Advanced

Tjänstekoncessioner - och dess rättsutveckling inom den kommunala avfallsbranschen

Hoffmann, Amanda LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att klargöra upphandlingskraven inom avfallsområdet och att beskriva hur den svenska och unionsrättsliga rättsutvecklingen på området ser ut. Läsaren erbjuds en inblick i hur avfallsmarknaden rent faktiskt fungerar och hur den har förändrats till att se ut som den gör idag.

Uppsatsen förtydligar hur rättsutvecklingen avseende tjänstekoncession påverkat upphandlingskriterierna för kommunala renhållningsbolag. Vidare förklaras när en tjänstekoncession anses föreligga och vilka regler som gäller vid tilldelning av en tjänstekoncession. Uppsatsen redogör för den nationella och unionsrättsliga praxis som har föranlett en viss förändring på avfallsområdet där extra fokus läggs på två nationella domar - Sysav-målet... (More)
Denna uppsats syftar till att klargöra upphandlingskraven inom avfallsområdet och att beskriva hur den svenska och unionsrättsliga rättsutvecklingen på området ser ut. Läsaren erbjuds en inblick i hur avfallsmarknaden rent faktiskt fungerar och hur den har förändrats till att se ut som den gör idag.

Uppsatsen förtydligar hur rättsutvecklingen avseende tjänstekoncession påverkat upphandlingskriterierna för kommunala renhållningsbolag. Vidare förklaras när en tjänstekoncession anses föreligga och vilka regler som gäller vid tilldelning av en tjänstekoncession. Uppsatsen redogör för den nationella och unionsrättsliga praxis som har föranlett en viss förändring på avfallsområdet där extra fokus läggs på två nationella domar - Sysav-målet och Uddevalla-målet - då dessa exemplifierar problematiken och rättsutvecklingen på ett särskilt tydligt sätt. (Less)
Abstract
The main purpose of this thesis is to clarify which procurement criteria are relevant to the waste-recycling market and to describe what impact both Swedish and European legal developments have had on the waste-recycling sector. The reader is offered a glimpse of how the waste market actually works and how it has changed and developed into the market it is today.

The thesis clarifies how legal developments regarding service concession affected the procurement criteria for local waste-recycling companies. It also discusses when a service concession is deemed to exist and which rules govern the award of this type of concessions. Both Swedish and EU case laws are accounted for as regards the changes they brought to the waste-recycling... (More)
The main purpose of this thesis is to clarify which procurement criteria are relevant to the waste-recycling market and to describe what impact both Swedish and European legal developments have had on the waste-recycling sector. The reader is offered a glimpse of how the waste market actually works and how it has changed and developed into the market it is today.

The thesis clarifies how legal developments regarding service concession affected the procurement criteria for local waste-recycling companies. It also discusses when a service concession is deemed to exist and which rules govern the award of this type of concessions. Both Swedish and EU case laws are accounted for as regards the changes they brought to the waste-recycling industry, including a focus on two Swedish case laws - the Sysav case and the Uddevalla case - for they exemplify the legal problems and developments in a particularly accurate way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoffmann, Amanda LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tjänstekoncession Offentlig upphandling Upphandling Teckal-undantag Kommunal renhållning Sysav målet Uddevalla målet
language
Swedish
id
2427896
date added to LUP
2012-03-27 15:59:43
date last changed
2012-03-27 15:59:43
@misc{2427896,
 abstract   = {The main purpose of this thesis is to clarify which procurement criteria are relevant to the waste-recycling market and to describe what impact both Swedish and European legal developments have had on the waste-recycling sector. The reader is offered a glimpse of how the waste market actually works and how it has changed and developed into the market it is today.

The thesis clarifies how legal developments regarding service concession affected the procurement criteria for local waste-recycling companies. It also discusses when a service concession is deemed to exist and which rules govern the award of this type of concessions. Both Swedish and EU case laws are accounted for as regards the changes they brought to the waste-recycling industry, including a focus on two Swedish case laws - the Sysav case and the Uddevalla case - for they exemplify the legal problems and developments in a particularly accurate way.},
 author    = {Hoffmann, Amanda},
 keyword   = {Tjänstekoncession Offentlig upphandling Upphandling Teckal-undantag Kommunal renhållning Sysav målet Uddevalla målet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tjänstekoncessioner - och dess rättsutveckling inom den kommunala avfallsbranschen},
 year     = {2012},
}