Advanced

Diagenetic and petrophysical properties of deeply versus moderately buried Cambrian sandstones of the Caledonian foreland, southern Sweden

Karlsson, Christine (2001) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
The Lower Cambrian strata of the Caledonian foreland of southern Sweden consist mainly of quartzitic sandstones with thicknesses of approximately 35 meters in Västergötland and 120 meters in Skåne. In the distal, moderately buried western members of the File Haidar Formation of Västergötand porosity and permeability was higher than in the proximal deeply buried units of the Hardeberga Formation of Skåne. In the sandstones from Västergötland the quartz cement contents were lower than in the sandstones from Skåne. Although the sedimentary successions in the proximal Caledonian foreland were moderately to deeply buried (<5km) no signs of pressure solution and subsequent silica redistribution were observed. The grain-minus-cement porosities... (More)
The Lower Cambrian strata of the Caledonian foreland of southern Sweden consist mainly of quartzitic sandstones with thicknesses of approximately 35 meters in Västergötland and 120 meters in Skåne. In the distal, moderately buried western members of the File Haidar Formation of Västergötand porosity and permeability was higher than in the proximal deeply buried units of the Hardeberga Formation of Skåne. In the sandstones from Västergötland the quartz cement contents were lower than in the sandstones from Skåne. Although the sedimentary successions in the proximal Caledonian foreland were moderately to deeply buried (<5km) no signs of pressure solution and subsequent silica redistribution were observed. The grain-minus-cement porosities suggest that quartz cementation occurred during deep burial presumably due to the Caledonian foreland basin infill and subsidence. The Linguld sandstone can be divided into two groups; one with measurable permeability and one without measurable permeability, probably due to hydrothermal influence. The gas expansion porosimeter and the digital gas permeameter proved best for porosity and permeability measurements. The CL microscopy method was used for quartz overgrowths identification and quantification, whereas the BSE microscopy was the best method for detection of feldspars. PPL microscopy was preferred for detrital mineral identification. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att dokumentera samt jämföra skånska sandstenar med västgötska sandstenar avsatta under kambrium (ca 570 - 500 miljoner år).

De skånska lagren utgörs till stor del av 120 meter sandsten och de västgötska av ca 35 meter. Sandstenen består huvudsakligen av kvartskorn och kallas därför kvartsitisk sandsten. Under kambrisk tid var aktiviteten och rörelsen stor bland våra kontinentala plattor vilket ledde till översvämningar som påverkade avsättningar i såväl Skåne som Västergötland. Under denna tid föll det ner mycket sediment som lade sig på havsbotten. I området framför den Skandinaviska fjällkedjan begravdes de skånska och västgötska sedimenten allt... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att dokumentera samt jämföra skånska sandstenar med västgötska sandstenar avsatta under kambrium (ca 570 - 500 miljoner år).

De skånska lagren utgörs till stor del av 120 meter sandsten och de västgötska av ca 35 meter. Sandstenen består huvudsakligen av kvartskorn och kallas därför kvartsitisk sandsten. Under kambrisk tid var aktiviteten och rörelsen stor bland våra kontinentala plattor vilket ledde till översvämningar som påverkade avsättningar i såväl Skåne som Västergötland. Under denna tid föll det ner mycket sediment som lade sig på havsbotten. I området framför den Skandinaviska fjällkedjan begravdes de skånska och västgötska sedimenten allt djupare, de skånska till ungefär 5 kilometer och de västgötska till ca 2 kilometer. De underkambriska skånska avsättningarnas begravningshistoria är komplexa och har påverkats av två stora händelser från och med fjällkedjans bildande till modern tid.

För att kunna utföra studierna av kambriska sandstenar från Västergötland och Skåne, samlades prover in och behandlades för undersökning med sju olika sorters metoder. Mineralsammansättningen hos de underkambriska sandstenarna från Västergötland och Skåne är väldigt lika.

Proverna från Skåne visade att kvartscementeringen var mycket mera jämnt spridd än i proverna från Västergötland. Bassängen som bildades i anslutning till den Skandinaviska fjällkedjans (Kaledoniderna) bildning fylldes på med sediment och begravde således de underkambriska sedimenten, vilket förmodligen fick till följd att kvartscementeringen sattes igång redan under de stora begravningsdjupen. Jämfört med de djupt begravda sandstenarna i Skåne, som var mycket närmare den Kaledoniska fronten än de västgötska grundare begravda samt mindre magmatiskt påverkade sandstenarna. Att de västgötska sandstenarna varit grundare begravda visades av högre porositets- och permeabilitetsvärden. I Västergötland upptäcktes dock att hos proverna från Hunneberg var porositets- och permeabilitetsvärden något lägre samt innehöll mer kvartscement, men detta tros bero på att diabastäcket är mäktigare och närmare sandstenarna där och därmed påverka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Christine
supervisor
organization
alternative title
Diagenetiska och petrografiska egenskaper hos djupt kontra måttligt begravda kambriska sandstenar från Kaledonidernas foreland, södra Sverige
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
diagenesis, petrography, sandstone, burial, Lower Cambrian, Caledonian foreland, Västergötland, Skåne, Sweden
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
138
language
English
id
2343607
date added to LUP
2012-11-06 13:05:08
date last changed
2012-11-06 13:05:08
@misc{2343607,
 abstract   = {The Lower Cambrian strata of the Caledonian foreland of southern Sweden consist mainly of quartzitic sandstones with thicknesses of approximately 35 meters in Västergötland and 120 meters in Skåne. In the distal, moderately buried western members of the File Haidar Formation of Västergötand porosity and permeability was higher than in the proximal deeply buried units of the Hardeberga Formation of Skåne. In the sandstones from Västergötland the quartz cement contents were lower than in the sandstones from Skåne. Although the sedimentary successions in the proximal Caledonian foreland were moderately to deeply buried (<5km) no signs of pressure solution and subsequent silica redistribution were observed. The grain-minus-cement porosities suggest that quartz cementation occurred during deep burial presumably due to the Caledonian foreland basin infill and subsidence. The Linguld sandstone can be divided into two groups; one with measurable permeability and one without measurable permeability, probably due to hydrothermal influence. The gas expansion porosimeter and the digital gas permeameter proved best for porosity and permeability measurements. The CL microscopy method was used for quartz overgrowths identification and quantification, whereas the BSE microscopy was the best method for detection of feldspars. PPL microscopy was preferred for detrital mineral identification.},
 author    = {Karlsson, Christine},
 keyword   = {diagenesis,petrography,sandstone,burial,Lower Cambrian,Caledonian foreland,Västergötland,Skåne,Sweden},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Diagenetic and petrophysical properties of deeply versus moderately buried Cambrian sandstones of the Caledonian foreland, southern Sweden},
 year     = {2001},
}