Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Carcharhiniforma hajar från Limhamns kalkbrott, Skåne

Nilsson, Jonas (2003) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Materialet är samlat från två olika nivåer i Limhamns kalkbrott, sydvästra Skåne, Sverige. Det första provet är från Limhamnskalkstenen i kalkbrottets nordvästra hörn, och det andra provet är från Köpenhamnskalkstenen i kalkbrottets södra vägg. Biostratigrafiskt är dessa prover från zon NP3 (nanoplanktonzoner i Paleogen). I arbetet beskrivs hajtänder från ordningen Carcharhiniformes inklusive
familjerna Carcharhinidae, Triakidae och Scyliorhinidae. Följande arter är beskrivna: Abdounia sp. från familjen Carcharhinidae, Palaeogaleus aff. faujasi, Palaeogaleus sp. A, Palaeogaleus sp. B, Galeorhinus sp. och Triakis n. sp. från familjen Triakidae samt Foumtizia sp. från familjen Scyliorhinidae.
Abdounia sp. är en av de tidigast uppträdande... (More)
Materialet är samlat från två olika nivåer i Limhamns kalkbrott, sydvästra Skåne, Sverige. Det första provet är från Limhamnskalkstenen i kalkbrottets nordvästra hörn, och det andra provet är från Köpenhamnskalkstenen i kalkbrottets södra vägg. Biostratigrafiskt är dessa prover från zon NP3 (nanoplanktonzoner i Paleogen). I arbetet beskrivs hajtänder från ordningen Carcharhiniformes inklusive
familjerna Carcharhinidae, Triakidae och Scyliorhinidae. Följande arter är beskrivna: Abdounia sp. från familjen Carcharhinidae, Palaeogaleus aff. faujasi, Palaeogaleus sp. A, Palaeogaleus sp. B, Galeorhinus sp. och Triakis n. sp. från familjen Triakidae samt Foumtizia sp. från familjen Scyliorhinidae.
Abdounia sp. är en av de tidigast uppträdande av släktet Abdounia. Ä ven Foumtizia sp. är en av de tidigast uppträdande i sitt släkte och är den enda beskrivnaFoumtizia utanför Marocko. Artdiversiteten bland de carcharhiniforma hajarna i Skåne är större i Dan än i Maastricht. Detta kan vara ett resultat av utdöendet vid Krita-Tertiärgränsen och att havstemperaturen har höjts. Recenta carcharhiniformer har högst artdiversitet i tropiska till subtropiska hav och det är endast i tropiska till subtropiska hav som det finns hajar från familjen Carcharhinidae. Den höga diversiteten av carcharhiniforma hajar i Dan tyder på avsättning i ett varmt hav. En jämförelse med en samtida carcharhiniform fauna från Marocko visar att närbesläktade arter till Abdounia sp., Palaeogaleus sp. A, Triakis n. sp. och Foumtizia sp. även finns i denna fauna. En förklaring till detta är att temperaturskillnaden i havet endast var marginell mellan dessa regioner. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Ordningen Carcharhiniformes är indelad i åtta familjer: Scyliorhinidae, Proscylliidae, Pseudotriakidae, Leptochariidae, Triakidae, Hemigaleidae, Carcharhinidae och Sphyrnidae. Detta är den ordning som är mest artdivers bland recenta hajar, med omkring 55% av totalt ca 350 nu levande hajarter. Carcharhiniformernas utbredning är från tropiska till boreala hav, men de är som mest diversa i tropiska och subtropiska hav, från kontinentalshelfer till de övre kontinentalsluttningarna och runt öar. Bland de äldsta fossila tänder man hittat av carcharhiniformer märks tänder från familjen Scyliorhinidae från Jura. Få hela fossil av carcharhiniformer har hittats eftersom skelettet är uppbyggt av brosk vilket har en... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Ordningen Carcharhiniformes är indelad i åtta familjer: Scyliorhinidae, Proscylliidae, Pseudotriakidae, Leptochariidae, Triakidae, Hemigaleidae, Carcharhinidae och Sphyrnidae. Detta är den ordning som är mest artdivers bland recenta hajar, med omkring 55% av totalt ca 350 nu levande hajarter. Carcharhiniformernas utbredning är från tropiska till boreala hav, men de är som mest diversa i tropiska och subtropiska hav, från kontinentalshelfer till de övre kontinentalsluttningarna och runt öar. Bland de äldsta fossila tänder man hittat av carcharhiniformer märks tänder från familjen Scyliorhinidae från Jura. Få hela fossil av carcharhiniformer har hittats eftersom skelettet är uppbyggt av brosk vilket har en låg bevaringspotential.

I arbetet beskrivs tänder av hajar från ordningen Carcharhiniformes rörande familjerna Carcharhinidae, Triakidae samt Scyliorhinidae. Följande arter är beskrivna: Abdounia sp. från familjen Carcharhinidae, Palaeogaleus af. faujasi, Palaeogaleus sp. A, Palaeogaleus sp. B, Galeorhinus sp. och Triakis n. sp. från familjen Triakidae samt Foumtizia sp. från familjen Scyliorhinidae.

Allt material i arbetet är från Limhamns kalkbrott, sydvästra Skåne. Lagerföljden i Limhamns kalkbrott består av en ca 60 m mäktig kalksten som kallas Limhamnskalkstenen och ovanför denna finns en ca 15 m mäktig kalksten som kallas Köpenhamnskalkstenen. Vid den norra delen av Limhamns kalkbrott är Limhamnskalkstenen den ytnära berggrunden. I kalkbrottets södra delar består ytberggrunden av Köpenhamnkalksten. Berggrunden i området överlagras vanligen av ett 4-8 m mäktigt kvartärt jordtäcke. Två prover är tagna, det ena är från ett konglomerat i kalkbrottets nordvästra hörn i Limhamnskalkstenen och det andra är från den södra väggen ca 7,8 m ovanför basen av Köpenhamnskalkstenen. En studie av publikationer som behandlar biostratigrafi gjorda med coccoliter visar att de båda proven från Limhamns kalkbrott är från zonen NP3 (nanoplanktonzoner i Paleogen).

Under Maastricht till Dan drev Danska bassängen norrut från en paleolatitud på 44° till en paleolatitud på 46°. I Danska bassängen hade det varit en långvarig karbonatdeposition, och en karbonatramp bildades. På denna ramp avsattes Limhamnskalkstenen och Köpenhamnskalkstenen. Limhamnskalkstenen är avsatt längre ut på rampen än Köpenhamnskalkstenen, under den fotiska zonen. Förekomsten av ljuskrävande koraller tyder på att de övre delarna av Limhamnskalkstenen är avsatt vid den fotiska zonens gräns. Köpenhamnskalkstenen är avsatt längre in på rampen inom den fotiska zonen.

Siverson (1993) har gjort en artbeskrivning av vilka olika hajarter som fanns i Skåne från Campan till och med Dan. Med hjälp av detta arbete kan konstateras att artdiversiteten har ökat bland de carcharhiniforma hajarna i Dan jämfört med Siversons beskrivning av antalet arter från Campan, undre Maastricht och mellan Maastricht.

En jämförelse mellan carcharhiniformfaunan från Limhamns kalkbrott och en samtida carcharhiniform hajfauna i Marocko visar att artdiversiteten endast är nämnvärt större i Marocko. Flera närbesläktade arter finns i de båda faunorna som Abdounia sp. respektive Abdounia africana vilka är de äldsta arterna från släktet Abdounia som finns beskrivna. Från Limhamnsfaunan finns två arter från familjen Triakidae där det även finns liknande triakider från Marockofaunan, dessa är Palaeogaleus sp. A respektive Palaeogaleus brivesi och Triakis n. sp. respektive Triakis antunesi. Dessa båda faunor är de enda i vilka det finns hajar från släktet Foumtizia beskrivna.

En av förklaringarna till den höjda artdiversiteten bland de carcharhiniforma hajarna i Dan jämfört med Maastricht är utdöendet av andra grupper av hajar i gränsen mellan Krita och Tertiär som givit utrymme för nya arter att bildas. Ytterligare en förklaring till att artdiversiteten ökat kan vara en höjd havsvattentemperatur jämfört med undre Maastricht och mellan Maastricht. Ett argument för detta är att i recenta hav har carcharhiniformerna en högre artdiversitet i tropiska och subtropiska hav. Att det finns Abdounia sp. som tillhör familjen Carcharhinidae kan även detta vara ett tecken på en höjd havsvattentemperatur då recenta hajar från denna familj lever i tropiska till varmtempererade hav. Likheterna med faunan i Marocko kan eventuellt förklaras med att temperaturskillnaden i havet endast var marginell mellan dessa regioner. Även bland andra hajar finns indikationer på en höjd havsvattentemperatur i Dan då tänder från lamniformen Cretalamna schoutedeni hittats i Limhamns kalkbrotts konglomerat i kalkbrottets nordvästra hörn och från kalkbrottets södra vägg i Köpenhamnskalkstenen. Denna art är tidigare endast känd från Paleocena lager i Afrika. Det finns också tänder från stingrockor funna i Limhamns kalkbrott, vilket även det är ett tecken på en varmare havstemperatur. Bland den övriga vertebratfaunan från Limhamns kalkbrott finns tecken på en höjd havsvattentemperatur som t.ex. två krokodilfynd. (Less)
Abstract
The material is collected from two different levels in the Limhamn quarry, Skåne, Sweden. The first sample is from the Limhamn limestone in the quarry’s north-west corner and the second sample is from the Copenhagen limestone the quarry’s south wall. Biostratigraphically the material falls within the NP3 interval (nanoplankton zones in the Paleogene). In this paper shark teeth of the order Carcharhiniformes, including the families Carcharhinidae, Triakidae and Scyliorhinidae are described. The following species are described: Abdounia sp. of the family Carcharhinidae, Palaeogaleus aff. faujasi, Palaeogaleus sp. A, Palaeogaleus sp. B, Galeorhinus sp. and Triakis n. sp. of the family Triakidae and Foumtizia sp. of the family Scyliorhinidae.... (More)
The material is collected from two different levels in the Limhamn quarry, Skåne, Sweden. The first sample is from the Limhamn limestone in the quarry’s north-west corner and the second sample is from the Copenhagen limestone the quarry’s south wall. Biostratigraphically the material falls within the NP3 interval (nanoplankton zones in the Paleogene). In this paper shark teeth of the order Carcharhiniformes, including the families Carcharhinidae, Triakidae and Scyliorhinidae are described. The following species are described: Abdounia sp. of the family Carcharhinidae, Palaeogaleus aff. faujasi, Palaeogaleus sp. A, Palaeogaleus sp. B, Galeorhinus sp. and Triakis n. sp. of the family Triakidae and Foumtizia sp. of the family Scyliorhinidae. Abdounia sp. represents one of the earliest records of the genus Abdounia. Foumtizia sp. is one of the earliest records of its genus and is the only described member of Foumtizia from outside Morocco. The species diversity seems to have increased among the carcharhiniforms during the Danian compared with the Maastrichtian in Skåne. This could be the result of the Cretaceous-Tertiary boundary extinction and a rise in the water temperature. Among recent carharhiniforms the highest species diversity is found in tropical and subtropical oceans. Sharks of the family Carcharhinidae only live in these oceans. The high diversity of Carcharhiniform sharks during the Danian period indicates deposition in a warm sea environment. In a contemporary carcharhiniform fauna from Morocco there are species similar to Abdounia sp., Palaeogaleus sp. A, Triakis n. sp. and Foumtizia sp. An explanation for this is that the difference in water temperatur only seems to have been marginal between these regions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jonas
supervisor
organization
alternative title
Carcharhiniform sharks from the Limhamn quarry, Skåne
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Abdounia sp., Carcharhiniformes, Palaeogaleus aff.faujasi, Palaeogaleus sp. A, Palaeogaleus, sp. B, Triakis n. sp., Galeorhinus sp., Foumtizia sp., NP 3, tertiär, Limhamns kalkbrott, Skåne, Sverige
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
157
language
Swedish
id
2342820
date added to LUP
2012-12-05 14:07:02
date last changed
2012-12-05 14:10:15
@misc{2342820,
 abstract   = {The material is collected from two different levels in the Limhamn quarry, Skåne, Sweden. The first sample is from the Limhamn limestone in the quarry’s north-west corner and the second sample is from the Copenhagen limestone the quarry’s south wall. Biostratigraphically the material falls within the NP3 interval (nanoplankton zones in the Paleogene). In this paper shark teeth of the order Carcharhiniformes, including the families Carcharhinidae, Triakidae and Scyliorhinidae are described. The following species are described: Abdounia sp. of the family Carcharhinidae, Palaeogaleus aff. faujasi, Palaeogaleus sp. A, Palaeogaleus sp. B, Galeorhinus sp. and Triakis n. sp. of the family Triakidae and Foumtizia sp. of the family Scyliorhinidae. Abdounia sp. represents one of the earliest records of the genus Abdounia. Foumtizia sp. is one of the earliest records of its genus and is the only described member of Foumtizia from outside Morocco. The species diversity seems to have increased among the carcharhiniforms during the Danian compared with the Maastrichtian in Skåne. This could be the result of the Cretaceous-Tertiary boundary extinction and a rise in the water temperature. Among recent carharhiniforms the highest species diversity is found in tropical and subtropical oceans. Sharks of the family Carcharhinidae only live in these oceans. The high diversity of Carcharhiniform sharks during the Danian period indicates deposition in a warm sea environment. In a contemporary carcharhiniform fauna from Morocco there are species similar to Abdounia sp., Palaeogaleus sp. A, Triakis n. sp. and Foumtizia sp. An explanation for this is that the difference in water temperatur only seems to have been marginal between these regions.},
 author    = {Nilsson, Jonas},
 keyword   = {Abdounia sp.,Carcharhiniformes,Palaeogaleus aff.faujasi,Palaeogaleus sp. A,Palaeogaleus,sp. B,Triakis n. sp.,Galeorhinus sp.,Foumtizia sp.,NP 3,tertiär,Limhamns kalkbrott,Skåne,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Carcharhiniforma hajar från Limhamns kalkbrott, Skåne},
 year     = {2003},
}