Advanced

”Man får manna upp sig lite” – en kvalitativ studie om kvinnliga forskares upplevelser av en mansdominerad arbetsplats

Karlsson, Susan LU (2012) SOCK01 20112
Sociology
Abstract (Swedish)
Kvinnliga forskares arbetsmiljö har legat i fokus de senaste åren. I tidigare forskning beskrivs akademins organisationskultur som ojämlik p.g.a. av sin manliga struktur. Att akademins kultur och struktur främst består av manliga normer, värderingar och beteenden som både män och kvinnor präglas av och reproducerar. Syftet är att undersöka hur den kvinnliga forskaren upplever sin mansdominerade arbetsplats. Jag har valt en kvalitativ ansats för att få ökad förståelse för intervjupersonens livsvärld. Studiens empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med tre doktorander samt två universitetslektorer på tre institutioner vid Lunds universitet. Teorier som i huvudsak tillämpas i analysen är bland andra Rosabeth Moss Kanters... (More)
Kvinnliga forskares arbetsmiljö har legat i fokus de senaste åren. I tidigare forskning beskrivs akademins organisationskultur som ojämlik p.g.a. av sin manliga struktur. Att akademins kultur och struktur främst består av manliga normer, värderingar och beteenden som både män och kvinnor präglas av och reproducerar. Syftet är att undersöka hur den kvinnliga forskaren upplever sin mansdominerade arbetsplats. Jag har valt en kvalitativ ansats för att få ökad förståelse för intervjupersonens livsvärld. Studiens empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med tre doktorander samt två universitetslektorer på tre institutioner vid Lunds universitet. Teorier som i huvudsak tillämpas i analysen är bland andra Rosabeth Moss Kanters minoritets- och stereotypbegrepp, Pierre Bourdieus habitus, kapital och fält, Goffman om social interaktion samt Deborah Tannen om manlig och kvinnlig samtalsstil. Resultatet av undersökningen visar att den kvinnliga forskarens arbetssituation är mycket komplex: faktorer som personlighet, familjesituation och hennes akademiska utbildningsnivå inverkar. Hennes arbetsplats skapar till viss del frustration och ett utanförskap. Hon känner att hon inte hinner ikapp sina manliga kollegor och har svårt att balansera både familj och karriär. Samtidigt brottas hon med att anpassa sig till den manliga miljön. Hon måste ständigt bevisa sin kompetens för att få respekt av de manliga kollegorna och vara stark i en miljö utan stöd och kvinnliga förebilder. Det som förenar intervjupersonerna är deras brinnande intresse för ämnet de forskar i. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Susan LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stereotyper, könsroller, kommunikation, karriär, mansdominerad arbetsplats, akademin, habitus, minoritet
language
Swedish
id
2338816
date added to LUP
2012-02-06 11:18:58
date last changed
2012-02-17 14:13:53
@misc{2338816,
 abstract   = {Kvinnliga forskares arbetsmiljö har legat i fokus de senaste åren. I tidigare forskning beskrivs akademins organisationskultur som ojämlik p.g.a. av sin manliga struktur. Att akademins kultur och struktur främst består av manliga normer, värderingar och beteenden som både män och kvinnor präglas av och reproducerar. Syftet är att undersöka hur den kvinnliga forskaren upplever sin mansdominerade arbetsplats. Jag har valt en kvalitativ ansats för att få ökad förståelse för intervjupersonens livsvärld. Studiens empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med tre doktorander samt två universitetslektorer på tre institutioner vid Lunds universitet. Teorier som i huvudsak tillämpas i analysen är bland andra Rosabeth Moss Kanters minoritets- och stereotypbegrepp, Pierre Bourdieus habitus, kapital och fält, Goffman om social interaktion samt Deborah Tannen om manlig och kvinnlig samtalsstil. Resultatet av undersökningen visar att den kvinnliga forskarens arbetssituation är mycket komplex: faktorer som personlighet, familjesituation och hennes akademiska utbildningsnivå inverkar. Hennes arbetsplats skapar till viss del frustration och ett utanförskap. Hon känner att hon inte hinner ikapp sina manliga kollegor och har svårt att balansera både familj och karriär. Samtidigt brottas hon med att anpassa sig till den manliga miljön. Hon måste ständigt bevisa sin kompetens för att få respekt av de manliga kollegorna och vara stark i en miljö utan stöd och kvinnliga förebilder. Det som förenar intervjupersonerna är deras brinnande intresse för ämnet de forskar i.},
 author    = {Karlsson, Susan},
 keyword   = {stereotyper,könsroller,kommunikation,karriär,mansdominerad arbetsplats,akademin,habitus,minoritet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Man får manna upp sig lite” – en kvalitativ studie om kvinnliga forskares upplevelser av en mansdominerad arbetsplats},
 year     = {2012},
}