Advanced

Hur utvecklas tillsammans: psykosvård i mellanområdet? En aktionsforskningsstudie tillsammans med psykosteamet på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kristianstad

Wolf, Helene LU (2012) PSPT02 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den aktuella studien handlar om att skapa fördjupad förståelse för hur patienter anslutna till psykosteamet på vuxenpsykiatrin i Kristianstad upplevelser sitt sammanhang i samarbetet. Studien belyser mer fokuserat hur patienter upplever tillämpningen av centrala målsättningar i vårdprogrammet, det kontaktskapande behandlingsarbetet, övergången till ett specialiserat psykosteam år 2009 och eventuella andra organisatoriska aspekter på behandlingssituationen samt hur patienter uppfattar att man skulle kunna utveckla verksamheten. Studien realiseras genom en aktionsforskningsstrategi, vilket innebär att forskningsprocessen inbegriper växelverkan mellan samtliga deltagare och att studien syftar till att generera praktiskt tillämpbar kunskap i... (More)
Den aktuella studien handlar om att skapa fördjupad förståelse för hur patienter anslutna till psykosteamet på vuxenpsykiatrin i Kristianstad upplevelser sitt sammanhang i samarbetet. Studien belyser mer fokuserat hur patienter upplever tillämpningen av centrala målsättningar i vårdprogrammet, det kontaktskapande behandlingsarbetet, övergången till ett specialiserat psykosteam år 2009 och eventuella andra organisatoriska aspekter på behandlingssituationen samt hur patienter uppfattar att man skulle kunna utveckla verksamheten. Studien realiseras genom en aktionsforskningsstrategi, vilket innebär att forskningsprocessen inbegriper växelverkan mellan samtliga deltagare och att studien syftar till att generera praktiskt tillämpbar kunskap i den lokala kontexten. Det empiriska materialet består av sexton semistrukturerade patientintervjuer. Dessa transkri¬beras och analyseras. I kunskapsprocessen tillämpas en terapeutisk utforsknings¬metod och förståelsen beskrivs som mellanområdeskunskap. Resultatet visar att de intervjuade patienterna upplever att övergången till psykosteam varit bra för dem. Patienterna har överlag positiva upplevelser av teamets kontaktskapande samarbete och känner sig delaktiga och hjälpta. Patienterna uppskattar trygghet, kontinuitet och struktur. Av specifika behandlingsinsatser uppskattar patienter särskilt case management metodiken och samtalskontakt. Anhörigarbete, hembesök och hälsobefrämjande insatser upplevs som positiva. Många av patienterna upplever biverkningar av mediciner. Dessa beskrivs som plågsamma, men hanterliga. Brister i verksamheten som patientintervjuerna vittnar om berör patienternas situation i samband med vistelser på vårdavdelningar samt att många efterfrågar ytterligare möjligheter till fördjupade samtalskontakter. Patienternas socioekonomiska situation framträder som ytterligare ett viktigt utvecklingsområde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wolf, Helene LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
aktionsforskning, case management, integrerad psykiatri, integrerat perspektiv, intervjustudie, mellanområdeskunskap, psykodynamiskt perspektiv, psykos, psykos-psykoterapi, psykosteam, psykosvård, subjektets poetik, terapeutisk utforskningsmetod
language
Swedish
id
2372013
date added to LUP
2012-04-02 15:50:04
date last changed
2012-04-02 15:50:04
@misc{2372013,
 abstract   = {Den aktuella studien handlar om att skapa fördjupad förståelse för hur patienter anslutna till psykosteamet på vuxenpsykiatrin i Kristianstad upplevelser sitt sammanhang i samarbetet. Studien belyser mer fokuserat hur patienter upplever tillämpningen av centrala målsättningar i vårdprogrammet, det kontaktskapande behandlingsarbetet, övergången till ett specialiserat psykosteam år 2009 och eventuella andra organisatoriska aspekter på behandlingssituationen samt hur patienter uppfattar att man skulle kunna utveckla verksamheten. Studien realiseras genom en aktionsforskningsstrategi, vilket innebär att forskningsprocessen inbegriper växelverkan mellan samtliga deltagare och att studien syftar till att generera praktiskt tillämpbar kunskap i den lokala kontexten. Det empiriska materialet består av sexton semistrukturerade patientintervjuer. Dessa transkri¬beras och analyseras. I kunskapsprocessen tillämpas en terapeutisk utforsknings¬metod och förståelsen beskrivs som mellanområdeskunskap. Resultatet visar att de intervjuade patienterna upplever att övergången till psykosteam varit bra för dem. Patienterna har överlag positiva upplevelser av teamets kontaktskapande samarbete och känner sig delaktiga och hjälpta. Patienterna uppskattar trygghet, kontinuitet och struktur. Av specifika behandlingsinsatser uppskattar patienter särskilt case management metodiken och samtalskontakt. Anhörigarbete, hembesök och hälsobefrämjande insatser upplevs som positiva. Många av patienterna upplever biverkningar av mediciner. Dessa beskrivs som plågsamma, men hanterliga. Brister i verksamheten som patientintervjuerna vittnar om berör patienternas situation i samband med vistelser på vårdavdelningar samt att många efterfrågar ytterligare möjligheter till fördjupade samtalskontakter. Patienternas socioekonomiska situation framträder som ytterligare ett viktigt utvecklingsområde.},
 author    = {Wolf, Helene},
 keyword   = {aktionsforskning,case management,integrerad psykiatri,integrerat perspektiv,intervjustudie,mellanområdeskunskap,psykodynamiskt perspektiv,psykos,psykos-psykoterapi,psykosteam,psykosvård,subjektets poetik,terapeutisk utforskningsmetod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur utvecklas tillsammans: psykosvård i mellanområdet? En aktionsforskningsstudie tillsammans med psykosteamet på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kristianstad},
 year     = {2012},
}