Advanced

Late Triassic and Early Jurassic palynology of the Höganäs Basin and the Ängelholm Trough, NW Scania, Sweden

Larsson, Linda M. (2003) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
A palynological study has been conducted on Late Triassic and Early Jurassic outcrop- and borehole sections of the Höganäs and Rya formations, NW Scania. The diverse and generally well preserved palynomorph assemblages can be divided into three miospore zones: (1) the latest Rhaetian-?Hettangian Transitional interval; (2) the Hettangian Pinuspollenites-Trachysporites Zone; and (3) the Sinemurian Cerebropollenites macroverrucosus Zone. Uppermost Rhaetian palynomorph assemblages have previously been considered to be absent in Scania, but are recovered from two borehole sections. All assemblages represent on-shore floras affected by occasional marine influences. The presence of well-preserved palynomorphs in nearly all assemblages indicate... (More)
A palynological study has been conducted on Late Triassic and Early Jurassic outcrop- and borehole sections of the Höganäs and Rya formations, NW Scania. The diverse and generally well preserved palynomorph assemblages can be divided into three miospore zones: (1) the latest Rhaetian-?Hettangian Transitional interval; (2) the Hettangian Pinuspollenites-Trachysporites Zone; and (3) the Sinemurian Cerebropollenites macroverrucosus Zone. Uppermost Rhaetian palynomorph assemblages have previously been considered to be absent in Scania, but are recovered from two borehole sections. All assemblages represent on-shore floras affected by occasional marine influences. The presence of well-preserved palynomorphs in nearly all assemblages indicate minimal transport during dispersal and deposition. The relatively high spore/pollen ratios suggest that deposition took place in close proximity to the parent flora. A transition in the flora at the boundary between the Triassic and Jurassic is demonstrated by the high abundance of fern spores and bryophytes in the uppermost Rhaetian assemblages, in contrast to the more frequently occurring conifer pollen in the Hettangian and Sinemurian. The assemblages are similar in composition to others deposited in paralic environments in Denmark and Scania, but differ from more distally settled ones in the Danish Basin. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning:
Geologisk bakgrund. För ca 200 miljoner år sedan, vid gränsen mellan tidsperioderna Trias och Jura, var Sverige en del av superkontinenten Pangea. Skåne låg vid kusten av ett större hav som täckte stora delar av Danmark. Klimatet var varmt och fuktigt och detta bidrog i hög grad till att de mer höglänta områdena i nordost vittrade och eroderades. Floder och andra vattendrag förde med sig vittringsprodukterna (sand- och lerpartiklar) ner mot havet. Vidsträckta floddeltan bredde ut sig längs kusten, varvid omfattande lager av sand och lera avsattes. Vegetationen bestod inte som idag av gräs och lövskog, utan istället av storvuxna ormbunkar, ginkgoträd, kottepalmer samt fräken- och lummerväxter. Dessa... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning:
Geologisk bakgrund. För ca 200 miljoner år sedan, vid gränsen mellan tidsperioderna Trias och Jura, var Sverige en del av superkontinenten Pangea. Skåne låg vid kusten av ett större hav som täckte stora delar av Danmark. Klimatet var varmt och fuktigt och detta bidrog i hög grad till att de mer höglänta områdena i nordost vittrade och eroderades. Floder och andra vattendrag förde med sig vittringsprodukterna (sand- och lerpartiklar) ner mot havet. Vidsträckta floddeltan bredde ut sig längs kusten, varvid omfattande lager av sand och lera avsattes. Vegetationen bestod inte som idag av gräs och lövskog, utan istället av storvuxna ormbunkar, ginkgoträd, kottepalmer samt fräken- och lummerväxter. Dessa frodades i de flacka och sumpiga deltaområdena, där tjocka lager av multnande växtdelar ansamlades. När flodplanen från tid till annan översvämmades begravdes dessa träskmarker, och med tiden omvandlades de multnande växtlagren till tunna kolflötsar i berggrunden. Rester av denna svunna värld och dess fascinerande flora går idag att finna på ett flertal platser i nordvästra Skåne.

Palynologi. Palynologi behandlar mikroskopiskt små fossil, främst sporer, pollen och mikroalger, vilka är motståndskraftiga mot bl.a. saltsyra, fluorvätesyra och liknande ämnen. En av många fördelar med att studera dessa s.k. palynomorfer är att provmängden oftast är liten, då sedimentära bergarter kan innehålla miljontals mikrofossil per kilo sediment. Med hjälp av palynologi kan man knyta samman likåldriga lagerföljder som avsatts i havet med de som avsatts på land. Detta kan man göra eftersom pollen och sporer, som ju är reproduktiva celler från landväxter, även hamnar i havet då de sprids och där avsätts tillsammans med mikroalger. På samma sätt kan sediment som avsatts i kustnära miljö, och som i huvudsak innehåller landbaserade palynomorfer, dvs. pollen, sporer och sötvattens-mikroalger, innehålla små mängder marina mikroalger som avsatts vid tillfälliga höjningar av havsytan. Denna studie baseras huvudsakligen på pollen och sporer, men även sötvatten- och marina mikroalger har påträffats. Olika arter av pollen, sporer och mikroalger har olika tidsmässig utbredning, och deras inbördes mängdförhållanden varierar under den geologiska historien till följd av skillnader i klimat och avsättningsmiljö. Således kan man med hjälp av dessa små (men värdefulla) fossils datera sediment. I den här undersökningen konstateras att tre skärningar med sedimentära bergarter i och omkring Helsingborg (Kulla-Gunnarstorp, Laröd och Ångtegelbruket), samt intervall ur två borrkärnor tagna utanför Ängelholm (Vilhelmsfält och Valhall), tidsmässigt sträcker sig från senaste Trias till tidig Jura. Sedimentpackarna kan delas in i tre tidszoner, två som är väl kända sedan tidigare undersökningar, samt ett tidigare odefinierat övergångsintervall. Resultaten från denna undersökning överensstämmer väl med tidigare studier av likåldriga sediment från Nordsjö-området och Danmark. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Linda M.
supervisor
organization
alternative title
Vegetation och avsättningsmiljö i NV Skåne för 200 miljoner år sedan
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Transitional interval, Pinuspollenites-Trachysporites Zone, Scania, Rhaetian, Palynology, Hettangian, Cerebropollenites macroverrucosus Zone, Helsingborg Member, Döshult Member
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
158
language
English
id
2342817
date added to LUP
2012-12-05 14:21:13
date last changed
2012-12-05 14:21:13
@misc{2342817,
 abstract   = {A palynological study has been conducted on Late Triassic and Early Jurassic outcrop- and borehole sections of the Höganäs and Rya formations, NW Scania. The diverse and generally well preserved palynomorph assemblages can be divided into three miospore zones: (1) the latest Rhaetian-?Hettangian Transitional interval; (2) the Hettangian Pinuspollenites-Trachysporites Zone; and (3) the Sinemurian Cerebropollenites macroverrucosus Zone. Uppermost Rhaetian palynomorph assemblages have previously been considered to be absent in Scania, but are recovered from two borehole sections. All assemblages represent on-shore floras affected by occasional marine influences. The presence of well-preserved palynomorphs in nearly all assemblages indicate minimal transport during dispersal and deposition. The relatively high spore/pollen ratios suggest that deposition took place in close proximity to the parent flora. A transition in the flora at the boundary between the Triassic and Jurassic is demonstrated by the high abundance of fern spores and bryophytes in the uppermost Rhaetian assemblages, in contrast to the more frequently occurring conifer pollen in the Hettangian and Sinemurian. The assemblages are similar in composition to others deposited in paralic environments in Denmark and Scania, but differ from more distally settled ones in the Danish Basin.},
 author    = {Larsson, Linda M.},
 keyword   = {Transitional interval,Pinuspollenites-Trachysporites Zone,Scania,Rhaetian,Palynology,Hettangian,Cerebropollenites macroverrucosus Zone,Helsingborg Member,Döshult Member},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Late Triassic and Early Jurassic palynology of the Höganäs Basin and the Ängelholm Trough, NW Scania, Sweden},
 year     = {2003},
}