Advanced

Lower Ordovician conodonts from Köpings klint, central Öland, and the feeding apparatuses of Oistodus lanceolatus Pander and Acodus deltatus Lindström

Ahnesjö, Jonas B. (1998) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
Köpings klint is located on Öland, SE Sweden and expose a sequence of Lower Ordovician rocks from the boundary between the Tremadoc and the Arenig. The strata are correlated with the Paltodus deltifer, the Paroistodus proteus and the Oepikodus evae conodont Zones. The sediment was mostly deposited in a shallow, subtidal marine environment, but the Oepikodus evae Zone is correlated with a major transgression. The species Oepikodus evae can be used as a facies indicator, suggesting outer shelf and generally deeper water environments than the subtidal zone, which is more normal for the platform deposits in the Lower Ordovician of Öland. Provincialism of conodonts, where two major faunal regions dominate, are known from the early Ordovician.... (More)
Köpings klint is located on Öland, SE Sweden and expose a sequence of Lower Ordovician rocks from the boundary between the Tremadoc and the Arenig. The strata are correlated with the Paltodus deltifer, the Paroistodus proteus and the Oepikodus evae conodont Zones. The sediment was mostly deposited in a shallow, subtidal marine environment, but the Oepikodus evae Zone is correlated with a major transgression. The species Oepikodus evae can be used as a facies indicator, suggesting outer shelf and generally deeper water environments than the subtidal zone, which is more normal for the platform deposits in the Lower Ordovician of Öland. Provincialism of conodonts, where two major faunal regions dominate, are known from the early Ordovician. The two major faunal regions are the North Atlantic faunal region and the Midcontinental faunal region. The conodonts from Köpings klint belong to the North Atlantic faunal region with few exceptions, as for example the taxon Tropodus sp. The feeding apparatuses of the species Acodus deltatus and Oistodus lanceolatus are here described as hyalion apparatuses. A hyalion apparatus consists of a pair of M-elements, a transition series of S-elements and two pairs of P-elements. The elements are placed in a symmetrical pattern, with the symmetrical Sa-element in a mirror plane in the centre. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Conodonter är mikroskopiska tänder från det s.k. conodontdjuret, ett fiskliknande djur som är utdött sedan juraperioden. Dessa kan hittas i stora mängder i vissa sedimentära bergarter som t. ex. de kalkhaltiga sediment som utgör Köpings klint på Öland där mina prover togs av dr. Stig M. Bergström och dr. Jan Bergström år 1960. Undersökningen behandlar conodonter som är ca 500 miljoner år gamla från de äldre delarna av tidsperioden ordovicium.

Conodonter används mycket i biostratigrafiska sammanhang, då man tack vare deras snabba evolution (nya arter uppstår och dör ut med korta intervall) kan datera bergarter med hjälp av förekomsten av vissa arter, eller kombinationer av arter i vissa nivåer, s.k.... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Conodonter är mikroskopiska tänder från det s.k. conodontdjuret, ett fiskliknande djur som är utdött sedan juraperioden. Dessa kan hittas i stora mängder i vissa sedimentära bergarter som t. ex. de kalkhaltiga sediment som utgör Köpings klint på Öland där mina prover togs av dr. Stig M. Bergström och dr. Jan Bergström år 1960. Undersökningen behandlar conodonter som är ca 500 miljoner år gamla från de äldre delarna av tidsperioden ordovicium.

Conodonter används mycket i biostratigrafiska sammanhang, då man tack vare deras snabba evolution (nya arter uppstår och dör ut med korta intervall) kan datera bergarter med hjälp av förekomsten av vissa arter, eller kombinationer av arter i vissa nivåer, s.k. conodontzoner. Mitt arbete sträcker sig över de tre conodontzonerna Paltodus deltifer-, Paroistodus proteus- och Oepikodus evae-zonen i tremadoc och arenig (underordovicium).

Conodontdjurets tänder var ordnade i en funktionell käkapparat. Flera olika typer av käkapparater har rekonstruerats baserade på studier av ansamlingar av conodontelement som funnits i den position de haft när djuret dött. Arterna Acodus deltatus och Oistodus lanceolatus har specialstuderats i detta arbete i syfte att rekonstruera deras käkapparater. De har beskrivits som "hyalion apparater" (från grekiskans hyalion: spegel), d.v.s. käkapparater uppbyggda av ett ojämnt antal tänder (element) placerade i ett symmetrisk mönster med ett längsgående spegelplan i mitten vari det symmetriska "udda" elementet sitter. I de båda undersökta fallen kunde i sju olika elementtyper finnas, d.v.s. det totala antalet element i varje apparat är 13, då alla utom det symmetriska har en spegelvänd motsvarighet.

När det gäller conodontdjurens geografiska utbredning finner man att det i underordovicium fanns två stora områden med olika faunor, dock förekommer vissa gemensamma arter. Dessa områden eller faunaprovinser var den "Mittkontinentala" faunaprovinsen som i grova drag omfattar nuvarande Nordamerikas inland, den andra "Nordatlantiska" faunaprovinsen omfattar i stort Europa samt Nordamerikas östkust. Conodontfaunan från Köpings klint är som de flesta andra conodontfaunor från det baltiska området helt dominerad av arter tillhörande den "Nordatlantiska" faunaprovinsen, men med ett visst inslag av arter från den "Mittkontinentala".

Vissa arters förekomst varierar kraftigt från prov till prov, det gäller bl.a. arterna Paracordylodus gracilis från Paroistodus proteus-zonen och Oepikodus evae från zonen med samma namn, som i vissa nivåer helt dominerar conodontfaunan. Detta tros ha en ekologisk förklaring, då dessa arter anses ha varit knutna till ett liv i djupare vatten än de övriga arterna. Förekomst i stora mängder av dessa arter kan därför användas som en indikator för att bestämma på vilket djup sedimenten avlagrats, och man kan därigenom detektera relativa havsnivåförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahnesjö, Jonas B.
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Conodonts, Lower Ordovician, Tremadoc, Arenig, biostratigraphy, Öland, Sweden, feeding apparatus, Acodus deltatus, Oistodus lanceolatus, provincialism, facies indicators
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
96
language
English
id
2365327
date added to LUP
2012-10-30 11:37:52
date last changed
2012-10-30 11:37:52
@misc{2365327,
 abstract   = {Köpings klint is located on Öland, SE Sweden and expose a sequence of Lower Ordovician rocks from the boundary between the Tremadoc and the Arenig. The strata are correlated with the Paltodus deltifer, the Paroistodus proteus and the Oepikodus evae conodont Zones. The sediment was mostly deposited in a shallow, subtidal marine environment, but the Oepikodus evae Zone is correlated with a major transgression. The species Oepikodus evae can be used as a facies indicator, suggesting outer shelf and generally deeper water environments than the subtidal zone, which is more normal for the platform deposits in the Lower Ordovician of Öland. Provincialism of conodonts, where two major faunal regions dominate, are known from the early Ordovician. The two major faunal regions are the North Atlantic faunal region and the Midcontinental faunal region. The conodonts from Köpings klint belong to the North Atlantic faunal region with few exceptions, as for example the taxon Tropodus sp. The feeding apparatuses of the species Acodus deltatus and Oistodus lanceolatus are here described as hyalion apparatuses. A hyalion apparatus consists of a pair of M-elements, a transition series of S-elements and two pairs of P-elements. The elements are placed in a symmetrical pattern, with the symmetrical Sa-element in a mirror plane in the centre.},
 author    = {Ahnesjö, Jonas B.},
 keyword   = {Conodonts,Lower Ordovician,Tremadoc,Arenig,biostratigraphy,Öland,Sweden,feeding apparatus,Acodus deltatus,Oistodus lanceolatus,provincialism,facies indicators},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Lower Ordovician conodonts from Köpings klint, central Öland, and the feeding apparatuses of Oistodus lanceolatus Pander and Acodus deltatus Lindström},
 year     = {1998},
}