Advanced

Vad påverkar matchningen mellan terapeut och patient inom vuxenpsykiatrin?

Nilsson, Dennis LU and Sjöstrand, Mattias LU (2012) PSPT02 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien är en explorativ tvärsnittsstudie som undersöker vilka faktorer behandlingspersonal tar hänsyn till under patientfördelningsprocessen inför psykoterapibehandlingar. Studien är en enkätundersökning med 107 deltagare, utförd på sju mottagningar, inom Region Skånes öppna vuxenpsykiatri. Undersökningen kartlägger hur matchningsbesluten tas idag och huruvida detta skiljer sig från personalens uppfattning om hur man borde göra. Medelvärden för samtliga faktorer redovisas. ANOVA och Tukeys Post-Hoc- analys användes för att beräkna skillnader mellan yrkesgrupper och arbetsplatser gällande hur man värderar matchningsfaktorerna. Resultatet visar att demografiska faktorer var det som personalen i minst utsträckning tog hänsyn till. Detta... (More)
Studien är en explorativ tvärsnittsstudie som undersöker vilka faktorer behandlingspersonal tar hänsyn till under patientfördelningsprocessen inför psykoterapibehandlingar. Studien är en enkätundersökning med 107 deltagare, utförd på sju mottagningar, inom Region Skånes öppna vuxenpsykiatri. Undersökningen kartlägger hur matchningsbesluten tas idag och huruvida detta skiljer sig från personalens uppfattning om hur man borde göra. Medelvärden för samtliga faktorer redovisas. ANOVA och Tukeys Post-Hoc- analys användes för att beräkna skillnader mellan yrkesgrupper och arbetsplatser gällande hur man värderar matchningsfaktorerna. Resultatet visar att demografiska faktorer var det som personalen i minst utsträckning tog hänsyn till. Detta samtidigt som befintlig forskning visar hur avgörande dessa faktorer kan vara för en framgångsrik psykoterapi. Teoretisk inriktning och yrkesutbildning var de faktorer man i störst utsträckning tog hänsyn till. Detta trots att forskningen inte visar på några säkra resultat angående terapins utfall beroende på skillnader i terapeutens utbildning. Studien uppvisar vissa brister avseende validiteten, framför allt gällande oklarheter kring frågornas innebörd och otillräcklighet i formulärets utformning. Vidare beskrivs alternativa möjligheter för framtida undersökningar. (Less)
Abstract
This is an explorative cross-sectional study that aims to investigate which factors that are being taken into account when patients are being distributed amongst therapists before participating in psychotherapy. A survey was conducted among 107 psychiatric healthcare workers at seven adult outpatient psychiatric care centers in Region Skåne. The study maps how the matching decisions are made today and whether this differs from the staff’s opinions of how it ought to be done. The means of all factors are presented. ANOVA and Tukey’s Post-Hoc analysis were used to calculate differences between professions and workplaces regarding the matching factors. The findings indicate that demographic factors are the least likely to be taken into... (More)
This is an explorative cross-sectional study that aims to investigate which factors that are being taken into account when patients are being distributed amongst therapists before participating in psychotherapy. A survey was conducted among 107 psychiatric healthcare workers at seven adult outpatient psychiatric care centers in Region Skåne. The study maps how the matching decisions are made today and whether this differs from the staff’s opinions of how it ought to be done. The means of all factors are presented. ANOVA and Tukey’s Post-Hoc analysis were used to calculate differences between professions and workplaces regarding the matching factors. The findings indicate that demographic factors are the least likely to be taken into account, while research has shown that these factors play an important role in the outcome of psychotherapy. Theoretical preference and profession are the factors that are the most common to be taken into account although research hasn’t been able to show any conclusive evidence for differences in outcome in psychotherapy dependent of the therapist’s education. The study lacks in validity mainly related to uncertainties in the meaning of the factors and the design of the form used in the survey. Possible alternatives for future research are proposed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Dennis LU and Sjöstrand, Mattias LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
psykoterapi, matchning, psykiatri
language
Swedish
id
2341520
date added to LUP
2012-02-13 15:22:17
date last changed
2012-02-13 15:22:17
@misc{2341520,
 abstract   = {This is an explorative cross-sectional study that aims to investigate which factors that are being taken into account when patients are being distributed amongst therapists before participating in psychotherapy. A survey was conducted among 107 psychiatric healthcare workers at seven adult outpatient psychiatric care centers in Region Skåne. The study maps how the matching decisions are made today and whether this differs from the staff’s opinions of how it ought to be done. The means of all factors are presented. ANOVA and Tukey’s Post-Hoc analysis were used to calculate differences between professions and workplaces regarding the matching factors. The findings indicate that demographic factors are the least likely to be taken into account, while research has shown that these factors play an important role in the outcome of psychotherapy. Theoretical preference and profession are the factors that are the most common to be taken into account although research hasn’t been able to show any conclusive evidence for differences in outcome in psychotherapy dependent of the therapist’s education. The study lacks in validity mainly related to uncertainties in the meaning of the factors and the design of the form used in the survey. Possible alternatives for future research are proposed.},
 author    = {Nilsson, Dennis and Sjöstrand, Mattias},
 keyword   = {psykoterapi,matchning,psykiatri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad påverkar matchningen mellan terapeut och patient inom vuxenpsykiatrin?},
 year     = {2012},
}