Advanced

Distributionen av kadmium i moränmark kring St. Olof, SÖ Skåne

Modin, Anna-Karin (1998) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
High concentrations of cadmium have been found in soils, groundwater and vegetation around the village of St. Olof, SE Scania, southern Sweden. Variations in the cadmium concentrations are interpreted as influenced by local geology. A thin basal melt-out till dominated by local bedrock covers the area. Three sites were sampled and the till was analysed regarding pH, organic carbon, grain size distribution, lithological composition and concentrations of base cations, cadmium and zinc. Surface enrichment of cadmium in the soil profiles indicates that atmospheric deposition of cadmium is contributing to the till concentrations. Increasing cadmium concentrations with depth in one of the soil profiles indicates a cadmium source in the... (More)
High concentrations of cadmium have been found in soils, groundwater and vegetation around the village of St. Olof, SE Scania, southern Sweden. Variations in the cadmium concentrations are interpreted as influenced by local geology. A thin basal melt-out till dominated by local bedrock covers the area. Three sites were sampled and the till was analysed regarding pH, organic carbon, grain size distribution, lithological composition and concentrations of base cations, cadmium and zinc. Surface enrichment of cadmium in the soil profiles indicates that atmospheric deposition of cadmium is contributing to the till concentrations. Increasing cadmium concentrations with depth in one of the soil profiles indicates a cadmium source in the geological material. The lithological composition of the till seems to be of major importance to the cadmium content of the coarser material, whereas adsorption is an important mechanism influencing the cadmium content of the fine grain material. Alum shale fragments in the till was found to contain about ten times higher cadmium concentrations than fragments of other rock types. Indications of cadmium and zinc co-varying in fine grain material as well as in the different rock types in the till lead to the conclusion that one geological source could be causing the high concentrations of these elements. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Höga kadmiumkoncentrationer har uppmätts i mark, grundvatten och biota kring St.Olof, SÖ Skåne. Lokala geologiska förhållanden verkar spela en stor roll för den naturliga bakgrundshaltens variation. Området täcks av en basal utsmältningsmorän som sällan överstiger 10 meter i mäktighet och vars bergartssammansättning domineras av lokalt material. Tre lokaler valdes för analys av kornstorleksfördelning, pH, organiskt kol och litologisk sammansättning. Även koncentrationerna av baskatjoner, zink och kadmium mättes i olika kornstorleksklasser och i moränens bergartsfragment från olika nivåer i jordmånsprofilen. En hög halt kadmium i ytliga jordmånslager indikerar en sekundär antropogen kadmiumkälla som via... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Höga kadmiumkoncentrationer har uppmätts i mark, grundvatten och biota kring St.Olof, SÖ Skåne. Lokala geologiska förhållanden verkar spela en stor roll för den naturliga bakgrundshaltens variation. Området täcks av en basal utsmältningsmorän som sällan överstiger 10 meter i mäktighet och vars bergartssammansättning domineras av lokalt material. Tre lokaler valdes för analys av kornstorleksfördelning, pH, organiskt kol och litologisk sammansättning. Även koncentrationerna av baskatjoner, zink och kadmium mättes i olika kornstorleksklasser och i moränens bergartsfragment från olika nivåer i jordmånsprofilen. En hög halt kadmium i ytliga jordmånslager indikerar en sekundär antropogen kadmiumkälla som via atmosfärisk deposition tillför kadmium till moränen. En ökande kadmiumkoncentration med djupet indikerar emellertid att det även finns en primär geologisk kadmiumkälla i moränen. Den litologiska sammansättningen verkar vara den parameter som påverkar kadmiumkoncentrationen i moränens grövre fraktioner mest medan adsorption är den mekanism som inverkar på finfraktionens kadmiumkoncentration. Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i undersökningen och halterna ökar med djupet. Det finns indikationer på en samvariation mellan koncentrationerna kadmium och zink i de olika kornstorleksfraktionerna samt i moränens bergartsfragment vilket indikerar att dessa ämnen troligen härrör från ett gemensamt mineral. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Modin, Anna-Karin
supervisor
organization
alternative title
Distribution of cadmium in till around the village of St.Olof, SE Scania
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, kadmium, moränmark, St. Olof, Skåne
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
98
language
Swedish
id
2344547
date added to LUP
2012-10-30 12:09:56
date last changed
2012-10-30 12:09:56
@misc{2344547,
 abstract   = {High concentrations of cadmium have been found in soils, groundwater and vegetation around the village of St. Olof, SE Scania, southern Sweden. Variations in the cadmium concentrations are interpreted as influenced by local geology. A thin basal melt-out till dominated by local bedrock covers the area. Three sites were sampled and the till was analysed regarding pH, organic carbon, grain size distribution, lithological composition and concentrations of base cations, cadmium and zinc. Surface enrichment of cadmium in the soil profiles indicates that atmospheric deposition of cadmium is contributing to the till concentrations. Increasing cadmium concentrations with depth in one of the soil profiles indicates a cadmium source in the geological material. The lithological composition of the till seems to be of major importance to the cadmium content of the coarser material, whereas adsorption is an important mechanism influencing the cadmium content of the fine grain material. Alum shale fragments in the till was found to contain about ten times higher cadmium concentrations than fragments of other rock types. Indications of cadmium and zinc co-varying in fine grain material as well as in the different rock types in the till lead to the conclusion that one geological source could be causing the high concentrations of these elements.},
 author    = {Modin, Anna-Karin},
 keyword   = {geografi,geologi,kadmium,moränmark,St. Olof,Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Distributionen av kadmium i moränmark kring St. Olof, SÖ Skåne},
 year     = {1998},
}