Advanced

Morängenetiska undersökningar i klintar vid Greifswalder Boddens södra kust, NÖ Tyskland

Eriksson, Saskia (1998) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
Coastal cliffs on the southern coast of Greifswalder Bodden, NE Germany, has been studied in detail at representative sections by means of lithological and structural mapping, clast fabric analyses and sampling for grain size distribution and rock composition analyses. Three genetically different diamict units (I, II and III) were distinguished. Unit I and II consists of mainly massive, sandy diamicton while the uppermost unit (III) is a complex of beds of diamicton and sorted sediments. The contact between unit I and II is gradational and indicated principally by changes in colour, density and sparsely occurring deformation structures. The lowermost unit (I) is interpreted as a lodgement till and fabric data indicate ice flow directions... (More)
Coastal cliffs on the southern coast of Greifswalder Bodden, NE Germany, has been studied in detail at representative sections by means of lithological and structural mapping, clast fabric analyses and sampling for grain size distribution and rock composition analyses. Three genetically different diamict units (I, II and III) were distinguished. Unit I and II consists of mainly massive, sandy diamicton while the uppermost unit (III) is a complex of beds of diamicton and sorted sediments. The contact between unit I and II is gradational and indicated principally by changes in colour, density and sparsely occurring deformation structures. The lowermost unit (I) is interpreted as a lodgement till and fabric data indicate ice flow directions from the E to NE. Lack of signs of deformation, erosion or shearing, together with lesser density, suggest an interpretation as subglacial melt out till for unit II. Fabric data from this unit indicate that the last ice flow direction prior to stagnation was from NE. The petrographical composition of units I and II remained almost constant throughout all sections. This kind of petrographical composition is classified as the so called "N-NE-type" according to German standards. The uppermost very complex unit III consists of interbedded flow till and fluvial sediment, the latter deposited both from traction and suspension, and suggests a supraglacial depositional environment. Thus unit III represents the latest deglaciation phase of the area. All results combined indicate that the predominantly diamict units outcropping in the cliffs were deposited during just one single glacial event during the Late Weichselian, followed by the final deglaciation of the area. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Dynamiken och mönstret under Weichselisens, dvs den senaste inlandsisens, deglaciationsfas är inte bara studieobjekt i Skandinavien utan även på andra sidan Östersjön, i nordöstra Tyskland och Polen. Vid geologiska institutionen drivs NFR (Naturvetenskapliga forskningsrådet)-projektet ”Anomala isrörelser i NV Polen och NÖ Tyskland under Weichselisens avsmältning och deras paleoklimatiska implikationer”. Detta projekt försöker att föra samman stratigrafiska data av Sen-Weichselålder i södra Östersjöområdet i syfte att skapa en modell av deglaciationens förlopp i området. Föreliggande examensarbete är utfört inom ramarna för detta projekt. Som undersökningsområde valdes en 8,2 km lång kuststräcka vid... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Dynamiken och mönstret under Weichselisens, dvs den senaste inlandsisens, deglaciationsfas är inte bara studieobjekt i Skandinavien utan även på andra sidan Östersjön, i nordöstra Tyskland och Polen. Vid geologiska institutionen drivs NFR (Naturvetenskapliga forskningsrådet)-projektet ”Anomala isrörelser i NV Polen och NÖ Tyskland under Weichselisens avsmältning och deras paleoklimatiska implikationer”. Detta projekt försöker att föra samman stratigrafiska data av Sen-Weichselålder i södra Östersjöområdet i syfte att skapa en modell av deglaciationens förlopp i området. Föreliggande examensarbete är utfört inom ramarna för detta projekt. Som undersökningsområde valdes en 8,2 km lång kuststräcka vid Greifswalder Bodden, belägen nära staden Greifswald. Här bildar upp till 8 m höga kustklintar, dvs av naturen skapade skärningar, underlag för detaljerade studier av glaciala sediment. Enligt muntlig information från tyska forskare, vilka gjort översiktliga studier i området, skulle sedimenten i klintarna indikera förekomsten av två glaciala perioder, dvs två isframryckningar, med en isfri period emellan. Huvudmål i min uppgift var att genom detaljerade undersökningar försöka bekräfta eller förkasta denna ståndpunkt.

I ett inledande skede karterades kusten i hela sin längd. Efter denna översiktliga studie valdes lokaler för mer detaljerade undersökningar ut. I dessa ingick uppmätning och noggrann dokumentation av skärningarnas lagerenheter och sedimentstrukturer. Fabricanalyser, en metod i vilken den tredimensionella orienteringen på avlånga partiklar mäts, användes för att bestämma forna isrörelseriktningar. Till fältarbetet hörde också sedimentprovtagningar. Dessa prover analyserades senare med avseende på kornstorlekssammansättning och bergartssammansättning.

På grundval av sedimentens strukturella uppbyggnad, bergartssammansättning och utförda fabricanalyser kan sedimenten indelas i tre olika enheter med olika ursprung (genes). Den understa enheten (I) tolkas som en bottenmorän (lodgement till) som delvis var utsatt för relativt måttlig och kortvarig deformation. Bottenmoränen överlagras i lagerföljden av enhet II, tolkad som en basal utsmältningsmorän (basal melt-out till). Skillnader i packningsgrad, färg och olika sedimentstrukturer bildar underlag för gränsdragningen mellan dessa enheter. På toppen av lagerföljden befinner sig enhet III, vilken bildar en komplex enhet med flytmorän (flow till) och glacifluviala och glacilakustrina sorterade sediment.

Undersökningen visar inga tecken på avbrott i sedimentationen. I stället påvisar sedimenten en kontinuerlig sedimentavsättning, vilket i sin tur indikerar att klintarnas lagerföljd enbart representerar en nedisningsfas. Bottenmoränen (enhet I) reflekterar glaciärens aktiva fas med isrörelser från O och NO. Utsmältningsmoränen (enhet II) bildades när isen därefter stagnerat, dvs utan någon basal, aktiv isrörelse. Slutligen avspeglar sedimentkomplexet på toppen (enhet III) isens sista deglaciationsfas med utbildandet av ett dödislandskap där topografi och mängden smältvatten blev styrande för sedimentavsättningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Saskia
supervisor
organization
alternative title
Till genetical investigations along the southern cliffs at Greifswalder Bodden, north eastern Germany
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Late Weichselian glacial sediments, clast fabric, lodgement till, melt-out till, flow till
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
94
language
Swedish
id
2365341
date added to LUP
2012-10-30 11:12:51
date last changed
2012-10-30 11:12:51
@misc{2365341,
 abstract   = {Coastal cliffs on the southern coast of Greifswalder Bodden, NE Germany, has been studied in detail at representative sections by means of lithological and structural mapping, clast fabric analyses and sampling for grain size distribution and rock composition analyses. Three genetically different diamict units (I, II and III) were distinguished. Unit I and II consists of mainly massive, sandy diamicton while the uppermost unit (III) is a complex of beds of diamicton and sorted sediments. The contact between unit I and II is gradational and indicated principally by changes in colour, density and sparsely occurring deformation structures. The lowermost unit (I) is interpreted as a lodgement till and fabric data indicate ice flow directions from the E to NE. Lack of signs of deformation, erosion or shearing, together with lesser density, suggest an interpretation as subglacial melt out till for unit II. Fabric data from this unit indicate that the last ice flow direction prior to stagnation was from NE. The petrographical composition of units I and II remained almost constant throughout all sections. This kind of petrographical composition is classified as the so called "N-NE-type" according to German standards. The uppermost very complex unit III consists of interbedded flow till and fluvial sediment, the latter deposited both from traction and suspension, and suggests a supraglacial depositional environment. Thus unit III represents the latest deglaciation phase of the area. All results combined indicate that the predominantly diamict units outcropping in the cliffs were deposited during just one single glacial event during the Late Weichselian, followed by the final deglaciation of the area.},
 author    = {Eriksson, Saskia},
 keyword   = {Late Weichselian glacial sediments,clast fabric,lodgement till,melt-out till,flow till},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Morängenetiska undersökningar i klintar vid Greifswalder Boddens södra kust, NÖ Tyskland},
 year     = {1998},
}