Advanced

Proglacial deformation of glaciofluvial sediments during the Pomeranian deglaciation in the Neubrandenburg area, NE Germany

Lindén, Mattias (2001) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Genom att undersöka tre grustag i nordöstra Tyskland, Kreuzbruchhof, Fritscheshof och Spargelberg har jag försökt rekonstruera hur isen såg ut vid istidens slutfas. Syftet var att rekonstruera den senaste glaciala aktiviteten.

Tolkningar, slutsatser och rekonstruktionen grundar sig till största delen på undersökningar av sedimenten och dess strukturer i det ovan nämnda området. Kreuzbruchhof består mestadels av vattenavsatta sediment som härrör från isen med undantag för några mindre diamikta enheter tolkade som flytmorän (flow till). Strukturellt kan sedimenten delas in i två enheter. Den undre (dominerande) har utsatts för kompressiv deformation vilket resulterat i veck och reversa förkastningar och... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Genom att undersöka tre grustag i nordöstra Tyskland, Kreuzbruchhof, Fritscheshof och Spargelberg har jag försökt rekonstruera hur isen såg ut vid istidens slutfas. Syftet var att rekonstruera den senaste glaciala aktiviteten.

Tolkningar, slutsatser och rekonstruktionen grundar sig till största delen på undersökningar av sedimenten och dess strukturer i det ovan nämnda området. Kreuzbruchhof består mestadels av vattenavsatta sediment som härrör från isen med undantag för några mindre diamikta enheter tolkade som flytmorän (flow till). Strukturellt kan sedimenten delas in i två enheter. Den undre (dominerande) har utsatts för kompressiv deformation vilket resulterat i veck och reversa förkastningar och den övre som avsatts efter den kompressiva deformationen. Uppmätta deformationsriktningar tyder på en is som tryck till sedimenten från SV. Spargelberg ligger norr om Kreuzbruchhof och består enbart av vattenavsatta från isen härrörande sediment "plastiskt" deformerade från NÖ. Fritscheshof är något mer komplicerad då hela basen utgörs av en skolla bestående av tertiär kvartssand, ett kol lager och eventuellt två diamikta enheter samt eventuell veckade fluviala sediment. De diamikta enheterna är tolkade som flytmorän (flow till). De veckade sedimenten är troligtvis vattenavsatta från isen härrörande sediment som trycks till av en is från öst. Några helt säkra deformationsriktningar har inte dokumenterats varför tolkningen är influerade av närliggande Spargelberg.

De motsatta deformationsriktningarna har tolkats som deformation av två glaciala element (isar). De två norra grustagen, Spargelberg och Fritscheshof, har deformerats av en oscillerande Pommersk is medan Kreuzbruchhof har deformerats av en expanderande lokal is dom. Eftersom någon subglacial morän (avsatt under isen) inte har dokumenterats, och inte heller några indikatorer på att det varit permafrost, tolkas deformationen ha ägt rum proglacialt, dvs framför en aktiv iskant. (Less)
Abstract
Three gravel pits near Neubrandenburg, NE Germany, were investigated - Kreuzbruchhof, Spargelberg and Fritscheshof. The investigated gravel pits are situated in an undulating kame landscape 150 km south of the Baltic Sea. The aim of this study was to reconstruct the Late Weichselian history (e.g. deglaciation of the Pomeranian ice sheet) of the area. Reconstruction was based mainly on sedimentological and structural investigations.

Two of the gravel pits, Kreuzbruchhof and Spargelberg consist mainly of glaciofluvial sediments. The glaciofluvial sediments are represented mainly by laminated and trough-cross bedded sand and gravel indicating intermediate to proximal braided river facies. In Kreuzbruchhof the glaciofluvial sediments are... (More)
Three gravel pits near Neubrandenburg, NE Germany, were investigated - Kreuzbruchhof, Spargelberg and Fritscheshof. The investigated gravel pits are situated in an undulating kame landscape 150 km south of the Baltic Sea. The aim of this study was to reconstruct the Late Weichselian history (e.g. deglaciation of the Pomeranian ice sheet) of the area. Reconstruction was based mainly on sedimentological and structural investigations.

Two of the gravel pits, Kreuzbruchhof and Spargelberg consist mainly of glaciofluvial sediments. The glaciofluvial sediments are represented mainly by laminated and trough-cross bedded sand and gravel indicating intermediate to proximal braided river facies. In Kreuzbruchhof the glaciofluvial sediments are close to the top interbedded with thin silt and diamict beds. Spargelberg show only ductile deformation while both ductile and brittle deformation (folds and reverse faults) is present in Kreuzbruchhof, as well as normal faults in the uppermost part. The sediments of Kreuzbruchhof were deposited during two periods before and after deformation while all sediments in Spargelberg were deposited before deformation. The diamict units in Kreuzbruchhof are interpreted as flow till. The orientation of the deformation structures in Spargelberg and Kreuzbruchhof indicate an opposite direction of stress, NNE and SW respectively. The third gravel pit, Fritscheshof, consists mainly of a raft of Tertiary quartz sand. Parts of the gravel pit show folded glaciofluvial sediments. A restricted part of the raft is covered by flow till. Clear evidence for specific stress directions could not be found.

To reconstruct the environment (resulting in opposite directions of deformation) a model consisting of an oscillating ice sheet, referring to Spargelberg and Fritscheshof, and a local ice dome, referring to Kreuzbruchhof, is suggested. The deforming process is suggested to be proglacial deformation since no subglacial till was found. (Less)
Abstract (Swedish)
Tre grustag undersöktes i nordöstra Tyskland, Kreuzbruchhof, Fritscheshof och Spargelberg. Syftet var att rekonstruera den senaste glaciala aktiviteten i området. Tolkningarna och således rekonstruktionen grundar sig till största delen på sedimentologiska och strukturella undersökningar.
Kreuzbruchhof består mestadels av glacifluviala sediment med undantag för några mindre diamikta enheter tolkade som flytmorän. Strukturellt kan sedimenten delas in i två enheter. Den undre (dominerande) har utsatts för kompressiv deformation vilket resulterat i veckning och reversa
förkastningar, och den övre som avsatts efter den kompressiva deformationen. Uppmätta deformationsriktningar tyder på en deformation från SV.
Spargelberg ligger norr om... (More)
Tre grustag undersöktes i nordöstra Tyskland, Kreuzbruchhof, Fritscheshof och Spargelberg. Syftet var att rekonstruera den senaste glaciala aktiviteten i området. Tolkningarna och således rekonstruktionen grundar sig till största delen på sedimentologiska och strukturella undersökningar.
Kreuzbruchhof består mestadels av glacifluviala sediment med undantag för några mindre diamikta enheter tolkade som flytmorän. Strukturellt kan sedimenten delas in i två enheter. Den undre (dominerande) har utsatts för kompressiv deformation vilket resulterat i veckning och reversa
förkastningar, och den övre som avsatts efter den kompressiva deformationen. Uppmätta deformationsriktningar tyder på en deformation från SV.
Spargelberg ligger norr om Kreuzbruchhof och består enbart av glacifluviala sediment, som är duktilt deformerade från NÖ.
Fritscheshof är något mer komplicerad då hela basen utgörs av en skolla bestående av tertiär kvartssand och ett kol-lager. Eventuellt ingår även två diamikta enheterna samt veckade fluviala sediment.
De diamikta enheterna är tolkade som flytmorän. De veckade sedimenten är troligtvis glacifluviala och deformerade från en östlig sektor. Några helt säkra deformationsriktningar har inte kunnat dokumenteras varför tolkningen är influerad av närliggande Spargelberg.
De motsatta deformationsriktningarna har tolkats som deformation av två glaciala element. De två norra grustagen, Spargelberg och Fritscheshof, har deformerats av en oscillerande Pommersk is medan Kreuzbruchhof har deformerats av en expanderande lokal isdom.
Eftersom någon subglacial morän inte har dokumenterats och inte heller några indikatorer på att det varit permafrost tolkas deformationen ha ägt rum proglacialt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindén, Mattias
supervisor
organization
alternative title
Proglacial deformation i glacifluviala sediment under Pommerska deglaciationen i Neubrandenburg området, NÖ Tyskland
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
local ice dome, proglacial deformation, glacial tectonics, Pomeranian deglaciation, NE Germany
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
134
language
English
id
2343910
date added to LUP
2012-11-06 12:19:34
date last changed
2012-11-06 12:19:34
@misc{2343910,
 abstract   = {Three gravel pits near Neubrandenburg, NE Germany, were investigated - Kreuzbruchhof, Spargelberg and Fritscheshof. The investigated gravel pits are situated in an undulating kame landscape 150 km south of the Baltic Sea. The aim of this study was to reconstruct the Late Weichselian history (e.g. deglaciation of the Pomeranian ice sheet) of the area. Reconstruction was based mainly on sedimentological and structural investigations.

Two of the gravel pits, Kreuzbruchhof and Spargelberg consist mainly of glaciofluvial sediments. The glaciofluvial sediments are represented mainly by laminated and trough-cross bedded sand and gravel indicating intermediate to proximal braided river facies. In Kreuzbruchhof the glaciofluvial sediments are close to the top interbedded with thin silt and diamict beds. Spargelberg show only ductile deformation while both ductile and brittle deformation (folds and reverse faults) is present in Kreuzbruchhof, as well as normal faults in the uppermost part. The sediments of Kreuzbruchhof were deposited during two periods before and after deformation while all sediments in Spargelberg were deposited before deformation. The diamict units in Kreuzbruchhof are interpreted as flow till. The orientation of the deformation structures in Spargelberg and Kreuzbruchhof indicate an opposite direction of stress, NNE and SW respectively. The third gravel pit, Fritscheshof, consists mainly of a raft of Tertiary quartz sand. Parts of the gravel pit show folded glaciofluvial sediments. A restricted part of the raft is covered by flow till. Clear evidence for specific stress directions could not be found.

To reconstruct the environment (resulting in opposite directions of deformation) a model consisting of an oscillating ice sheet, referring to Spargelberg and Fritscheshof, and a local ice dome, referring to Kreuzbruchhof, is suggested. The deforming process is suggested to be proglacial deformation since no subglacial till was found.},
 author    = {Lindén, Mattias},
 keyword   = {local ice dome,proglacial deformation,glacial tectonics,Pomeranian deglaciation,NE Germany},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Proglacial deformation of glaciofluvial sediments during the Pomeranian deglaciation in the Neubrandenburg area, NE Germany},
 year     = {2001},
}