Advanced

Naturvärme : teknik och geologi : med en översiktlig kartläggning av tillgångarna i Kalmar län och Västerviks kommun

Bergstedt, Erik and Lööf, Arne I. (1986) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
During the last 15 years the heatpump technology has developed rapidly in Sweden due to the increasing prices of energy. One of the major sources for the heatpump is low-temperature energy from the enviroment. This might be heat from groundwater, surface water, soil or bedrock.
The purpose of this report is to give an overview of the technical systems, and to evaluate the natural energy-resources in the county of Kalmar and Västervik municipality.
By using existing geological and other data we have made the conclusion that the above named areas have large assets. We have not payed any attention to restrictions such as enviromental influence or economical profitability. The next step must be to investigate smaller areas or specific... (More)
During the last 15 years the heatpump technology has developed rapidly in Sweden due to the increasing prices of energy. One of the major sources for the heatpump is low-temperature energy from the enviroment. This might be heat from groundwater, surface water, soil or bedrock.
The purpose of this report is to give an overview of the technical systems, and to evaluate the natural energy-resources in the county of Kalmar and Västervik municipality.
By using existing geological and other data we have made the conclusion that the above named areas have large assets. We have not payed any attention to restrictions such as enviromental influence or economical profitability. The next step must be to investigate smaller areas or specific objects and to take all aspects in to consideration. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Detta arbete består av tre mer eller mindre självständiga
delar. I den första delen presenteras de olika systemen för utvinning
och lagring av naturvärme. De två andra delarna innehåller
en regional och lokal kartläggning, där tillgångarna
bedöms. Valda områden är Kalmar län respektive Västerviks kommun.
Naturen omkring oss kan användas både för utvinning och lagring av värme. Med hjälp aven värmepump kan "onyttig" energi göras brukbar för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. De vanligaste systemen för utvinning är luftvärme, bergvärme, ytjordvärme och grundvattenvärme, varav vi tar upp de tre sistnämnda. Även ytvattenvärme behandlas, d v s energi från sjöar, vattendrag och hav.
Berg- och ytjordvärme utnyttjar... (More)
Sammanfattning: Detta arbete består av tre mer eller mindre självständiga
delar. I den första delen presenteras de olika systemen för utvinning
och lagring av naturvärme. De två andra delarna innehåller
en regional och lokal kartläggning, där tillgångarna
bedöms. Valda områden är Kalmar län respektive Västerviks kommun.
Naturen omkring oss kan användas både för utvinning och lagring av värme. Med hjälp aven värmepump kan "onyttig" energi göras brukbar för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. De vanligaste systemen för utvinning är luftvärme, bergvärme, ytjordvärme och grundvattenvärme, varav vi tar upp de tre sistnämnda. Även ytvattenvärme behandlas, d v s energi från sjöar, vattendrag och hav.
Berg- och ytjordvärme utnyttjar solenergin som under sommaren lagras i det fasta berget respektive de lösa jordlagren. För att kunna utvinna denna till ett rimligt pris måste materialets egenskaper vara de rätta. De viktigaste faktorerna är värmeledningsförmåga och värmekapacitet.
Det finns olika tekniska lösningar för att ta upp värmen. I Ytjordsystem använder man sig aven plastslang som grävs ner i marken. Denna teknik används även i berganläggningar, där man också kan utnyttja det vatten som finns i bergarten. Den senare metodiken kan brukas på ett mer renodlat sätt genom att utvinna grundvatten ur jord-och bergarter. Vatten har ett tämligen
stort energiinnehåll, 1,16 kWh/m3 °C, som lätt kan utvinnas i en värmepump.
Till skillnad mot grundvatten varierar temperaturen i ytvatten under året. Detta medför att vintertemperaturen i regel kommer att avgöra hur stor anläggning som kan användas. Under sommaren däremot är energitillgången mycket större och vattnet kan lagras till vintern i ett markvärmelager. Givetvis kan även andra energislag utnyttjas för detta.
Tillgångarna i ett så pass stort område som Kalmar län är naturligtvis mycket skiftande. De regionala skillnaderna är påtagliga t ex då det gäller möjligheten att utnyttja grundvatten som värmekälla.
Bergvärme kan rent tekniskt utnyttjas överallt i länet. Utfallet kommer dock att skilja sig en del. I den allra största delen dominerar graniter och porfyr, som mycket väl kan användas, och används, till bergvärme. Det finns även mer mörka, basiska bergarter som är mindre lämpliga. I Västervikstrakten
finns kvartsiter med mycket goda egenskaper för bergvärme.
Ytjordvärme kan användas om jordarten innehåller mycket vatten och är någorlunda lättgrävd. Förutsättningarna brukar vara uppfyllda i finkorniga sediment som t ex lera och silt. De bästa möjligheterna finns generellt i länets östra och norra delar.
Grundvattentillgångarna är högst skiftande. De bästa möjligheterna finns i isälvsmaterial. Dessa är grovt sett koncentrerat till två områden. Den ena delen finns mellan Kalmar och Nybro och den andra i Hultsfred och Vimmerbytrakten. Man kan dessutom utnyttja berggrunden, även om denna vanligen innehåller mindre mängder uttagbart vatten. Den kambriska sandstenen kan dock ge relativt stora mängder.
När det gäller energi från havet är länets kust troligen mindre lämplig, åtminstone för större anläggningar. Kalmarsundskusten är långgrund och ledningskostnaden bör därför bli betydande. Påståendet baserar sig på att vintertemperaturen till största delen beror av djupet. Strömmar kan ändra denna generella bild. I Västervik är dock förutsättningarna gynnsammare med dess brantare kust.
Vissa orter kan kanske på sikt utnyttja geotermisk energi. Detta gäller i synnerhet Västerviksområdet. Det pågår en hel del utveckling av tekniker för detta i landet. Huruvida dessa kommer att bli ekonomiskt lönsamma är svårt att sia om, men de geologiska förutsättningarna tycks i vilket fall vara goda i
länets norra delar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergstedt, Erik and Lööf, Arne I.
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, naturvärme, teknik, Kalmar län, Västerviks kommun
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
16
language
Swedish
additional info
Anknytning saknas för Stig Hård.
id
2371154
date added to LUP
2012-05-28 10:27:02
date last changed
2012-05-28 10:27:02
@misc{2371154,
 abstract   = {During the last 15 years the heatpump technology has developed rapidly in Sweden due to the increasing prices of energy. One of the major sources for the heatpump is low-temperature energy from the enviroment. This might be heat from groundwater, surface water, soil or bedrock.
The purpose of this report is to give an overview of the technical systems, and to evaluate the natural energy-resources in the county of Kalmar and Västervik municipality.
By using existing geological and other data we have made the conclusion that the above named areas have large assets. We have not payed any attention to restrictions such as enviromental influence or economical profitability. The next step must be to investigate smaller areas or specific objects and to take all aspects in to consideration.},
 author    = {Bergstedt, Erik and Lööf, Arne I.},
 keyword   = {geografi,geologi,naturvärme,teknik,Kalmar län,Västerviks kommun},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Naturvärme : teknik och geologi : med en översiktlig kartläggning av tillgångarna i Kalmar län och Västerviks kommun},
 year     = {1986},
}