Advanced

Kulturlandskapets förändringar inom röjningsröseområdet Yttra Berg, Halland : en pollenanalytisk undersökning av de senaste 5000 åren

Sköld, Eva (2006) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I byn Berg, Gällareds socken, Halland, finns totalt mellan 60 och 75 hektar fossil åkermark. I
Berg ligger Yttra Bergs naturreservat där 9 hektar av denna fossila åkermark karterats, vilken består av röjningsrösen,
stensträngar och odlingsterrasser. I anslutning till den karterade fossila åkermarken finns en mindre mosse,
Sänkemosse. Inom närområdet finns även fem möjliga gravrösen. Inga tidigare pollenanalytiska eller arkeologiska
undersökningar har gjorts i området. Syftet med denna undersökning är därför att skapa en bild av hur den fossila
åkermarken i Yttra Berg har utnyttjats av människan genom tiderna. Till grund för undersökningen ligger provtagning
av en 3 m lång borrkärna från Sänkemosse. Denna borrkärna användes för flera... (More)
I byn Berg, Gällareds socken, Halland, finns totalt mellan 60 och 75 hektar fossil åkermark. I
Berg ligger Yttra Bergs naturreservat där 9 hektar av denna fossila åkermark karterats, vilken består av röjningsrösen,
stensträngar och odlingsterrasser. I anslutning till den karterade fossila åkermarken finns en mindre mosse,
Sänkemosse. Inom närområdet finns även fem möjliga gravrösen. Inga tidigare pollenanalytiska eller arkeologiska
undersökningar har gjorts i området. Syftet med denna undersökning är därför att skapa en bild av hur den fossila
åkermarken i Yttra Berg har utnyttjats av människan genom tiderna. Till grund för undersökningen ligger provtagning
av en 3 m lång borrkärna från Sänkemosse. Denna borrkärna användes för flera analyser. Först och främst
utfördes pollenanalys på 39 nivåer. Minst 500 pollen räknades på varje nivå. Det gjordes även mineralmagnetiska
och glödningsförlustanalyser kontinuerligt från 170 cm och uppåt. Strukturanalys utfördes på 16 nivåer. Kronologin
baseras på 8 C-14 dateringar. Resultaten av dateringarna visar att borrkärnan har en obruten sekvens från ca 3300 f.
Kr., ca 5400 kal BP, till nutid. Övriga resultat visar att människans aktivitet i området startade vid ca 2000 f. Kr.
med skogsbete. Från 650 f. Kr. bosatte man sig i området och hade en kraftig betesdrift. I yngre järnålder börjar en
mer aktiv odling som fortsätter till slutet av 1300-talet då en nedgång sker. På 1500-talet sker en viss återhämtning.
I nyare tid tog ljunghedar över men under de senaste 150 åren har dessa beskogats. (Less)
Abstract
In the village Berg, Gällared’s parish, Halland, there is an area with 60 to 75 hectares of abandoned arable
fields is present. Within Berg, Yttra Berg’s nature reserve is situated, where 9 hectares of the abandoned arable
fields has been recorded, consisting of clearance cairns, terraces and stone walls. Close to the recorded abandoned
arable fields a smaller bog, Sänkemosse, is situated. Nearby there are also five cairns, which may be regarded as
graves. Neither pollen analysis nor archaeological excavations have been made in the area. The aim of this study is
therefore to investigate the land use during prehistoric and historic time. The main source of information is a 3 m
core taken from Sänkemosse. This was used for several... (More)
In the village Berg, Gällared’s parish, Halland, there is an area with 60 to 75 hectares of abandoned arable
fields is present. Within Berg, Yttra Berg’s nature reserve is situated, where 9 hectares of the abandoned arable
fields has been recorded, consisting of clearance cairns, terraces and stone walls. Close to the recorded abandoned
arable fields a smaller bog, Sänkemosse, is situated. Nearby there are also five cairns, which may be regarded as
graves. Neither pollen analysis nor archaeological excavations have been made in the area. The aim of this study is
therefore to investigate the land use during prehistoric and historic time. The main source of information is a 3 m
core taken from Sänkemosse. This was used for several analyses. Pollen analysis was carried out on 39 levels, where
at least 500 pollen grains were counted on each level. Continuously from 170 cm and upwards mineral magnetic
and loss of ignition analyses were performed. Microscopic sediment analysis was carried out at 16 levels. The chronology
is based on carbon-14 datings at 8 levels. The carbon-14 dates show that the core is a complete sequence
from ca. 3300 BC, 5400 cal. BP until today. The analyses show that man’s impact in the area started around 2000
BC when the area was used for forest grazing of cattle. From 650 BC and onwards the area was settled. The main
source of sustenance was the animal stock. Arable farming does not show in the pollen diagram until late Iron Age.
In the late 14th century there was an agricultural crisis, probably mainly due to the Black Death. The area did not
recover until the 16th century. In modern times heather heaths expanded but the areas were overgrown by forests
during the last 150 years. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Röjningsrösen kan härstamma från bronsålder och ända in i modern tid. De är svåra att datera då det inte finns några karaktäristika för ett röse som skapats under en viss tidsepok. Röjningsröseområden är likväl en stor källa till kunskap om hur jorden brukats under förhistorisk och historisk tid. Med hjälp av paleoekologi kan den förhistoriska miljön studeras. Pollenanalys är ett bra sätt att undersöka tidigare vegetation och mänsklig påverkan på landskapet. Pollen är mycket motståndskraftiga och bevaras ofta väl i torvmarker. Med hjälp av kol-14 datering av torven kan även en tidskronologi skapas.

Yttra Bergs naturreservat ligger i Berg i Halland ca 1 mil sydost om Ullared. I Berg finns totalt... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Röjningsrösen kan härstamma från bronsålder och ända in i modern tid. De är svåra att datera då det inte finns några karaktäristika för ett röse som skapats under en viss tidsepok. Röjningsröseområden är likväl en stor källa till kunskap om hur jorden brukats under förhistorisk och historisk tid. Med hjälp av paleoekologi kan den förhistoriska miljön studeras. Pollenanalys är ett bra sätt att undersöka tidigare vegetation och mänsklig påverkan på landskapet. Pollen är mycket motståndskraftiga och bevaras ofta väl i torvmarker. Med hjälp av kol-14 datering av torven kan även en tidskronologi skapas.

Yttra Bergs naturreservat ligger i Berg i Halland ca 1 mil sydost om Ullared. I Berg finns totalt mellan 60 och 75 hektar fossil odlingsmark. I Yttra Bergs naturreservat är 9 hektar av den fossila åkermarken karterad. Detta område består av röjningsrösen, stensträngar och odlingsterrasser. Inom och strax utanför det karterade området finns två förmodade gravrösen. På en höjd norr om det karterade området finns ytterligare tre möjliga gravrösen. Området har inte pollenundersökts tidigare och det har inte gjorts några arkeologiska undersökningar. Centralt i området ligger en mindre torvmark, Sänkemosse. I denna torvmark togs en 3 m lång borrkärna som undersöktes med flera metoder. Huvudundersökningen innebar pollenanalys av 39 pollenprover fördelade genom hela borrkärnan. Var 5:e cm ner till 1 m och därefter var 10:e cm. Det gjordes även mineralmagnetiska och glödningsförlustanalyser kontinuerligt från 170 cm och uppåt. Strukturanalys utfördes på 16 nivåer. Borrkärnan kol-14 daterades på 8 nivåer. Dateringarna visade att botten på borrkärnan är från ca 3300 f. Kr, ca 5400 kal BP (kalenderår före nutid) och allt tyder på att sekvensen är komplett ända in i nutid. Dateringarna visar också att tillväxten i mossen varierat genom tiden.

Resultaten tyder på viss mänsklig påverkan i området så tidigt som senneolitikum, 2000 f. Kr. Från denna tid fram till 650 f. Kr. bestod den mänskliga påverkan av att man hade sina djur i området för skogsbete. Under järnåldern intensifierades betet och odling påbörjades. Markanvändningen var då roterande där olika områden brukades och sedan lämnades för att växa igen. Pollendiagrammet visar att rotationen var långsam, förmodligen bröt man inte upp ny mark förrän efter några decennier. Odlingen blev betydande under medeltiden, men en nedgång under slutet av 1300-talet och 1400-talet är tydlig, vilket kan ha med digerdöden och den därpå följande agrarkrisen att göra. I mer modern tid bredde ljunghedar ut sig över området och därefter vandrade skogen delvis in igen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sköld, Eva
supervisor
organization
alternative title
Cultural landscape dynamics within the clearance cairn area of Yttra Berg, Halland, South Sweden : a pollenanalytic investigation of the last 5000 years
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Yttra Berg, skogsdynamik, kulturlandskapsdynamik, fossil åkermark, röjningsrösen, paleoekologi, pollenanalys, floristisk diversitet, Halland, South Sweden, forest dynamics, human impact, abandoned arable fields, clearance cairns, palaeoecology, pollen analysis, floristic diversity
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
196
language
Swedish
id
2338799
date added to LUP
2012-02-06 10:49:07
date last changed
2012-02-06 10:49:07
@misc{2338799,
 abstract   = {In the village Berg, Gällared’s parish, Halland, there is an area with 60 to 75 hectares of abandoned arable
fields is present. Within Berg, Yttra Berg’s nature reserve is situated, where 9 hectares of the abandoned arable
fields has been recorded, consisting of clearance cairns, terraces and stone walls. Close to the recorded abandoned
arable fields a smaller bog, Sänkemosse, is situated. Nearby there are also five cairns, which may be regarded as
graves. Neither pollen analysis nor archaeological excavations have been made in the area. The aim of this study is
therefore to investigate the land use during prehistoric and historic time. The main source of information is a 3 m
core taken from Sänkemosse. This was used for several analyses. Pollen analysis was carried out on 39 levels, where
at least 500 pollen grains were counted on each level. Continuously from 170 cm and upwards mineral magnetic
and loss of ignition analyses were performed. Microscopic sediment analysis was carried out at 16 levels. The chronology
is based on carbon-14 datings at 8 levels. The carbon-14 dates show that the core is a complete sequence
from ca. 3300 BC, 5400 cal. BP until today. The analyses show that man’s impact in the area started around 2000
BC when the area was used for forest grazing of cattle. From 650 BC and onwards the area was settled. The main
source of sustenance was the animal stock. Arable farming does not show in the pollen diagram until late Iron Age.
In the late 14th century there was an agricultural crisis, probably mainly due to the Black Death. The area did not
recover until the 16th century. In modern times heather heaths expanded but the areas were overgrown by forests
during the last 150 years.},
 author    = {Sköld, Eva},
 keyword   = {Yttra Berg,skogsdynamik,kulturlandskapsdynamik,fossil åkermark,röjningsrösen,paleoekologi,pollenanalys,floristisk diversitet,Halland,South Sweden,forest dynamics,human impact,abandoned arable fields,clearance cairns,palaeoecology,pollen analysis,floristic diversity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Kulturlandskapets förändringar inom röjningsröseområdet Yttra Berg, Halland : en pollenanalytisk undersökning av de senaste 5000 åren},
 year     = {2006},
}