Advanced

En provenansstudie av Kågerödsformationen i NV Skåne : tungmineral och petrografi

Rasmussen, Karin (2006) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Keupersedimenten i NV Skåne utgörs huvudsakligen av röda, gröna och grå arkosiska
sandstenar tillhörande Kågerödsformationen. Sedimenten avsattes i en kontinental arid miljö med episodisk nederbörd
som resulterade i flodbildning och därmed transport nedför ett dåtida höjdområde. I denna studie beskrivs sedimentens
petrografi och provenans utifrån en undersökning av en borrkärna från Klappe-1, beläget 4,2 km ONO
Viken. Sedimenten är starkt oxiderade och materialet är mycket dåligt sorterat. Kvarts, fältspat och urbergsfragment
utgör stommen i materialet, som för vissa nivåer har en påfallande hög karbonathalt i form av kalknoduler och cement.
Sedimenten innehåller en stor mängd granat med små förändringar i Mn och Fe innehåll i... (More)
Keupersedimenten i NV Skåne utgörs huvudsakligen av röda, gröna och grå arkosiska
sandstenar tillhörande Kågerödsformationen. Sedimenten avsattes i en kontinental arid miljö med episodisk nederbörd
som resulterade i flodbildning och därmed transport nedför ett dåtida höjdområde. I denna studie beskrivs sedimentens
petrografi och provenans utifrån en undersökning av en borrkärna från Klappe-1, beläget 4,2 km ONO
Viken. Sedimenten är starkt oxiderade och materialet är mycket dåligt sorterat. Kvarts, fältspat och urbergsfragment
utgör stommen i materialet, som för vissa nivåer har en påfallande hög karbonathalt i form av kalknoduler och cement.
Sedimenten innehåller en stor mängd granat med små förändringar i Mn och Fe innehåll i sekvensen. Mineral
och bergartsfragment tyder på att källområdet var ett gnejskomplex med inslag av kambrosiluriska sediment. Tungmineralanalysen
talar för ett metamorft urberg med hög granathalt. (Less)
Abstract
The Keuper sediments in NW Scania constitute red, green and grey arkoses of the Kågeröd Formation.
The sediments were deposited in a continental, arid environment with episodic precipitation, with flooding and
downhill transport as a result. This study describes the petrography and provenance from the investigation of the
drill core Klappe-1, situated 4,2 km ENE Viken. The sediments are strongly oxidized due to climate influence and
poorly sorted. The sediment are dominated by quartz, feldspar and rock fragments, with a high amount of calcrete.
The heavy mineral concentrates are dominated by garnet, which show small changes in Mn and Fe content in the
sequence. The mineral content and the rock fragments suggest that the denudation... (More)
The Keuper sediments in NW Scania constitute red, green and grey arkoses of the Kågeröd Formation.
The sediments were deposited in a continental, arid environment with episodic precipitation, with flooding and
downhill transport as a result. This study describes the petrography and provenance from the investigation of the
drill core Klappe-1, situated 4,2 km ENE Viken. The sediments are strongly oxidized due to climate influence and
poorly sorted. The sediment are dominated by quartz, feldspar and rock fragments, with a high amount of calcrete.
The heavy mineral concentrates are dominated by garnet, which show small changes in Mn and Fe content in the
sequence. The mineral content and the rock fragments suggest that the denudation area was a gneiss bed rock complex
and older sediments, and the heavy mineral analyses indicate a metamorphic source rock. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmussen, Karin
supervisor
organization
alternative title
A provenance study of the Kågeröd Formatin in NW Scania : heavy mineral and petrography
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Keuper, Kågerödsformationen, arkos, tungmineral, granat, Kågeröd Formation, arkoses, heavy mineral, garnet
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
201
language
Swedish
id
2338175
date added to LUP
2012-02-02 17:48:55
date last changed
2012-02-02 17:48:55
@misc{2338175,
 abstract   = {The Keuper sediments in NW Scania constitute red, green and grey arkoses of the Kågeröd Formation.
The sediments were deposited in a continental, arid environment with episodic precipitation, with flooding and
downhill transport as a result. This study describes the petrography and provenance from the investigation of the
drill core Klappe-1, situated 4,2 km ENE Viken. The sediments are strongly oxidized due to climate influence and
poorly sorted. The sediment are dominated by quartz, feldspar and rock fragments, with a high amount of calcrete.
The heavy mineral concentrates are dominated by garnet, which show small changes in Mn and Fe content in the
sequence. The mineral content and the rock fragments suggest that the denudation area was a gneiss bed rock complex
and older sediments, and the heavy mineral analyses indicate a metamorphic source rock.},
 author    = {Rasmussen, Karin},
 keyword   = {Keuper,Kågerödsformationen,arkos,tungmineral,granat,Kågeröd Formation,arkoses,heavy mineral,garnet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {En provenansstudie av Kågerödsformationen i NV Skåne : tungmineral och petrografi},
 year     = {2006},
}