Advanced

Late Ordovician communities from North America

Ahlgren, Charlotte (1997) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Med utgångspunkt från den fossiliserade hårdvävnaden har paleomiljö och faunor, från sex olika tidpunkter och platser i de överordoviciska lagren i Cincinnati-området (USA), rekonstruerats. Materialet består vanligen av kalksten, men en del lerstens-stuffer förekommer också. Dessa lager är mycket fossilrika, både vad gäller frekvens och diversitet.
Förekommande fossil beskrivs översiktligt från de olika proverna, liksom den tafonomiska påverkan de utsatts för. Organism-samhällena rekonstrueras. De olika fauna-samhällena jämförs med varandra och tidigare studier. Även paleomiljön kommenteras. De sex rekonstruerade faunorna kan liknas vid antingen Sowerbyella-Onniella samhället eller Zygospira-Hebertella samhället i Bretsky... (More)
Sammanfattning: Med utgångspunkt från den fossiliserade hårdvävnaden har paleomiljö och faunor, från sex olika tidpunkter och platser i de överordoviciska lagren i Cincinnati-området (USA), rekonstruerats. Materialet består vanligen av kalksten, men en del lerstens-stuffer förekommer också. Dessa lager är mycket fossilrika, både vad gäller frekvens och diversitet.
Förekommande fossil beskrivs översiktligt från de olika proverna, liksom den tafonomiska påverkan de utsatts för. Organism-samhällena rekonstrueras. De olika fauna-samhällena jämförs med varandra och tidigare studier. Även paleomiljön kommenteras. De sex rekonstruerade faunorna kan liknas vid antingen Sowerbyella-Onniella samhället eller Zygospira-Hebertella samhället i Bretsky (1969). Den äldsta av faunorna är mycket lik Sowerbyella-Onniella samhället, med trilobiten Cryptolithus och brachiopoden Sowerbyella som dominerande organismer. Tre av de övriga domineras av bryozoer och dessutom förekommer t ex Zygospira, Hebertella eller musslan Caritodens demissa. Dessa faunor hör till Zygospira-Hebertella samhället. De två kvarvarande faunorna domineras av stora brachiopoder (Rafinesquina) respektive crinoidéer. Det är möjligt att även dessa hör till Zygospira-Hebertella samhället. (Less)
Abstract
The study aims to reconstruct the palaeoenvironments and faunas from six different localities in the area of Cincinnati, USA. The Upper Ordovician consists of limestones with intercalating mudstones. The faunas are rich and very diverse. The taxonomic composition and taphonomic indications are briefly described. The palaeoenvironment and faunal communities are reconstructed and compared to Bretsky (1969). The six faunas were, in most cases, similar to either the Sowerbyella - Onniella Community or the Zygospira - Hebertella Community of Bretsky. The fauna belonging to the Sowerbyella - Onniella Community is dominated by depositfeeding Cryptolithus and the brachiopod Sowerbyella. The three faunas belonging to the Zygospira - Hebertella... (More)
The study aims to reconstruct the palaeoenvironments and faunas from six different localities in the area of Cincinnati, USA. The Upper Ordovician consists of limestones with intercalating mudstones. The faunas are rich and very diverse. The taxonomic composition and taphonomic indications are briefly described. The palaeoenvironment and faunal communities are reconstructed and compared to Bretsky (1969). The six faunas were, in most cases, similar to either the Sowerbyella - Onniella Community or the Zygospira - Hebertella Community of Bretsky. The fauna belonging to the Sowerbyella - Onniella Community is dominated by depositfeeding Cryptolithus and the brachiopod Sowerbyella. The three faunas belonging to the Zygospira - Hebertella Community has a varied faunal composition, but occuring species are the brachiopods Zygospira and Hebertella, and the bivalve Caritodens demissa, and these faunas are all bryozoan dominated. The two remaining faunas are less varied, one consisting mainly of Rafinesquina brachiopods and the other of crinoids. They might also belong to the Zygospira - Hebertella Community. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Jag har studerat ungefär 450 miljoner år gammalt material från Cincinnati-området i USA. Materialet består av stenplattor av olika storlek, med fossila rester av olika havslevande organismer. Under tidsperioden Ordovicium låg den amerikanska kontinenten vid ekvatorn och dess inre täcktes av ett hav. Just i området kring Cincinnati avlagrades i detta epikontinentalhav kalkhaltiga sediment och lera. En rik fauna levde i området, och deras hårdvävnad bäddades in i sediment och bevarades på så sätt.

På grund av bl. a. kollisionen mellan Nordamerika och den baltiska kontinentplattan, vilken ledde till bildandet av bergskedjan Appalacherna och vår egen fjällkedja, har olika ryggformade strukturer bildats i... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Jag har studerat ungefär 450 miljoner år gammalt material från Cincinnati-området i USA. Materialet består av stenplattor av olika storlek, med fossila rester av olika havslevande organismer. Under tidsperioden Ordovicium låg den amerikanska kontinenten vid ekvatorn och dess inre täcktes av ett hav. Just i området kring Cincinnati avlagrades i detta epikontinentalhav kalkhaltiga sediment och lera. En rik fauna levde i området, och deras hårdvävnad bäddades in i sediment och bevarades på så sätt.

På grund av bl. a. kollisionen mellan Nordamerika och den baltiska kontinentplattan, vilken ledde till bildandet av bergskedjan Appalacherna och vår egen fjällkedja, har olika ryggformade strukturer bildats i Cincinnati-området. Dessa strukturer leder till att de ordoviciska lagren har lyfts upp, just i detta område, och att möjligheten att undersöka lagren och att leta efter fossil är utomordentligt goda. Materialet i denna studie har donerats till Geologiska Institutionen på 1960-talet, av Stig Bergström m. fl.

Jag har identifierat fossilen i detta material, så långt som möjligt. Vidare har jag studerat hur välbevarade de är, för att avgöra om de utsatts för omlagring eller begravts snabbt etc. Materialet kommer ifrån sex olika lokaler, och för var och en av dessa har jag kommenterat hur miljön organismerna levde i kan ha tett sig, och gjort rekonstruktioner av fauna-samhällena. Här följer en sammanfattning av dessa rekonstruktioner.

A) Från lokalen Grand View i Kentucky. De vanligaste organismerna är trilobiter (leddjur) och brachiopoder (“armfotingar“). Där finns också mollusker (snäckor och skalförsedda bläckfiskar), samt bryozoer (små, kolonibildande djur - även kallade mossdjur). Vattendjupet var troligen omkring 30 m.

B) Från lokalen Aid’s Run Creek i Ohio. Den dominerande organismen från denna lokal är brachiopoden Rafinesquina. Denna brachiopods morfologi är anpassad till miljön, och dessa exemplars stora, utpräglat välvda, form antyder att de levde i en turbulent miljö. Andra organismer som också förekommer är musslor och trilobiter.

C) Från lokalen Todd’s Fork i Ohio. Samhället domineras av bryozoer och ett par arter av brachiopoder. Miljön var troligen lugn, med låg sedimentationshastighet.

D) Från lokalen Stonelick Creek i Ohio. Denna fauna domineras av organismer som samlar sin föda från det omgivande vattnet. Detta levnadssätt är vanligt i en miljö där turbulens hindrar partiklar från att sedimentera. Vanliga organismer är crinoidéer (“sjöliljor“), bryozoer och brachiopoder. Där finns också trilobiter och mollusker. (Se bilden längst ned på sidan.)

E) Från lokalen Cowan Creek i Ohio. Även detta samhälle domineras av bryozoer, med brachiopoder och musslor förekommande i mindre utsträckning. I denna fauna finns också rikligt med ostracoder, ett (vanligtvis) mycket litet kräftdjur.

F) Från Elstun Road i Ohio. Faunan domineras av flera olika arter av sjöliljor, samt graptoliter - kolonilevande organismer, som svävade i vattnet ovanför, och vars släktskap med andra djurgrupper är okänt. Just det bevarade materialet från denna lokal visar på relativt hög sedimentationshastighet (snabb begravning), men det kan vara en tillfällig händelse som lett till detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
North America, Cincinnati region, Upper Ordovician, Cincinnatian, fossil communities, palaeoenvironmental reconstructions
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
84
language
English
id
2365742
date added to LUP
2012-10-26 15:25:10
date last changed
2012-10-26 15:25:10
@misc{2365742,
 abstract   = {The study aims to reconstruct the palaeoenvironments and faunas from six different localities in the area of Cincinnati, USA. The Upper Ordovician consists of limestones with intercalating mudstones. The faunas are rich and very diverse. The taxonomic composition and taphonomic indications are briefly described. The palaeoenvironment and faunal communities are reconstructed and compared to Bretsky (1969). The six faunas were, in most cases, similar to either the Sowerbyella - Onniella Community or the Zygospira - Hebertella Community of Bretsky. The fauna belonging to the Sowerbyella - Onniella Community is dominated by depositfeeding Cryptolithus and the brachiopod Sowerbyella. The three faunas belonging to the Zygospira - Hebertella Community has a varied faunal composition, but occuring species are the brachiopods Zygospira and Hebertella, and the bivalve Caritodens demissa, and these faunas are all bryozoan dominated. The two remaining faunas are less varied, one consisting mainly of Rafinesquina brachiopods and the other of crinoids. They might also belong to the Zygospira - Hebertella Community.},
 author    = {Ahlgren, Charlotte},
 keyword   = {North America,Cincinnati region,Upper Ordovician,Cincinnatian,fossil communities,palaeoenvironmental reconstructions},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Late Ordovician communities from North America},
 year     = {1997},
}