Advanced

Högtrycksmetabasiter i den södra delen av Mylonitzonen : fältgeologi, petrografi och metamorf utveckling

Grönholm, Anna (2001) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I Mylonitzonens södra del finns metabasiter med en delvis bevarad högtrycksparagenes. Metabasiterna förekommer som linser inuti migmatitiska gnejser. Mineralparagenesen har bildats vid en metamorfos i högtrycks-granulitfacies under den Svekonorvegiska orogenesen. Metabasiternas mineraltexturer och zoneringar tyder på en prograd metamorfos under amfibolitfacies, ett metamorft maximum i högtrycksgranulitfacies
och en retrograd amfibolitisering under de upplyftande processerna.
Texturer visar att paragenesen granat+ klinopyroxen + plagioklas (An18) + rutil
± phengit, kvarts och järnsulfid, varit stabil i granulitfacies. Nätverkstextur av klinopyroxen+plagioklas är typisk för nedbrytning av omfacit. I felsiska segregat bildar biotit och... (More)
I Mylonitzonens södra del finns metabasiter med en delvis bevarad högtrycksparagenes. Metabasiterna förekommer som linser inuti migmatitiska gnejser. Mineralparagenesen har bildats vid en metamorfos i högtrycks-granulitfacies under den Svekonorvegiska orogenesen. Metabasiternas mineraltexturer och zoneringar tyder på en prograd metamorfos under amfibolitfacies, ett metamorft maximum i högtrycksgranulitfacies
och en retrograd amfibolitisering under de upplyftande processerna.
Texturer visar att paragenesen granat+ klinopyroxen + plagioklas (An18) + rutil
± phengit, kvarts och järnsulfid, varit stabil i granulitfacies. Nätverkstextur av klinopyroxen+plagioklas är typisk för nedbrytning av omfacit. I felsiska segregat bildar biotit och plagioklas en textur som sannolikt är en pseudomorf efter phengit. Stora granater har bevarad tillväxtzonering, som tyder på att granat vuxit
under ökande temperatur. Kristallerna har en ökande pyropkomponent från centrala delen mot kanten och en minskande spessartinkomponent samt minskande Fe/(Fe+ Mg). Bevarad tillväxtzonering trots de höga temperaturerna tyder på att bergarten genomgått ett snabbt förlopp från subducering till upplyftning.
I metabasiternas yttre delar har högtrycksparagenesen brutits ned under amfibolitfacies. De retrograda reaktionerna har stabiliserat paragenesen hornblände+ plagioklas (An43) + titanit +järnoxid ± kvarts, biotit och ilmenit.
Området har deformerats i samband med upplyftningen av Östra segmentet under amfibolitfacies förhållanden. Gnejsen som omger metabasiterna har sträckningslineationer som visar på en huvudsaklig dip slip-komponent, riktad mot väster. (Less)
Abstract
Mafic rocks in the southern part of the Mylonite zone preserve remnants of a high-pressure mineral assemblage. The rocks occur as lenses in migmatized gneisses. The mineral assemblage equilibrated at high-pressure granulite facies conditions during the Sveconorwegian orogeny. Mineral textures and zoning indicate a prograde metamorphism in the amphibolite facies, equilibration at high-pressure granulite facies conditions and cooling through the amphibolite facies.

Textures demonstrate that the assemblage garnet + clinopyroxene + plagioclase (An18) + rutile ± phengite, quartz and iron sulphide, equilibrated at granulite facies conditions. Large networks of clinopyroxene with abundant plagioclase "exsolutions" indicate the former existence... (More)
Mafic rocks in the southern part of the Mylonite zone preserve remnants of a high-pressure mineral assemblage. The rocks occur as lenses in migmatized gneisses. The mineral assemblage equilibrated at high-pressure granulite facies conditions during the Sveconorwegian orogeny. Mineral textures and zoning indicate a prograde metamorphism in the amphibolite facies, equilibration at high-pressure granulite facies conditions and cooling through the amphibolite facies.

Textures demonstrate that the assemblage garnet + clinopyroxene + plagioclase (An18) + rutile ± phengite, quartz and iron sulphide, equilibrated at granulite facies conditions. Large networks of clinopyroxene with abundant plagioclase "exsolutions" indicate the former existence of omphacite. In felsic segregates networks of biotite and plagioclase may represent pseudomorphs after phengite. Large garnets show preserved prograde growth zoning. Pyrope content increases rimwards and spessartine content decreases, as does the Fe/(Fe+Mg) ratio. The preservation of prograde zoning in large garnet crystals indicates that the rock was quite rapidly uplifted to lower temperatures.

Along marginal parts of the mafic pods, the mineral assemblage has been reeqilibrated at amphibolite facies conditions. The retrograde reactions stabilized the assemblage hornblende + plagioclase (An43) + titanite + iron oxide ± quartz, biotite and ilmenite.

The rocks were thus deformed during the uplift of the Eastern Segment, at amphibolite facies conditions. Linear structures in the surrounding gneiss demonstrate a large west-vergent dip slip component. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Vid södra delen av Mylonitzonen finns mafiska bergarter som innehåller mineral bildade under mycket höga tryck. Dessa mineral har vid höga temperaturer och tryck ersatt tidigare mineral som ej längre varit stabila. Detta skedde då bergkedjan Svekonorvegiderna byggdes upp för ca 1 miljard år sedan. Delar av berggrunden pressades då ned mer än 50 km när den södra delen av Sverige kolliderade med en annan kontinent. Bergkedjan kunde till slut inte bära sin egen tyngd utan kollapsade. Vid kollapsen lyftes de djupt nedpressade bergarterna upp mot ytan igen. Mylonitzonen agerade då som en rörelsezon där stora delar av berggrunden rörde sig uppåt. Idag finner man rester av de mineral som stabiliserades när... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Vid södra delen av Mylonitzonen finns mafiska bergarter som innehåller mineral bildade under mycket höga tryck. Dessa mineral har vid höga temperaturer och tryck ersatt tidigare mineral som ej längre varit stabila. Detta skedde då bergkedjan Svekonorvegiderna byggdes upp för ca 1 miljard år sedan. Delar av berggrunden pressades då ned mer än 50 km när den södra delen av Sverige kolliderade med en annan kontinent. Bergkedjan kunde till slut inte bära sin egen tyngd utan kollapsade. Vid kollapsen lyftes de djupt nedpressade bergarterna upp mot ytan igen. Mylonitzonen agerade då som en rörelsezon där stora delar av berggrunden rörde sig uppåt. Idag finner man rester av de mineral som stabiliserades när berggrunden var nedpressad. Studier av mineralens kemi och texturer talar om vilka tryck och temperaturer som berggrunden utsatts för. De mafiska bergarterna vid södra Mylonitzonen har varit nedpressade till ca 45 km djup och varit uppvärmda till ca 750°C. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönholm, Anna
supervisor
organization
alternative title
High-pressure metamorphosed mafic rocks in the southern part of the Mylonite zone : field geology, petrography and metamorphic history
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, högtrycksmetabasiter, Mylonitzonen, fältgeologi, petrografi, metamorfos
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
131
language
Swedish
id
2343916
date added to LUP
2012-11-06 11:34:22
date last changed
2012-11-06 11:34:22
@misc{2343916,
 abstract   = {Mafic rocks in the southern part of the Mylonite zone preserve remnants of a high-pressure mineral assemblage. The rocks occur as lenses in migmatized gneisses. The mineral assemblage equilibrated at high-pressure granulite facies conditions during the Sveconorwegian orogeny. Mineral textures and zoning indicate a prograde metamorphism in the amphibolite facies, equilibration at high-pressure granulite facies conditions and cooling through the amphibolite facies.

Textures demonstrate that the assemblage garnet + clinopyroxene + plagioclase (An18) + rutile ± phengite, quartz and iron sulphide, equilibrated at granulite facies conditions. Large networks of clinopyroxene with abundant plagioclase "exsolutions" indicate the former existence of omphacite. In felsic segregates networks of biotite and plagioclase may represent pseudomorphs after phengite. Large garnets show preserved prograde growth zoning. Pyrope content increases rimwards and spessartine content decreases, as does the Fe/(Fe+Mg) ratio. The preservation of prograde zoning in large garnet crystals indicates that the rock was quite rapidly uplifted to lower temperatures.

Along marginal parts of the mafic pods, the mineral assemblage has been reeqilibrated at amphibolite facies conditions. The retrograde reactions stabilized the assemblage hornblende + plagioclase (An43) + titanite + iron oxide ± quartz, biotite and ilmenite.

The rocks were thus deformed during the uplift of the Eastern Segment, at amphibolite facies conditions. Linear structures in the surrounding gneiss demonstrate a large west-vergent dip slip component.},
 author    = {Grönholm, Anna},
 keyword   = {geografi,geologi,högtrycksmetabasiter,Mylonitzonen,fältgeologi,petrografi,metamorfos},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Högtrycksmetabasiter i den södra delen av Mylonitzonen : fältgeologi, petrografi och metamorf utveckling},
 year     = {2001},
}