Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Early Ludlow (Silurian) graptolites from Skåne, southern Sweden

Nilsson, Andreas (2003) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
The Colonus Shale consists of light grey, greenish or bluish shale with some carbonate. At some localities mica and thin layers of grey limestone are also present. The Colonus Shale has an estimated thickness of 600-1100 m in Skåne.

Early Ludlow graptolites from the Colonus Formation are described from seven localities in the province of Skåne, southernmost Sweden. Some of these limestone localities have been described before, about 100 years ago, and thus needs an update. Earlier data from the localities are discussed and correlated with those of the present study. Samples from six of the discussed localities have been examined, ranging in size from pebbles to small boulders. Neodiversograptus nilssoni, which was reported from... (More)
The Colonus Shale consists of light grey, greenish or bluish shale with some carbonate. At some localities mica and thin layers of grey limestone are also present. The Colonus Shale has an estimated thickness of 600-1100 m in Skåne.

Early Ludlow graptolites from the Colonus Formation are described from seven localities in the province of Skåne, southernmost Sweden. Some of these limestone localities have been described before, about 100 years ago, and thus needs an update. Earlier data from the localities are discussed and correlated with those of the present study. Samples from six of the discussed localities have been examined, ranging in size from pebbles to small boulders. Neodiversograptus nilssoni, which was reported from Skarhult 1, is identified as Lobograptus progenitor. The old designation of the Skarhult fauna belonging in the nilssoni Zone is correlated to the progenitor Zone. The occurrence of Colonograptus colonus, in Röddinge 1 and 2, Billinge 2 and Bäretofta 1, demonstrates that the strata are of Gorstian, early Ludlow, age. C. colonus also occur in Skillinge 1, but along with Lobograptus scanicus and therefore this strata could be younger than the localities mentioned above, although still of Gorstian age. Pinedalen 1 probably has a younger fauna than the other limestone localities, which is partly based on graptolite strata. The identified graptolite faunas agree well with faunas described from: Poland, the Czech Republic and Britain. Graptolites in limestone can be correlated with other faunas, for example: conodont- , brachiopod- and chitinozoan faunas, to give an even better zonation. A comparison is made between graptolite zonation in Skåne, in late Wenlock to early Ludlow, to conodont zonation on Gotland and chitinozoan zonation in Skåne. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Graptoliter från Skåne, silur – ca 400 miljoner år sedan.
Graptoliter är en utdöd klass och bestod av kolonibildande djur. Djuren hade boningskammare, s.k. thecor i ett koloniskelett som utgjordes av gren- eller pinnliknande element. Graptoliter kan ha mycket olika utseende, en del kan bestå av raka rhabdosom (koloniskelett) medan andra består av nätverk. De flesta graptolitfossiler har bevarats plattryckta på skiffer, med ett sågkantat utseende. För att bäst kunna bestämma graptolitens detaljer, är tredimensionella bevarade exemplar bäst, även om ett förstoringsglas visar mycket spännande saker. Det fanns hundratals olika arter och graptoliter är vanligt förekommande vid åldersbestämmande av berggrund,... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Graptoliter från Skåne, silur – ca 400 miljoner år sedan.
Graptoliter är en utdöd klass och bestod av kolonibildande djur. Djuren hade boningskammare, s.k. thecor i ett koloniskelett som utgjordes av gren- eller pinnliknande element. Graptoliter kan ha mycket olika utseende, en del kan bestå av raka rhabdosom (koloniskelett) medan andra består av nätverk. De flesta graptolitfossiler har bevarats plattryckta på skiffer, med ett sågkantat utseende. För att bäst kunna bestämma graptolitens detaljer, är tredimensionella bevarade exemplar bäst, även om ett förstoringsglas visar mycket spännande saker. Det fanns hundratals olika arter och graptoliter är vanligt förekommande vid åldersbestämmande av berggrund, främst i perioderna silur och ordovicium.

De identifierade graptoliterna i mitt arbete härrör från Colonusskiffern i Skåne. Colonusskiffern består till största delen av skiffer, men det förekommer även lokaler med inbäddad kalksten. Det är dessa lokaler som är av intresse vid den här undersökningen. Från de undersökta lokalerna, som är belägna vid: Röddinge, Skillinge, Skarhult, Billinge, Bäretofta och Gudmuntorp, är det nästan uteslutande s.k. monograptider som har identifierats. Dessa består av ett rhabdosom som kan vara rakt eller olika böjt. Identifiering av graptoliterna har skett med hjälp av mikroskop och litteratur från ansedda graptolitforskare. Identifieringen möjliggör korrelation med andra länders graptolitfauna, t ex Polens och Storbritanniens, samt äldre undersökningar från samma lokaler. Syftet har varit att bestämma åldern eller i vissa fall revidera åldern på lokaler med kalkstenshorisonter tillhörande Skånes Colonusskiffer. I Skarhult har graptolitfaunans ålder reviderats baserat på förekomsten av en graptolitart, Lobograptus progenitor, som är ett viktigt zonfossil i en del av silur, Ludlow. Zonfossil innebär att arten har en spridning som stämmer väl överens med ett visst stratigrafiskt tidsavsnitt. Det finns för övrigt ett zonfossil till som identifierats i samlingarna; Colonograptus colonus, vilket länge har varit synonymt med Colonusskiffern i Skåne. Den arten har identifierats i Röddinge 1 och 2, Billinge 2, Bäretofta 1 och Skillinge 1. (Less)
Abstract (Swedish)
Colonusskiffern består av ljusgrå, grönaktig eller blåaktig skiffer med en del karbonatinslag. Vid vissa lokaler finns även kalksten och mineralet muskovit i skiffern. Colonusskiffern har en uppskattad
tjocklek på mellan 600-1100 m i Skåne.
Graptoliter ur colonusskiffern, från tidig Ludlow, beskrivs från sju olika lokaler i Skåne. En del av de genomgångna lokalerna har beskrivits många år tidigare och behöver därför uppdateras, vad gäller stratigrafisk ålder och taxonomi. Den äldre informationen behandlas och korreleras med nyare från den här studien. Prover från sex kalkstenslokaler har undersökts, storleken på proverna varierar mellan små skifferplattor till stora konglomerat. Skarhult l får en ny stratigrafisk ålder, baserat på... (More)
Colonusskiffern består av ljusgrå, grönaktig eller blåaktig skiffer med en del karbonatinslag. Vid vissa lokaler finns även kalksten och mineralet muskovit i skiffern. Colonusskiffern har en uppskattad
tjocklek på mellan 600-1100 m i Skåne.
Graptoliter ur colonusskiffern, från tidig Ludlow, beskrivs från sju olika lokaler i Skåne. En del av de genomgångna lokalerna har beskrivits många år tidigare och behöver därför uppdateras, vad gäller stratigrafisk ålder och taxonomi. Den äldre informationen behandlas och korreleras med nyare från den här studien. Prover från sex kalkstenslokaler har undersökts, storleken på proverna varierar mellan små skifferplattor till stora konglomerat. Skarhult l får en ny stratigrafisk ålder, baserat på Lobograptus progenitor, istället för nilssonizonen. Förekomsten av Colonograptus colonus i Röddinge l och 2, samt i Billinge 2 och Bäretofta l visar på en ålder hemmahörande i Gorstian, tidig Ludlow. C. colonus förekommer även i Skillinge l, men där tillsammans med L. scanicus, varför lagren vid Skillinge l kan vara yngre än de ovan nämnda lokalerna. Pinedalen l antas vara den yngsta lokalen i undersökningen, med en graptolitfauna vanligt förekommande i Ludfordian. De identifierade graptolitarterna stämmer väl överens med graptolitfauna från Polen, Tjeckien och Storbritannien. Kalkstenlokaler i Skåne, med avseende på graptoliter, kan jämföras med t ex conodont-, chitinozo- och brachiopodfauna i Skåne och på Gotland, för säkrare stratigrafisk zonering. Arbetet visar en korrelation mellan graptolitzoneringen i Skåne och zoneringen av conodonter på Gotland och av chitinozoer i Skåne, i sen Wenlock till tidig Ludlow. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Andreas
supervisor
organization
alternative title
Graptoliter från Skåne, tidig Ludlow (silur)
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Colonus Shale, limestone, graptolites, Ludlow, colonusskiffer, kalksten, graptoliter, Skåne
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
165
language
English
id
2342495
date added to LUP
2012-12-12 10:51:58
date last changed
2012-12-12 10:51:58
@misc{2342495,
 abstract   = {The Colonus Shale consists of light grey, greenish or bluish shale with some carbonate. At some localities mica and thin layers of grey limestone are also present. The Colonus Shale has an estimated thickness of 600-1100 m in Skåne. 

Early Ludlow graptolites from the Colonus Formation are described from seven localities in the province of Skåne, southernmost Sweden. Some of these limestone localities have been described before, about 100 years ago, and thus needs an update. Earlier data from the localities are discussed and correlated with those of the present study. Samples from six of the discussed localities have been examined, ranging in size from pebbles to small boulders. Neodiversograptus nilssoni, which was reported from Skarhult 1, is identified as Lobograptus progenitor. The old designation of the Skarhult fauna belonging in the nilssoni Zone is correlated to the progenitor Zone. The occurrence of Colonograptus colonus, in Röddinge 1 and 2, Billinge 2 and Bäretofta 1, demonstrates that the strata are of Gorstian, early Ludlow, age. C. colonus also occur in Skillinge 1, but along with Lobograptus scanicus and therefore this strata could be younger than the localities mentioned above, although still of Gorstian age. Pinedalen 1 probably has a younger fauna than the other limestone localities, which is partly based on graptolite strata. The identified graptolite faunas agree well with faunas described from: Poland, the Czech Republic and Britain. Graptolites in limestone can be correlated with other faunas, for example: conodont- , brachiopod- and chitinozoan faunas, to give an even better zonation. A comparison is made between graptolite zonation in Skåne, in late Wenlock to early Ludlow, to conodont zonation on Gotland and chitinozoan zonation in Skåne.},
 author    = {Nilsson, Andreas},
 keyword   = {Colonus Shale,limestone,graptolites,Ludlow,colonusskiffer,kalksten,graptoliter,Skåne},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Early Ludlow (Silurian) graptolites from Skåne, southern Sweden},
 year     = {2003},
}