Advanced

Utmarkens vegetationsutveckling vid Ire i Blekinge, från forntid till nutid : en pollenanalytisk studie

Sjögren, Per (1999) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
A pollen analysis has been carried out on sediments collected from the small lake Västragylet. It is situated near the village Ire in the northern part of Blekinge. The nearby river valley of Mieån constitutes an old infield area, and the lake is then situated in the outfield area. However, this part of Blekinge is not thought to have been populated on a permanent basis for more than about a thousand years. Earlier pollen analytical investigations of nearby forest hollows have shown that the agricultural history could be as long as 1500 years. I have used these earlier investigations together with my own at Västragylet to try to give a more accurate picture of the landscape development and human impact on this part of Blekinge.

Human... (More)
A pollen analysis has been carried out on sediments collected from the small lake Västragylet. It is situated near the village Ire in the northern part of Blekinge. The nearby river valley of Mieån constitutes an old infield area, and the lake is then situated in the outfield area. However, this part of Blekinge is not thought to have been populated on a permanent basis for more than about a thousand years. Earlier pollen analytical investigations of nearby forest hollows have shown that the agricultural history could be as long as 1500 years. I have used these earlier investigations together with my own at Västragylet to try to give a more accurate picture of the landscape development and human impact on this part of Blekinge.

Human influence could be seen as far back as 2300 BC, and the first traces of cropgrowing as early as AD 700. A more profound change in the landscape came about in the 11th century, when humans for the first time in history seriously began to alter the landscape. However, the forest remained in almost total dominance, although the forest itself probably was changed to some extent, and it wasn’t until the 17th century any large parts were changed into pastures and fields. A slow regeneration began shortly thereafter and accelerated during the 20th century.

The forest composition was drastically changed in the 4th century when beech (Fagus sylvatica) became established. It remained one of the most common tree species for over a millennium until it suddenly diminished in the 17th century, probably as an effect of cutting. Scattered stands of Norway spruce (Picea abies) started to appear in the 17th century but it didn’t seem to be common until the 20th century. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Uppsatsen behandlar vegetationsutvecklingen under senholocen vid Ire i NV Blekinge. Till grund för arbetet ligger en pollenanalys från den lilla sjön Västragylet (Ire III), men två tidigare pollenanalytiska undersökningar (Ire I och II, Björkman opub, Berglund & Björkman 1999) från skogshålor i närheten tas också med. Det är i första hand kulturlandskapets utveckling som är av intresse för studien. Sjön ligger ute i den gamla utmarken, ett par hundra meter från inägorna utmed Mieån. Området i stort ligger uppe i skogsbygden och har tämligen magra jordar, vilket skall ses i förhållande till de rikare jordarna i dalbygden längre söderut utmed kusten. Historiskt sett började skogsbygden inte koloniseras... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Uppsatsen behandlar vegetationsutvecklingen under senholocen vid Ire i NV Blekinge. Till grund för arbetet ligger en pollenanalys från den lilla sjön Västragylet (Ire III), men två tidigare pollenanalytiska undersökningar (Ire I och II, Björkman opub, Berglund & Björkman 1999) från skogshålor i närheten tas också med. Det är i första hand kulturlandskapets utveckling som är av intresse för studien. Sjön ligger ute i den gamla utmarken, ett par hundra meter från inägorna utmed Mieån. Området i stort ligger uppe i skogsbygden och har tämligen magra jordar, vilket skall ses i förhållande till de rikare jordarna i dalbygden längre söderut utmed kusten. Historiskt sett började skogsbygden inte koloniseras förrän på 1000-talet och skogen började inte öppnas upp i någon större utsträckning förrän under nyare tid, med en kulmen på 1800-talet.

Provtagningen skedde med ryssborr under vintern, då sjön var istäckt. Förutom pollenanalysen mättes även sedimentens kolhalt och mineralmagnetism. Profilen daterades med hjälp av 14C-dateringar. Det resulterande pollendiagrammet (Ire III) indelades i olika vegetationshistoriska perioder. I den äldsta perioden, period 1 (5800-1100 f Kr), är pollenfrekvenserna från ädellövskog relativt sett som högst, även om björk och tall dominerar. I period 2 (1100 f Kr - 350 e Kr) minskar pollenfrekvenserna för hassel och de ädla lövträden, medan de för gräs är något högre än tidigare. Period 3 (350-1630 e Kr) karaktäriseras av höga frekvenser av bokpollen. Gräspollen och andra öppenmarksindikatorer ökar ävenledes under periodens lopp. Öppenheten är som störst under period 4 (1630-1950 e Kr), med mycket höga frekvenser av gräs- och enpollen. Pollenfrekvenserna för bokpollen har dock sjunkit kraftigt och är nu låg. En igenväxning som börjat redan under period 4 kulminerar i period 5 (1950-nutid), då även den första ordentliga expansionen av gran sker. Resultaten från de mineralmagnetiska analyserna stödjer pollenanalysen på så sätt att förhöjda frekvenser av öppenmarksindikatorer sammanfaller med ett ökat inflöde av minerogent material, dvs ökad markerosion. De tidigare pollenanalyserna från området (Ire I och II) uppvisar i stort ett liknande resultat som pollenanalysen från Västragylet (Ire III). Skillnaderna mellan dem kan tolkats som en effekt av olika stora pollenupptagningsområden samt lokala vegetationsvariationer.

De första spåren av mänsklig aktivitet i område kan skönjas ca 2300 f Kr, och de fösta spåren av odling ca 700 e Kr. I någon större utsträckning öppnas markerna inte förrän på 1000-talet e Kr. Som öppnast är de dock på 1600- och 1700-talen. Boken etablerar sig på 300-talet och är ett viktigt trädslag fram till 1600-talet då en kraftig minskning sker, antagligen som en följd av skogsavverkning. Gran börjar etablera sig i området redan under 1600-talet men verkar inte bli allmän förrän under 1900-talet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjögren, Per
supervisor
organization
alternative title
Vegetation change in the outfield area at Ire in Blekinge, from prehistoric to modern time : a pollenanalytical study
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, vegetationsutveckling, Ire, Blekinge, pollenanalys
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
114
funder
Tranemålastiftelsen
language
Swedish
id
2344078
date added to LUP
2012-10-30 16:33:49
date last changed
2012-10-30 16:33:49
@misc{2344078,
 abstract   = {A pollen analysis has been carried out on sediments collected from the small lake Västragylet. It is situated near the village Ire in the northern part of Blekinge. The nearby river valley of Mieån constitutes an old infield area, and the lake is then situated in the outfield area. However, this part of Blekinge is not thought to have been populated on a permanent basis for more than about a thousand years. Earlier pollen analytical investigations of nearby forest hollows have shown that the agricultural history could be as long as 1500 years. I have used these earlier investigations together with my own at Västragylet to try to give a more accurate picture of the landscape development and human impact on this part of Blekinge.

Human influence could be seen as far back as 2300 BC, and the first traces of cropgrowing as early as AD 700. A more profound change in the landscape came about in the 11th century, when humans for the first time in history seriously began to alter the landscape. However, the forest remained in almost total dominance, although the forest itself probably was changed to some extent, and it wasn’t until the 17th century any large parts were changed into pastures and fields. A slow regeneration began shortly thereafter and accelerated during the 20th century.

The forest composition was drastically changed in the 4th century when beech (Fagus sylvatica) became established. It remained one of the most common tree species for over a millennium until it suddenly diminished in the 17th century, probably as an effect of cutting. Scattered stands of Norway spruce (Picea abies) started to appear in the 17th century but it didn’t seem to be common until the 20th century.},
 author    = {Sjögren, Per},
 keyword   = {geografi,geologi,vegetationsutveckling,Ire,Blekinge,pollenanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Utmarkens vegetationsutveckling vid Ire i Blekinge, från forntid till nutid : en pollenanalytisk studie},
 year     = {1999},
}