Advanced

A paleoecological study of the Pleistocene-Holocene transition in the Kap Farvel area, South Greenland

Ljung, Karl (2001) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: En paleoekologisk studie av övergången från sen- till postglacial tid i Kap Farvel-området, Sydgrönland.
En sedimentsekvens från en sjö på Grönlands sydspets, Kap Farvel-området, undersöktes med avseende på polleninnehåll, magnetisk susceptibilitet och organisk halt. Sedimentens ålder bestämdes med 14C-dateringar, vilka visade att sedimentationen i sjön började kort tid före 12 300 före nutid och inkluderar därmed övergången från senaste istidscykeln (Weichsel) till den nuvarande mellanistiden (Holocen).

Syftet med studien var att studera övergången från den sista kallfasen av den senaste glaciationen, Yngre Dryas, till det varmare klimatet under Preboreal, den inledande fasen av nuvarande... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: En paleoekologisk studie av övergången från sen- till postglacial tid i Kap Farvel-området, Sydgrönland.
En sedimentsekvens från en sjö på Grönlands sydspets, Kap Farvel-området, undersöktes med avseende på polleninnehåll, magnetisk susceptibilitet och organisk halt. Sedimentens ålder bestämdes med 14C-dateringar, vilka visade att sedimentationen i sjön började kort tid före 12 300 före nutid och inkluderar därmed övergången från senaste istidscykeln (Weichsel) till den nuvarande mellanistiden (Holocen).

Syftet med studien var att studera övergången från den sista kallfasen av den senaste glaciationen, Yngre Dryas, till det varmare klimatet under Preboreal, den inledande fasen av nuvarande mellanistid, och hur klimatförändringarna under denna tid yttrar sig på Sydgrönland.

Resultatet av studien tyder på att klimatet under Yngre Dryas var kallt och med låg nederbörd. Stora mängder av grönalgen Pediastrum under Yngre Dryas visar emellertid att sommartemperaturen inte var exceptionellt låg och att den provtagna sjön var isfri under sommaren. Endast en väldigt sparsam och köldtålig pionjärvegetation växte i området under denna tid. Polleninnehållet är extremt lågt i den undre delen av sedimentsekvensen, varför det är omöjligt att dra några slutsatser om vegetationens sammansättning. Man kan dock anta att de växter som först expanderade in i området efter övergången till Preboreal hade kommit in redan under Yngre Dryas. Oxyria/rumex är utpräglade pionjärväxter och det är möjligt att dessa fanns i området före övergången mellan Yngre Dryas och Preboreal.

Efter Yngre Dryas slut blev klimatet varmare och fuktigare. De växter som etablerats under Yngre Dryas drog nytta av klimatförbättringen och expanderade till ett växtsamhälle med typiska pionjärväxter som Oxyria/Rumex. Produktionen i sjön ökade dels till följd av högre temperatur, men också genom ökad tillförsel av näringsämnen med smältvatten och regnvatten från omgivning. Detta indikeras av ett högre innehåll av organiskt material i sedimenten.

Under Yngre Dryas var havet omkring Sydgrönland tillfruset under hela året. Det medförde att klimatet fick en mera kontinental prägel med kalla vintrar och låg nederbörd. De stora klimatförändringarna vid övergången från Yngre Dryas till Preboreal innebar emellertid att havsisen bröts upp under de varmare delarna av året. Det öppna havet kom därmed att fungera som ett värmemagasin men en ökad medeltemperatur som följd. Det skedde också en ökning av nederbörden, vilket troligen var en direkt effekt av det öppna havet. (Less)
Abstract
A sedimentary sequence from a small lake situated on Taterakasik peninsula in the Kap Farvel area, South Greenland, was investigated with respect to pollen and other microfossil content, as well as loss-on-ignition and magnetic susceptibility values. The 14C dates suggest that the sedimentation started shortly before 12 300 cal yrs. BP. and thus cover the transition from the supposedly cold Younger Dryas into the warmer Preboreal. The primary aim of the analysis was to interpret the climatic and vegetational shifts during this period.

The results show that Younger Dryas was cold and dry (continental climate). Immigration and establishment of terrestrial plants was very limited, due to the cold and dry environment. However, the... (More)
A sedimentary sequence from a small lake situated on Taterakasik peninsula in the Kap Farvel area, South Greenland, was investigated with respect to pollen and other microfossil content, as well as loss-on-ignition and magnetic susceptibility values. The 14C dates suggest that the sedimentation started shortly before 12 300 cal yrs. BP. and thus cover the transition from the supposedly cold Younger Dryas into the warmer Preboreal. The primary aim of the analysis was to interpret the climatic and vegetational shifts during this period.

The results show that Younger Dryas was cold and dry (continental climate). Immigration and establishment of terrestrial plants was very limited, due to the cold and dry environment. However, the production of the green algae Pediastrum was high, suggesting that the summers were fairly mild.

After the end of the Younger Dryas cooling the terrestrial vegetation expanded rapidly. The climate became warmer and more humid. The productivity in the lake increased due to warmer climate and higher influx of nutrients by increased run-off caused by higher precipitation and snowmelt.

The absence of marine dwelling dinoflagellate (Hystrix) during the Younger Dryas cooling indicates that the ocean was ice covered throughout the year. After the transition into the Preboreal, occurrence of marine organisms - most likely brought to the lake by sea-spray - indicate that the ocean was open for at least parts of the year. The ice-covered ocean during the Younger Dryas made the climate more continental and after the transition into the Preboreal the open waters made the climate milder and more humid. (Less)
Abstract (Swedish)
En sedimentsekvens från Kap Farvel området på Sydgrönland undersöktes med avseende på polleninnehåll, magnetisk suseptibilitet och organisk halt. Sedimentens ålder bestämdes med 14C-dateringar, vilka visade att sedimentationen i sjön började kort tid före 12 300 cal B.P.
och därmed inkluderar övergången Yngre Dryas till Preboreal. Syftet med studien är att studera övergången från den förmodat kalla Yngre Dryas-perioden till det varmare klimatet under Preboreal, samt hur klimat- och vegetationsförändringarna under denna tid yttrar sig på Sydgrönland.
Resultatet av studien tyder på att klimatet under Yngre Dryas var kallt med lite nederbörd.
Höga frekvenser av grönalgen Pediastrum i Yngre Dryas visar emellertid att sommartemperaturen inte... (More)
En sedimentsekvens från Kap Farvel området på Sydgrönland undersöktes med avseende på polleninnehåll, magnetisk suseptibilitet och organisk halt. Sedimentens ålder bestämdes med 14C-dateringar, vilka visade att sedimentationen i sjön började kort tid före 12 300 cal B.P.
och därmed inkluderar övergången Yngre Dryas till Preboreal. Syftet med studien är att studera övergången från den förmodat kalla Yngre Dryas-perioden till det varmare klimatet under Preboreal, samt hur klimat- och vegetationsförändringarna under denna tid yttrar sig på Sydgrönland.
Resultatet av studien tyder på att klimatet under Yngre Dryas var kallt med lite nederbörd.
Höga frekvenser av grönalgen Pediastrum i Yngre Dryas visar emellertid att sommartemperaturen inte var exceptionellt låg. En väldigt sparsam och köldtålig pionjärvegetation växte i området under denna tid.
Efter Yngre Dryas slut blev klimatet varmare och fuktigare. De växter som etablerats under Yngre Dryas drog nytta av klimatförbättringen och expanderade till ett kontinuerligt vegetationstäcke bestående av pionjärväxter. Produktionen i sjön ökade till följd av högre temperatur och ökad tillförsel av näringsämnen med smältvatten och regnvatten från
omgivning.
Avsaknaden av marina Dinoflagellater (Hystrix) under Yngre Dryas tyder på att havet omkring Sydgrönland var fruset under hela året. Efter övergången till Preboreal visar förekomsten av Hystrix att havet öppnades upp. Det istäckta havet under Yngre Dryas medförde att klimatet fick en kontinental prägel medan det öppna havet i Preboreal ledde till ett fuktigare och varmare klimat vid kusten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljung, Karl
supervisor
organization
alternative title
En paleoekologisk studie av övergången mellan Pleistocen och Holocen i Kap Farvel-området, Sydgrönland
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lake sediments, South Greenland, Kap Farvel, Younger Dryas, Preboreal, pollen, plant succession, climate change
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
140
language
English
id
2343596
date added to LUP
2012-11-06 13:41:17
date last changed
2012-11-06 13:41:17
@misc{2343596,
 abstract   = {A sedimentary sequence from a small lake situated on Taterakasik peninsula in the Kap Farvel area, South Greenland, was investigated with respect to pollen and other microfossil content, as well as loss-on-ignition and magnetic susceptibility values. The 14C dates suggest that the sedimentation started shortly before 12 300 cal yrs. BP. and thus cover the transition from the supposedly cold Younger Dryas into the warmer Preboreal. The primary aim of the analysis was to interpret the climatic and vegetational shifts during this period.

The results show that Younger Dryas was cold and dry (continental climate). Immigration and establishment of terrestrial plants was very limited, due to the cold and dry environment. However, the production of the green algae Pediastrum was high, suggesting that the summers were fairly mild.

After the end of the Younger Dryas cooling the terrestrial vegetation expanded rapidly. The climate became warmer and more humid. The productivity in the lake increased due to warmer climate and higher influx of nutrients by increased run-off caused by higher precipitation and snowmelt.

The absence of marine dwelling dinoflagellate (Hystrix) during the Younger Dryas cooling indicates that the ocean was ice covered throughout the year. After the transition into the Preboreal, occurrence of marine organisms - most likely brought to the lake by sea-spray - indicate that the ocean was open for at least parts of the year. The ice-covered ocean during the Younger Dryas made the climate more continental and after the transition into the Preboreal the open waters made the climate milder and more humid.},
 author    = {Ljung, Karl},
 keyword   = {lake sediments,South Greenland,Kap Farvel,Younger Dryas,Preboreal,pollen,plant succession,climate change},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {A paleoecological study of the Pleistocene-Holocene transition in the Kap Farvel area, South Greenland},
 year     = {2001},
}