Advanced

En geologisk och geohydrologisk undersökning av Siesjöområdet norr om Sölvesborg

Leander, Per and Persson, Charlotte (1992) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
This investigation on geology and hydrogeology has been carried out in Sölvesborg, a municipality in the province of Blekinge in the south-east part of Sweden.
The occurrence of salt groundwater in some of the existing wells within the region, has caused the local water-authority to look for a new water supply. One possible area for a new water supply is close to the lake Siesjön, north of Sölvesborg.
This particular investigation aims to explain the geological and geohydrological conditions within the area of Siesjön and to determine the possibility to discharge groundwater in the catchment area. Also the environmental consequences of the discharge are examined.
Our results indicate that the calcareous rock is more widely spread and... (More)
This investigation on geology and hydrogeology has been carried out in Sölvesborg, a municipality in the province of Blekinge in the south-east part of Sweden.
The occurrence of salt groundwater in some of the existing wells within the region, has caused the local water-authority to look for a new water supply. One possible area for a new water supply is close to the lake Siesjön, north of Sölvesborg.
This particular investigation aims to explain the geological and geohydrological conditions within the area of Siesjön and to determine the possibility to discharge groundwater in the catchment area. Also the environmental consequences of the discharge are examined.
Our results indicate that the calcareous rock is more widely spread and also thicker than previously knowned. The existing groundwater recharge in combination with the calcareous aquifer makes it possible to extract quite a lot of water. Within the catchment area of 15 km2 the recharge is estimated to 55 l/s and the surface runoff to 25 l/s. The percolation to the lower aquifer is 48 l/s. This is the theoretical amount of water that can be extracted from the area.
Large discharges of groundwater in the neighbourhood of the lake may cause a drainage of the vulnerable wetlands situated north and south of the lake. The total effect can not be estimated without a pumping test.
The water-authority has, guided by the results of this investigation decided to carry on with necessary followups, as water sampling, test drilling, pumping test etc. (Less)
Abstract (Swedish)
Sölvesborgs kommun ser en viss osäkerhet i sin framtida vattenförsörjning. De har bland annat problem med hög salthalt i grundvattnet. Kommunen är därför intresserad av att finna ett nytt vattentäktsområde som komplement och kanske ersättning till deras befintliga täkter. Ett intressant sådant område ligger vid Siesjön strax norr om tätorten Sölvesborg. Här finns möjligheter att hitta en sedimentär berggrund i vilken större grundvattenuttag är möjliga.
Föreliggande undersökning har haft som mål att klarlägga de geologiska och geohydrologiska förhållandena och med ledning av dessa bedöma förutsättningarna för ett större grundvattenuttag. Dessutom görs en konsekvensbedömning med hänsyn till miljöeffekterna av ett sådant grundvattenuttag.
... (More)
Sölvesborgs kommun ser en viss osäkerhet i sin framtida vattenförsörjning. De har bland annat problem med hög salthalt i grundvattnet. Kommunen är därför intresserad av att finna ett nytt vattentäktsområde som komplement och kanske ersättning till deras befintliga täkter. Ett intressant sådant område ligger vid Siesjön strax norr om tätorten Sölvesborg. Här finns möjligheter att hitta en sedimentär berggrund i vilken större grundvattenuttag är möjliga.
Föreliggande undersökning har haft som mål att klarlägga de geologiska och geohydrologiska förhållandena och med ledning av dessa bedöma förutsättningarna för ett större grundvattenuttag. Dessutom görs en konsekvensbedömning med hänsyn till miljöeffekterna av ett sådant grundvattenuttag.
Ett intressant resultat är att undersökningen visat att kalkberggrunden har en betydligt större utbredning och mäktighet än vad som tidigare varit känd. Med de förutsättningar som föreligger för grundvattenbildning innebär detta att sannolikheten för att kunna utvinna betydande mängder grundvatten är stor.
Grundvattenbildningen i det 15 km2 stora tillrinningsområdet är 55 l/s, resterande mängd av den vattenbildning på 80 l/s som finns inom området, 25 l/s, avrinner som ytvatten mot Siesjön. Av det bildade grundvattnet tillförs kalkakviferen 48 l/s, vilket skulle vara den teoretiska mängden vatten som kan utnyttjas för vattenförsörjning.
Stora grundvattenuttag i närheten av Siesjön kan innebära att de värdefulla våtmarkerna vid sjöns norra och södra sidor delvis blir dränerade till följd av minskat grundvattentryck i kalkakviferen. Den vertikala dräneringseffekten kan dock klarläggas först efter en provpumpning.
Kommunen har med ledning av resultaten från denna undersökning beslutat att gå vidare med nödvändiga uppföljningar typ vattenprovtagning, provborrning, provpumpning m m. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leander, Per and Persson, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, geologisk undersökning, geohydrologisk undersökning, Siesjöområdet, Sölvesborg
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
39
language
Swedish
id
2370634
date added to LUP
2012-06-28 12:20:41
date last changed
2012-06-28 12:20:41
@misc{2370634,
 abstract   = {This investigation on geology and hydrogeology has been carried out in Sölvesborg, a municipality in the province of Blekinge in the south-east part of Sweden.
The occurrence of salt groundwater in some of the existing wells within the region, has caused the local water-authority to look for a new water supply. One possible area for a new water supply is close to the lake Siesjön, north of Sölvesborg.
This particular investigation aims to explain the geological and geohydrological conditions within the area of Siesjön and to determine the possibility to discharge groundwater in the catchment area. Also the environmental consequences of the discharge are examined.
Our results indicate that the calcareous rock is more widely spread and also thicker than previously knowned. The existing groundwater recharge in combination with the calcareous aquifer makes it possible to extract quite a lot of water. Within the catchment area of 15 km2 the recharge is estimated to 55 l/s and the surface runoff to 25 l/s. The percolation to the lower aquifer is 48 l/s. This is the theoretical amount of water that can be extracted from the area.
Large discharges of groundwater in the neighbourhood of the lake may cause a drainage of the vulnerable wetlands situated north and south of the lake. The total effect can not be estimated without a pumping test.
The water-authority has, guided by the results of this investigation decided to carry on with necessary followups, as water sampling, test drilling, pumping test etc.},
 author    = {Leander, Per and Persson, Charlotte},
 keyword   = {geografi,geologi,geologisk undersökning,geohydrologisk undersökning,Siesjöområdet,Sölvesborg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {En geologisk och geohydrologisk undersökning av Siesjöområdet norr om Sölvesborg},
 year     = {1992},
}