Advanced

Conodont biostratigraphy in Volkhovian sediments from the Mäekalda section, north-central Estonia

Wickström, Jenny (1999) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
This investigation examines the distribution of conodont elements in the upper Lower Ordovician (Arenig) Volkhov Stage of the Mäekalda section situated in the Tallinn area, north-central Estonia. Slightly more than 36,000 conodont elements from 18 samples were investigated, and the biostratigraphic result was compared to previous works on conodont biostratigraphy from localities in south-central Sweden. Relative frequencies of taxa were compared with data from Närke, Västergötland, the Bothnian Bay, Öland and Jämtland. The samples are correlated with the Baltoniodus navis Zone, the Paroistodus originalis Zone and the Baltoniodus norrlandicus Zone. Previously, a subdivision based on physical events (transgressions and regressions) of the P.... (More)
This investigation examines the distribution of conodont elements in the upper Lower Ordovician (Arenig) Volkhov Stage of the Mäekalda section situated in the Tallinn area, north-central Estonia. Slightly more than 36,000 conodont elements from 18 samples were investigated, and the biostratigraphic result was compared to previous works on conodont biostratigraphy from localities in south-central Sweden. Relative frequencies of taxa were compared with data from Närke, Västergötland, the Bothnian Bay, Öland and Jämtland. The samples are correlated with the Baltoniodus navis Zone, the Paroistodus originalis Zone and the Baltoniodus norrlandicus Zone. Previously, a subdivision based on physical events (transgressions and regressions) of the P. originalis Zone has been made, and five phases can be distinguished. The fauna from Mäekalda is correlated with coeval Swedish conodont assemblages, even though differences in depositional environment, principally owing to variation in water depth in the Baltoscandian palaeobasin led to some variation in fauna and sediment thickness. The conodont fauna from Mäekalda reflects a sedimentary sequence deposited in a shallow part of the Baltoscandian palaeobasin which was sensitive to transgressions and regressions. Other sections in western Baltoscandia reflect the same physical events, but in a deeper water setting. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Conodonter är små fosfatiska tandliknande mikrofossil som ofta förekommer rikligt i vissa sedimentära bergarter som bildats under senkambrium till jura. Vad de egentligen är och vad de haft för funktion, har varit och är fortfarande omtvistat. Eftersom conodonterna är motståndskraftiga mot nedbrytning på grund av fosfatmineraliseringen gör att de har god bevaringspotential som fossil och återfinns ofta i stora mängder. Conodontdjurets mjukdelar är däremot mycket sällan bevarade, vilket har lett till de många diskussionerna om ursprung och funktion av conodontelementen. Den idag övervägande teorin är att de är en sorts tandelement som härrör från käkapparaten hos ett utdött fiskliknande djur. På grund av... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Conodonter är små fosfatiska tandliknande mikrofossil som ofta förekommer rikligt i vissa sedimentära bergarter som bildats under senkambrium till jura. Vad de egentligen är och vad de haft för funktion, har varit och är fortfarande omtvistat. Eftersom conodonterna är motståndskraftiga mot nedbrytning på grund av fosfatmineraliseringen gör att de har god bevaringspotential som fossil och återfinns ofta i stora mängder. Conodontdjurets mjukdelar är däremot mycket sällan bevarade, vilket har lett till de många diskussionerna om ursprung och funktion av conodontelementen. Den idag övervägande teorin är att de är en sorts tandelement som härrör från käkapparaten hos ett utdött fiskliknande djur. På grund av deras utbredning, både i antal och globalt sett, tillsammans med deras snabba evolution har gjort dem viktiga inom biostratigrafin. Man kan datera bergarter med hjälp av förekomst av specifika conodonttaxa, eller kombinationer av taxa i olika nivåer, vilka benämns conodontzoner. Även inom olje- och gasindustrin är condonterna viktiga, eftersom deras färg speglar den upphettningsgrad berget en gång varit utsatt för. Med hjälp av denna "paleotermometer" kan man få ett mått på eventuella inneslutna kolvätens organiska mognad.

De 18 proverna i denna undersökning kommer från Mäekaldasektionen, strax utanför Tallinn i nordcentrala Estland. Proverna sträcker sig över conodontzonerna Baltoniodus navis-, Paroistodus originalis- och Baltoniodus norrlandicus zonen i arenig (övre underordovicium), vilket betyder att deras ålder är ca 500 miljoner år. Under ordovicium befann sig Baltica 45-50° söder om paleoekvatorn, vilket gav ett varmt och tropiskt klimat. Den Baltoskandiska paleobassängen täckte då stora delar av nuvarande land, och i bassängen avsattes sediment som till stor del utgörs av kalksten. Avsättningsmiljön i norra Estland och delar av Skandinavien torde varit liknande under denna tidsperiod, och jag har gjort en jämförelse mellan tidigare publicerat material om lokaler i Sverige (t ex Närke, Västergötland, Jämtland, Öland) och mina prover från Mäekalda med avseende på conodontfaunan. De flesta proverna (14 av 18) har förts till Paroistodus originalis zonen, och därför har denna nivå studerats mer ingående. Denna zon har tidigare underindelats i fem successiva faser, vilka representerar fysiska händelser, såsom transgressioner och regressioner, som återspeglas i conodontfaunan. Även dessa faser kan urskiljas i proverna från Mäekalda, dock med en viss variation. Jag har funnit stora likheter i conodontfaunan mellan de svenska lokalerna och Mäekalda sektion. Conodontfaunan från Mäekalda påminner framförallt om de öländska proverna. Detta förklaras av de liknande djup- och avsättningsförhållande som rådde vid avsättningen på grund av det korta avståndet mellan lokalerna. Sekvensen från Mäekalda representerar sannolikt en grundare del av bassängen än de motsvarande svenska lokalerna. Sektioner i östra delarna av Baltoscandia representerar en grundare avsättningsmiljö än de västliga till följd av en ökande djupgradient västerut. Detta kan man urskilja i conodontfaunan; Mäekalda proverna innehåller generellt färre typiska djupvattentaxa och fler grundvattentaxa än vad de svenska proverna gör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wickström, Jenny
supervisor
organization
alternative title
Conodontbiostratigrafi i underordoviciska lager från Mäekalda-sektionen, nordcentrala Estland
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Conodonts, biostratigraphy, Baltoniodus navis Zone, Paroistodus originalis Zone, Baltoniodus norrlandicus Zone, Toila Formation, Volkhov, Arenig, Ordovician, Mäekalda, Estonia
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
113
language
English
id
2344082
date added to LUP
2012-10-30 16:26:07
date last changed
2012-10-30 16:26:07
@misc{2344082,
 abstract   = {This investigation examines the distribution of conodont elements in the upper Lower Ordovician (Arenig) Volkhov Stage of the Mäekalda section situated in the Tallinn area, north-central Estonia. Slightly more than 36,000 conodont elements from 18 samples were investigated, and the biostratigraphic result was compared to previous works on conodont biostratigraphy from localities in south-central Sweden. Relative frequencies of taxa were compared with data from Närke, Västergötland, the Bothnian Bay, Öland and Jämtland. The samples are correlated with the Baltoniodus navis Zone, the Paroistodus originalis Zone and the Baltoniodus norrlandicus Zone. Previously, a subdivision based on physical events (transgressions and regressions) of the P. originalis Zone has been made, and five phases can be distinguished. The fauna from Mäekalda is correlated with coeval Swedish conodont assemblages, even though differences in depositional environment, principally owing to variation in water depth in the Baltoscandian palaeobasin led to some variation in fauna and sediment thickness. The conodont fauna from Mäekalda reflects a sedimentary sequence deposited in a shallow part of the Baltoscandian palaeobasin which was sensitive to transgressions and regressions. Other sections in western Baltoscandia reflect the same physical events, but in a deeper water setting.},
 author    = {Wickström, Jenny},
 keyword   = {Conodonts,biostratigraphy,Baltoniodus navis Zone,Paroistodus originalis Zone,Baltoniodus norrlandicus Zone,Toila Formation,Volkhov,Arenig,Ordovician,Mäekalda,Estonia},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Conodont biostratigraphy in Volkhovian sediments from the Mäekalda section, north-central Estonia},
 year     = {1999},
}