Advanced

Rehabilitering och omplacering - Lever Växjö kommun upp till sitt ansvar gentemot arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga?

Bengtsson, Sofia LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
När en arbetstagare drabbas av oförmåga att utföra sina arbetsuppgifter ålägger lagstiftaren arbetsgivaren med ett utökat ansvar. I en serie artiklar hösten 2011 kritiserades Växjö kommun för hur de hanterar dessa arbetstagare. Syftet med denna studie är att utreda hur Växjö kommun i egenskap av arbetsgivaren förhåller sig till de av lagstiftaren ställda kraven när deras arbetstagare drabbas av nedsatt arbetsförmåga. För att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar ska de erbjuda situationsanpassade lösningar i syfte att hjälpa arbetstagaren tillbaka i arbete i deras regi. Det kan exempelvis innebära att erbjuda sina arbetstagare de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i anslutning till arbetsplatsen som skäligen kan förväntas i syfte att... (More)
När en arbetstagare drabbas av oförmåga att utföra sina arbetsuppgifter ålägger lagstiftaren arbetsgivaren med ett utökat ansvar. I en serie artiklar hösten 2011 kritiserades Växjö kommun för hur de hanterar dessa arbetstagare. Syftet med denna studie är att utreda hur Växjö kommun i egenskap av arbetsgivaren förhåller sig till de av lagstiftaren ställda kraven när deras arbetstagare drabbas av nedsatt arbetsförmåga. För att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar ska de erbjuda situationsanpassade lösningar i syfte att hjälpa arbetstagaren tillbaka i arbete i deras regi. Det kan exempelvis innebära att erbjuda sina arbetstagare de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i anslutning till arbetsplatsen som skäligen kan förväntas i syfte att möjliggöra för arbetstagaren att återgå i arbete. Växjö kommun har utarbetat en tydlig arbetsmodell som cheferna kan arbeta utefter, följs stegen i modellen har de goda förutsättningar att leva upp till sin rehabiliteringsskyldighet.
Står det klart att arbetstagaren inte kommer kunna återgå i sitt ursprungliga arbete ska kommunen utreda möjligheten att bereda annat arbete inom verksamheten. De ska genomföra en aktiv och systematisk inventering av lediga tjänster för att sedan försöka matcha dem mot arbetstagarens kompetens och arbetsförmåga. Den omplaceringsutredningen som Växjö kommun genomför sträcker sig över fjorton dagar under vilka de försöker matcha arbetstagarens kompetens med lediga tjänster inom koncernen. Kommunen sträcker sig längre än de lagstadgade skyldigheterna då de inte bara omplaceringsprövar sina arbetstagare gentemot samtliga förvaltningar utan även de kommunägda företagen. Däremot kan en period på fjorton dagar vara aningens kort för att säkerställa att arbetstagaren har matchats mot samtliga tjänster som är eller kommer att bli lediga. Därutöver kan det anses att kommunens omplaceringsutredning inte är tillräckligt aktiv vad gäller att inventera lediga tjänster i verksamheten.
Om Växjö kommun har fullgjort sin rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet gentemot en arbetstagare som ändå inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren föreligger saklig grund för uppsägning. I det skedet försöker kommunen att undgå att säga upp arbetstagaren genom att erbjuda andra lösningar så som enskilt utvecklingsprogram, individuell överenskommelse eller pensionslösning beroende på förutsättningarna. När det gäller avslutande av anställningsförhållandet i denna situationen gör Växjö kommun långt mer än vad lagstiftaren kräver. För att knyta an till den kritik som har riktats i media mot kommunen så gör kommunen i många delar mer än vad lagen kräver för att hjälpa dessa arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Skulle Arbetsdomstolen i en prövning anse att Växjö kommun har brustit i någon del i rehabiliterings- eller omplaceringsskyldigheten så hjälper det dock inte rent juridiskt att de i andra delar är generösa. För om det föreligger oklarheter kring processen eller det är tydligt att kommunen inte har fullföljt sitt ansvar så föreligger inte saklig grund för uppsägning om sådan har vidtagits. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Sofia LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetslivsinriktad rehabilitering, omplaceringsskyldighet
language
Swedish
id
2426363
date added to LUP
2012-03-29 08:26:46
date last changed
2012-03-29 08:26:46
@misc{2426363,
 abstract   = {När en arbetstagare drabbas av oförmåga att utföra sina arbetsuppgifter ålägger lagstiftaren arbetsgivaren med ett utökat ansvar. I en serie artiklar hösten 2011 kritiserades Växjö kommun för hur de hanterar dessa arbetstagare. Syftet med denna studie är att utreda hur Växjö kommun i egenskap av arbetsgivaren förhåller sig till de av lagstiftaren ställda kraven när deras arbetstagare drabbas av nedsatt arbetsförmåga. För att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar ska de erbjuda situationsanpassade lösningar i syfte att hjälpa arbetstagaren tillbaka i arbete i deras regi. Det kan exempelvis innebära att erbjuda sina arbetstagare de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i anslutning till arbetsplatsen som skäligen kan förväntas i syfte att möjliggöra för arbetstagaren att återgå i arbete. Växjö kommun har utarbetat en tydlig arbetsmodell som cheferna kan arbeta utefter, följs stegen i modellen har de goda förutsättningar att leva upp till sin rehabiliteringsskyldighet.
Står det klart att arbetstagaren inte kommer kunna återgå i sitt ursprungliga arbete ska kommunen utreda möjligheten att bereda annat arbete inom verksamheten. De ska genomföra en aktiv och systematisk inventering av lediga tjänster för att sedan försöka matcha	dem	mot	arbetstagarens	kompetens	och	arbetsförmåga.	Den omplaceringsutredningen som Växjö kommun genomför sträcker sig över fjorton dagar under vilka de försöker matcha arbetstagarens kompetens med lediga tjänster inom koncernen. Kommunen sträcker sig längre än de lagstadgade skyldigheterna då de inte bara omplaceringsprövar sina arbetstagare gentemot samtliga förvaltningar utan även de kommunägda företagen. Däremot kan en period på fjorton dagar vara aningens kort för att säkerställa att arbetstagaren har matchats mot samtliga tjänster som är eller kommer att bli lediga. Därutöver kan det anses att kommunens omplaceringsutredning inte är tillräckligt aktiv vad gäller att inventera lediga tjänster i verksamheten.
Om Växjö kommun har fullgjort sin rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet gentemot en arbetstagare som ändå inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren föreligger saklig grund för uppsägning. I det skedet försöker kommunen att undgå att säga upp arbetstagaren genom att erbjuda andra lösningar så som enskilt utvecklingsprogram, individuell överenskommelse eller pensionslösning beroende på förutsättningarna. När det gäller avslutande av anställningsförhållandet i denna situationen gör Växjö kommun långt mer än vad lagstiftaren kräver. För att knyta an till den kritik som har riktats i media mot kommunen så gör kommunen i många delar mer än vad lagen kräver för att hjälpa dessa arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Skulle Arbetsdomstolen i en prövning anse att Växjö kommun har brustit i någon del i rehabiliterings- eller omplaceringsskyldigheten så hjälper det dock inte rent juridiskt att de i andra delar är generösa. För om det föreligger oklarheter kring processen eller det är tydligt att kommunen inte har fullföljt sitt ansvar så föreligger inte saklig grund för uppsägning om sådan har vidtagits.},
 author    = {Bengtsson, Sofia},
 keyword   = {arbetslivsinriktad rehabilitering,omplaceringsskyldighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rehabilitering och omplacering - Lever Växjö kommun upp till sitt ansvar gentemot arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga?},
 year     = {2012},
}