanic anoxic event during the early Toarcian. Although the Late Triassic floral assemblages of
Australia have been the focus of many studies, there have been few investigations of the recovery succession of the
following Jurassic period. This study investigates an Early Jurassic terrestrial fossil assemblage from the Inverleigh
quarry, Clarence-Moreton Basin, eastern Australia, deposited between these events. The Inverleigh sediments belong
to the Marburg Subgroup, an entirely non-marine succession... (More)
During the early Mesozoic two mass-extinction events profoundly reshaped the world’s biota. The first
of these took place at the end of the Triassic and affected both marine organisms and terrestrial floras. The second
occurred as an oceanic anoxic event during the early Toarcian. Although the Late Triassic floral assemblages of
Australia have been the focus of many studies, there have been few investigations of the recovery succession of the
following Jurassic period. This study investigates an Early Jurassic terrestrial fossil assemblage from the Inverleigh
quarry, Clarence-Moreton Basin, eastern Australia, deposited between these events. The Inverleigh sediments belong
to the Marburg Subgroup, an entirely non-marine succession characterised by a low diversity flora. The assemblage
is overwhelmingly dominated by a single conifer taxon, Allocladus helgei sp. nov, but ferns and possible
lycophytes occur in low numbers. The macroflora is supplemented by an array of dispersed cuticle fragments with
well preserved stomata and charcoalified wood. Other mesofossils include five megaspore species, here described
under open nomenclature. Additionally, a small assemblage of clitellate annelid cocoons was recovered from the
organic residues.
The palaeoenvironment is interpreted as waterlogged or frequently inundated floodplain based on the dominant
fine-grained lithology and the presence in the fossil assemblage of many free-sporing ferns and isoetaleans, which
are dependent on moisture for reproduction. The frequent exposure to flooding would have imposed environmental
stresses on the plants growing at the site. This resulted in a low diversity plant community, dominated by species
adapted to moist, high-latitude conditions. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Under den tidigare delen av mesozoikum inträffade två massutdöenden som i stor utsträckning kom att påverka den tidens organismer. Det första mesozoiska massutdöendet skedde i slutet av trias för c. 200 miljoner år sedan och medförde dramatiska konsekvenser för både marina och terrestra ekosystem. Det andra, mindre utdöendet inträffade för 184 miljoner år sedan under toarcian. Omfattande studier har ägnats åt att beskriva Australiens fossila vegetation kring dessa event medan lite intresse har ägnats åt den flora som uppstod i utrymmet mellan utdöendena. Detta arbete har därför fokuserats på fossil från en tidig-jurassisk lokal, Inverleigh, och därmed en flora som uppstått i återhämtningsfasen efter det... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Under den tidigare delen av mesozoikum inträffade två massutdöenden som i stor utsträckning kom att påverka den tidens organismer. Det första mesozoiska massutdöendet skedde i slutet av trias för c. 200 miljoner år sedan och medförde dramatiska konsekvenser för både marina och terrestra ekosystem. Det andra, mindre utdöendet inträffade för 184 miljoner år sedan under toarcian. Omfattande studier har ägnats åt att beskriva Australiens fossila vegetation kring dessa event medan lite intresse har ägnats åt den flora som uppstod i utrymmet mellan utdöendena. Detta arbete har därför fokuserats på fossil från en tidig-jurassisk lokal, Inverleigh, och därmed en flora som uppstått i återhämtningsfasen efter det inledande utdöendet. Den aktuella lokalen utgörs av ett delvis nedlagt stenbrott och utgörs i sin helhet av terrestriska sediment. Inverleigh brottet utgör en del av Clarence-Moreton bassängen och ligger i Queensland, Australien. Dess flora karaktäriseras av sin mycket låga diversitet och domineras av en enda art av barrträd, Allocladus helgei sp. nov. Förutom barrträd identifierades makrofossil av ormbunkar och lummer i mindre omfattning. Sedimenten från Inverleigh innehåller även en stor mängd välbevarade megasporer, vilka hänförts till fem olika arter. Förutom växtfossilen påträffades hela och fragmenterade maskägg.

Inverleigh sedimenten avsattes troligen på ett flodplan med meandrade kanaler under varma klimatförhållanden. Återkommande översvämningar har lett till en vattenmättad miljö, ett scenario som baseras på områdets litologi samt de växtfossil som identifierats. Ormbunkar och lummer återfinns nämligen ofta idag i liknande miljöer eftersom de är beroende av väta för att kunna fortplanta sig. Detta gäller dock inte för flertalet andra växter som inte klarar av att leva i alltför vattenmättade marker. Den låga diversiteten kan därför förklaras med att de förhållanden som rådde i området enbart tillät speciellt anpassade arter att överleva. (Less)
Abstract (Swedish)
Under den tidigare delen av mesozoikum inträffade två massutdöende som i stor utsträckning
kom att påverka jordens ekosystem. Det första inträffade i slutet av trias och påverkade både marina organismer
och terrestrisk biota. Det andra mesozoiska utdöendet skedde under tidig toarcian i samband med ett anoxiskt event.
Trots att den Australienska sen triassiska floran behandlats i ett flertal studier har lite arbete ägnats åt den tidig jurassiska
återhämtningssuccessionen. Detta arbete behandlar en tidig jurassisk terrestrisk fossil association från Inverleigh
brottet, Clarence-Moreton bassängen, östra Australien. Inverleigh sedimenten tillhör en fullständigt terrestrisk
succession vilken karaktäriseras av en lågdivers flora.... (More)
Under den tidigare delen av mesozoikum inträffade två massutdöende som i stor utsträckning
kom att påverka jordens ekosystem. Det första inträffade i slutet av trias och påverkade både marina organismer
och terrestrisk biota. Det andra mesozoiska utdöendet skedde under tidig toarcian i samband med ett anoxiskt event.
Trots att den Australienska sen triassiska floran behandlats i ett flertal studier har lite arbete ägnats åt den tidig jurassiska
återhämtningssuccessionen. Detta arbete behandlar en tidig jurassisk terrestrisk fossil association från Inverleigh
brottet, Clarence-Moreton bassängen, östra Australien. Inverleigh sedimenten tillhör en fullständigt terrestrisk
succession vilken karaktäriseras av en lågdivers flora. Macrofloran domineras av en enda art av barrträd, Allocladus
helgei sp. Nov. Floran innehåller dessutom ormbunkar och möjliga lummerväxter i mindre omfattning.
Växtmaterialet inkluderar även fragment av kutikula med välbevarade stomata samt förkolnat trä. Bland mesofossilen
återfinns även en rik och välbevarad megaspor association tillhörande fem arter vilka har beskrivits under
öppen nomenklatur. Vidare har en mindre samling av hela och fragmenterade maskägg återfunnits i det organiska
materialet.
Paleomiljön har baserat på litologi samt flora tolkats som ett flodplan, med meandrande kanaler, utsatt för återkommande
översvämningar. Detta överensstämmer väl med förekomsten av ormbunkar och lummer, vilka är beroende
av väta för sin reproduktion. De återkommande översvämningar som växterna utsattes för utgjorde en stressfaktor
som begränsade deras överlevnadsförmåga. Detta resulterade i en lågdivers flora, dominerad av arter vilka anpassat
sig till de rådande förhållandena i området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Ida-Maria
supervisor
organization
alternative title
En tidig-jurassisk barrträdsdominerad association från Clarence-Moreton bassängen, östra Australien
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Australia, Jurassic, Marburg Subgroup, conifers, palaeoenvironment, Australien, Jura, barrträd, palaeomiljö
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
203
funder
Johan Christian Mobergs resestipendiefond
funder
Lunds Geologiska Fältklubb
language
English
id
2338159
date added to LUP
2012-02-02 17:07:50
date last changed
2012-02-02 17:55:41
@misc{2338159,
 abstract   = {During the early Mesozoic two mass-extinction events profoundly reshaped the world’s biota. The first
of these took place at the end of the Triassic and affected both marine organisms and terrestrial floras. The second
occurred as an oceanic anoxic event during the early Toarcian. Although the Late Triassic floral assemblages of
Australia have been the focus of many studies, there have been few investigations of the recovery succession of the
following Jurassic period. This study investigates an Early Jurassic terrestrial fossil assemblage from the Inverleigh
quarry, Clarence-Moreton Basin, eastern Australia, deposited between these events. The Inverleigh sediments belong
to the Marburg Subgroup, an entirely non-marine succession characterised by a low diversity flora. The assemblage
is overwhelmingly dominated by a single conifer taxon, Allocladus helgei sp. nov, but ferns and possible
lycophytes occur in low numbers. The macroflora is supplemented by an array of dispersed cuticle fragments with
well preserved stomata and charcoalified wood. Other mesofossils include five megaspore species, here described
under open nomenclature. Additionally, a small assemblage of clitellate annelid cocoons was recovered from the
organic residues.
The palaeoenvironment is interpreted as waterlogged or frequently inundated floodplain based on the dominant
fine-grained lithology and the presence in the fossil assemblage of many free-sporing ferns and isoetaleans, which
are dependent on moisture for reproduction. The frequent exposure to flooding would have imposed environmental
stresses on the plants growing at the site. This resulted in a low diversity plant community, dominated by species
adapted to moist, high-latitude conditions.},
 author    = {Jansson, Ida-Maria},
 keyword   = {Australia,Jurassic,Marburg Subgroup,conifers,palaeoenvironment,Australien,Jura,barrträd,palaeomiljö},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {An Early Jurassic conifer-dominated assemblage of the Clarence-Moreton Basin, eastern Australia},
 year     = {2006},
}