Advanced

Ipred-lagen - en analys av ipred-lagen i relation till regleringen kring integritetsskydd

Rajabi, Nicole LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) infördes i svensk lag i februari 2009 och innebar ändringar i den immateriella regleringen. Artikel 8 i IPRED låg till grund för den svenska sk ipred-lagen där bestämmelserna om informationsföreläggande införts i 53c-53g §§ i Upphovsrättslagen. Införandet av IPRED och den integritetsproblematik som därmed uppkommit har medfört en viss rättsosäkerhet rörande den nationella regleringen om informationsföreläggande.

Uppsatsen behandlar frågan om balansen mellan upphovsrätt och integritet. Närmare bestämt huruvida den EU-rättsliga och den nationella regleringen rörande lagring och behandling av personuppgifter hindrar användning av de nationella bestämmelserna om... (More)
IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) infördes i svensk lag i februari 2009 och innebar ändringar i den immateriella regleringen. Artikel 8 i IPRED låg till grund för den svenska sk ipred-lagen där bestämmelserna om informationsföreläggande införts i 53c-53g §§ i Upphovsrättslagen. Införandet av IPRED och den integritetsproblematik som därmed uppkommit har medfört en viss rättsosäkerhet rörande den nationella regleringen om informationsföreläggande.

Uppsatsen behandlar frågan om balansen mellan upphovsrätt och integritet. Närmare bestämt huruvida den EU-rättsliga och den nationella regleringen rörande lagring och behandling av personuppgifter hindrar användning av de nationella bestämmelserna om informationsföreläggande i 53c-53g §§ URL.

Undersökningen visar, med särskild vikt på Generaladvokat Niilo Jääskinen förslag till förhandsavgörande i ephone-målet, att den EU-rättsliga regleringen rörande lagring och behandling av personuppgifter inte verkar utgöra hinder för tillämpning av de nationella bestämmelserna om informationsföreläggande. Däremot kan den nationella regleringen, särskilt avsaknaden av detaljerad lagstiftning rörande begränsningar i rättigheterna och skyldigheterna vid lagring och behandling av personuppgifter, innebära att ipred-lagen görs tandlös. Då dessa frågor ännu inte avgjorts i EU-domstolen återstår det emellertid att se hur dessa tolkas. Förhoppningsvis kan förhandsavgörandet i ephone-målet ge en vägledning i denna högst aktuella fråga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rajabi, Nicole LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Upphovsrätt, Integritetsskydd, IPRED
language
Swedish
id
2431341
date added to LUP
2012-04-02 14:39:23
date last changed
2012-04-02 14:39:23
@misc{2431341,
 abstract   = {IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) infördes i svensk lag i februari 2009 och innebar ändringar i den immateriella regleringen. Artikel 8 i IPRED låg till grund för den svenska sk ipred-lagen där bestämmelserna om informationsföreläggande införts i 53c-53g §§ i Upphovsrättslagen. Införandet av IPRED och den integritetsproblematik som därmed uppkommit har medfört en viss rättsosäkerhet rörande den nationella regleringen om informationsföreläggande.

Uppsatsen behandlar frågan om balansen mellan upphovsrätt och integritet. Närmare bestämt huruvida den EU-rättsliga och den nationella regleringen rörande lagring och behandling av personuppgifter hindrar användning av de nationella bestämmelserna om informationsföreläggande i 53c-53g §§ URL.

Undersökningen visar, med särskild vikt på Generaladvokat Niilo Jääskinen förslag till förhandsavgörande i ephone-målet, att den EU-rättsliga regleringen rörande lagring och behandling av personuppgifter inte verkar utgöra hinder för tillämpning av de nationella bestämmelserna om informationsföreläggande. Däremot kan den nationella regleringen, särskilt avsaknaden av detaljerad lagstiftning rörande begränsningar i rättigheterna och skyldigheterna vid lagring och behandling av personuppgifter, innebära att ipred-lagen görs tandlös. Då dessa frågor ännu inte avgjorts i EU-domstolen återstår det emellertid att se hur dessa tolkas. Förhoppningsvis kan förhandsavgörandet i ephone-målet ge en vägledning i denna högst aktuella fråga.},
 author    = {Rajabi, Nicole},
 keyword   = {Upphovsrätt,Integritetsskydd,IPRED},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ipred-lagen - en analys av ipred-lagen i relation till regleringen kring integritetsskydd},
 year     = {2012},
}