Advanced

Att sjunga utan begränsningar - Tre sångpedagoger berättar om sitt arbete med mentala och fysiska blockeringar

Zweiacker, Sabina (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: To sing without limitations, interviews with three singing teachers talking about their experiences about what it means to work with mental and physical blockages.
The purpose of this study is to obtain new knowledge about how vocal coaches work with students’ mental and physical blockages. The study examines how vocal coaches perceive their responsibility towards their students and how they seperate their professional field of art and education from medical care and therapy. The study is based on qualitative interviews with three singing-teachers and their experience from working with mental blocks. All informants have training within classical vocal technique and they are also professional singers. The results of the interviews... (More)
Title: To sing without limitations, interviews with three singing teachers talking about their experiences about what it means to work with mental and physical blockages.
The purpose of this study is to obtain new knowledge about how vocal coaches work with students’ mental and physical blockages. The study examines how vocal coaches perceive their responsibility towards their students and how they seperate their professional field of art and education from medical care and therapy. The study is based on qualitative interviews with three singing-teachers and their experience from working with mental blocks. All informants have training within classical vocal technique and they are also professional singers. The results of the interviews show that all informants have daily encounters with students who suffer from mental and physical obstructions. The singing-teachers emphasize that a safe and relaxed working environment is of great importance to singing-teaching. All informants stress the importance of knowing the limit of their expertise, and when to let professionals with proper training give treatment to the student if this is required. The results also indicates that students need a certain degree of emotional maturity to make the teachers’ work with
blockings and their causes successful. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att nå nya kunskaper om hur sångpedagoger arbetar med mentala och fysiska blockeringar hos sina elever. Studien syftar även till att klargöra hur sångpedagoger upplever sitt ansvar för eleverna och var de drar gränsen för sin yrkesroll som lärare i
förhållande till vård- och terapiområdet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre sångpedagoger och deras erfarenheter av arbete med mentala blockeringar. Gemensamt för informanterna är att alla har sin skolning inom den klassiska sångtekniken och är även verksamma musiker utöver att vara sångpedagoger. Intervjustudiens resultat visar att samtliga informanter möter elever med mentala och fysiska blockeringar dagligen. De menar att en trygg och avspänd... (More)
Syftet med den här studien är att nå nya kunskaper om hur sångpedagoger arbetar med mentala och fysiska blockeringar hos sina elever. Studien syftar även till att klargöra hur sångpedagoger upplever sitt ansvar för eleverna och var de drar gränsen för sin yrkesroll som lärare i
förhållande till vård- och terapiområdet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre sångpedagoger och deras erfarenheter av arbete med mentala blockeringar. Gemensamt för informanterna är att alla har sin skolning inom den klassiska sångtekniken och är även verksamma musiker utöver att vara sångpedagoger. Intervjustudiens resultat visar att samtliga informanter möter elever med mentala och fysiska blockeringar dagligen. De menar att en trygg och avspänd arbetsmiljö är av stor vikt för undervisningen. Gemensamt för informanterna är att de betonar vikten av att veta var gränsen går mellan att vara lärare och terapeut
och att lämna över ansvaret till någon med rätt utbildning om samtalsämnena under lektionerna går utanför kunskapsområdet för deras yrkesroll. Resultaten tyder på att det krävs emotionell mognad hos eleverna för att ett djupgående arbete med blockeringarna och deras orsaker ska vara framgångsrikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zweiacker, Sabina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mentala blockeringar, spänningar, pedagogiska verktyg, prestationskrav, alexanderteknik, mental blocks, tensions, educational tools, performance requirements, Alexander technique
language
Swedish
id
2338415
date added to LUP
2012-02-03 20:29:13
date last changed
2012-02-03 20:29:13
@misc{2338415,
 abstract   = {Title: To sing without limitations, interviews with three singing teachers talking about their experiences about what it means to work with mental and physical blockages.
The purpose of this study is to obtain new knowledge about how vocal coaches work with students’ mental and physical blockages. The study examines how vocal coaches perceive their responsibility towards their students and how they seperate their professional field of art and education from medical care and therapy. The study is based on qualitative interviews with three singing-teachers and their experience from working with mental blocks. All informants have training within classical vocal technique and they are also professional singers. The results of the interviews show that all informants have daily encounters with students who suffer from mental and physical obstructions. The singing-teachers emphasize that a safe and relaxed working environment is of great importance to singing-teaching. All informants stress the importance of knowing the limit of their expertise, and when to let professionals with proper training give treatment to the student if this is required. The results also indicates that students need a certain degree of emotional maturity to make the teachers’ work with
blockings and their causes successful.},
 author    = {Zweiacker, Sabina},
 keyword   = {mentala blockeringar,spänningar,pedagogiska verktyg,prestationskrav,alexanderteknik,mental blocks,tensions,educational tools,performance requirements,Alexander technique},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att sjunga utan begränsningar - Tre sångpedagoger berättar om sitt arbete med mentala och fysiska blockeringar},
 year     = {2012},
}