Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medkänsla, självmedkänsla och miljömedkänsla: En kvantitativ studie av barn och unga i Sverige.

Söderström, Micael LU (2012) PSYM99 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att med hjälp av en kvantitativ metod av icke experimentell form undersöka medkänsla, självmedkänsla och miljömedkänsla hos barn och unga i Sverige. Studien genomfördes i grundskolan senare år och antalet deltagare uppgick till 242 barn och unga (M = 12.9 år). Data samlades in med hjälp av en enkät innehållande några på området vanliga instrument vilka ämnar studera ovan nämnda aspekter. För att säkerställa det sammansatta testets validitet användes kamratskattningar som komplement till deltagarnas självskattningar. Resultatet fastställde att det sammansatta testet hade en god reliabilitet samt en acceptabel validitet. Vidare kunde ett signifikant positivt samband mellan deltagarnas grad... (More)
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att med hjälp av en kvantitativ metod av icke experimentell form undersöka medkänsla, självmedkänsla och miljömedkänsla hos barn och unga i Sverige. Studien genomfördes i grundskolan senare år och antalet deltagare uppgick till 242 barn och unga (M = 12.9 år). Data samlades in med hjälp av en enkät innehållande några på området vanliga instrument vilka ämnar studera ovan nämnda aspekter. För att säkerställa det sammansatta testets validitet användes kamratskattningar som komplement till deltagarnas självskattningar. Resultatet fastställde att det sammansatta testet hade en god reliabilitet samt en acceptabel validitet. Vidare kunde ett signifikant positivt samband mellan deltagarnas grad av självmedkänsla och medkänsla fastställas samt gällande deras grad av medkänsla och miljömedkänsla. En faktoranalys med varimaxrotation visade att medkänsla, självmedkänsla och miljömedkänsla bör behandlas som tre separata faktorer. Vid studerandet av eventuella skillnader vilka var betingande av kön och ålder framkom det att flickorna rapporterade en högre grav av medkänsla i jämförelse med pojkarna samt att 12-åringarna hade en högre grad av medkänsla jämfört med 14-åringarna. Vidare rapporterade pojkarna en högre grad av självmedkänsla i jämförelse med flickorna och 12-åringarna hade en högre grad av självmedkänsla i jämförelse med 13 och 14-ringarna. Avslutningsvis fastställde resultatet att flickorna rapporterar en högre grav av miljömedkänsla i jämförelse med pojkarna, dock förekom ingen signifikant huvudeffekt av ålder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderström, Micael LU
supervisor
organization
course
PSYM99 20112
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
miljömedkänsla, självmedkänsla, Medkänsla, könsskillnader
language
Swedish
id
2341815
date added to LUP
2012-02-13 15:28:20
date last changed
2012-02-13 15:28:20
@misc{2341815,
 abstract   = {{Det övergripande syftet med föreliggande studie var att med hjälp av en kvantitativ metod av icke experimentell form undersöka medkänsla, självmedkänsla och miljömedkänsla hos barn och unga i Sverige. Studien genomfördes i grundskolan senare år och antalet deltagare uppgick till 242 barn och unga (M = 12.9 år). Data samlades in med hjälp av en enkät innehållande några på området vanliga instrument vilka ämnar studera ovan nämnda aspekter. För att säkerställa det sammansatta testets validitet användes kamratskattningar som komplement till deltagarnas självskattningar. Resultatet fastställde att det sammansatta testet hade en god reliabilitet samt en acceptabel validitet. Vidare kunde ett signifikant positivt samband mellan deltagarnas grad av självmedkänsla och medkänsla fastställas samt gällande deras grad av medkänsla och miljömedkänsla. En faktoranalys med varimaxrotation visade att medkänsla, självmedkänsla och miljömedkänsla bör behandlas som tre separata faktorer. Vid studerandet av eventuella skillnader vilka var betingande av kön och ålder framkom det att flickorna rapporterade en högre grav av medkänsla i jämförelse med pojkarna samt att 12-åringarna hade en högre grad av medkänsla jämfört med 14-åringarna. Vidare rapporterade pojkarna en högre grad av självmedkänsla i jämförelse med flickorna och 12-åringarna hade en högre grad av självmedkänsla i jämförelse med 13 och 14-ringarna. Avslutningsvis fastställde resultatet att flickorna rapporterar en högre grav av miljömedkänsla i jämförelse med pojkarna, dock förekom ingen signifikant huvudeffekt av ålder.}},
 author    = {{Söderström, Micael}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medkänsla, självmedkänsla och miljömedkänsla: En kvantitativ studie av barn och unga i Sverige.}},
 year     = {{2012}},
}