Advanced

Penningtvätt - Bankernas ansvar

Lööv, Anna LU (2012) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
Money laundering is a topical subject. Money laundering is often linked to organized crime because of the ability to convert black money into white legitimate funds. The notion of money laundering is to disguise the origin of the illegal assets. The consequence is that the crime remains hidden and that the funds are accessible, the money is laundered.

The financial systems are sed to make money laundering possible. The banks in particular have a vulnerable position and are exposed to risk the risk of money laundering as they provide payment systems and services for monetary transactions.

The international cooperation on money laundering between nations and private organizations are both written in different frameworks and documents.... (More)
Money laundering is a topical subject. Money laundering is often linked to organized crime because of the ability to convert black money into white legitimate funds. The notion of money laundering is to disguise the origin of the illegal assets. The consequence is that the crime remains hidden and that the funds are accessible, the money is laundered.

The financial systems are sed to make money laundering possible. The banks in particular have a vulnerable position and are exposed to risk the risk of money laundering as they provide payment systems and services for monetary transactions.

The international cooperation on money laundering between nations and private organizations are both written in different frameworks and documents. The European union has adopted three directive on money laundering.

The principal law against money laundering in Sweden is law (2009:62) regarding measures against money laundering and financing of terrorism and Brottsbalken chapter 9.

The purpose of this thesis is to describe if the banks' responsibility is reasonable from a crime prevention perspective. The crime prevention perspective has its origins in the banks' responsibility to prevent money laundering under the law (2009:62) on measures against money laundering and terrorist financing. The principle of customer due diligence and principle of know your customer is introduced in this thesis. These principles form the basis of the banks work on crime prevention. They are also the fundamental principles in banking law.

FATF - Financial Action Task Force is an inter-governmental policy making body that has a ministerial mandate to establish international standards for combating money laundering and terrorist financing. FATF:s 40 recommendations are internationally recognized as standards for combating money laundering. These recommendations is the foundation of EU:s directives of money laundering. The third EU money laundering directive, 2005/60/EU has a risk-based approach and it also contains a requirement of reporting. The third EU money laundering Directive was implemented into Swedish law by law (2009:62) on measures against money laundering and terrorist financing. The banks are obilgated to know their customer to avoid being used for money laundering. The law requires a risk-based approach and customer due diligence.

The thesis also includes two interviews with representatives of Forex Bank and Svensk Bankförening. (Less)
Abstract (Swedish)
Penningtvätt är ett aktuellt ämne. Detta bl.a. på grund av att den organiserade brottsligheten ofta blir sammankopplad med denna möjlighet att omvandla svarta pengar till vita legitima penningmedel. Penningtvätt syftar till att dölja ursprunget av de illegala tillgångarna. De finansiella systemen utnyttjas för att göra penningtvätten möjlig där bankerna särskilt har en utsatt position. Bankerna tillhandahåller tjänster för penningtransaktioner och nyttjande av betalsystemen.

Penningtvätt är ett globalt fenomen och det internationella samarbetet mellan nationer och privata organisationer är både författade i olika regelverk och dokument. EU har infört tre direktiv gällande penningtvätt.

Enligt svensk rätt kan penningtvätt angripas... (More)
Penningtvätt är ett aktuellt ämne. Detta bl.a. på grund av att den organiserade brottsligheten ofta blir sammankopplad med denna möjlighet att omvandla svarta pengar till vita legitima penningmedel. Penningtvätt syftar till att dölja ursprunget av de illegala tillgångarna. De finansiella systemen utnyttjas för att göra penningtvätten möjlig där bankerna särskilt har en utsatt position. Bankerna tillhandahåller tjänster för penningtransaktioner och nyttjande av betalsystemen.

Penningtvätt är ett globalt fenomen och det internationella samarbetet mellan nationer och privata organisationer är både författade i olika regelverk och dokument. EU har infört tre direktiv gällande penningtvätt.

Enligt svensk rätt kan penningtvätt angripas både med regelverk och straffrättsliga metoder. Penningtvätt är straffrättsligt sanktionerat enligt Brottsbalkens kapitel 9 och är kriminaliserat som penninghäleri. EU:s penningtvättsdirektiv implementerades genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppsatsens syfte är att redogöra för om bankernas ansvar är rimligt utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Det brottsförebyggande perspektivet har sitt ursprung i bankernas ansvar att förhindra penningtvätt enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De områden som i huvudsak behandlas är principen om kundkontroll och riskbedömning och principen om kundkännedom. Dessa principer utgör grunden för bankernas brottsförebyggande arbete och är de grundläggande rättsprinciperna inom bankrätten.

FATF – Financial Action Task Force, är ett mellanstatligt organ med ansvar för frågor kring finansiering av terrorism och bekämpning av penningtvätt. FATF har inrättad bl.a. 40 rekommendationer som är internationellt erkända som standarder om åtgärder mot penningtvätt. EU:s penningtvättsdirektiv bygger i huvudsak på FATF:s 40 rekommendationer. I Direktiv 2005/60/EG, det tredje penningtvättsdirektivet, utgör det riskbaserade förhållningssättet grunden för direktivet. Direktivet innehåller även en rapporteringsskyldighet. Det tredje penningtvättsdirektivet införlivades i svensk rätt genom lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En effektiv bekämpning av penningtvätt var en av utgångspunkterna vid införlivandet. Företagen inom bl.a. den finansiella sektorn ska vara skyldiga att göra kontroller av sina kunder och på så sätt undvika att bli utnyttjande för penningtvätt. Lagen ställer krav om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom.

Uppsatsen omfattar även två intervjuer med representanter för Forex Bank och Svensk Bankförening. Detta för att illustrera vilka diskussioner penningtvätt för med sig i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lööv, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Money Laundering - the bank's responsibility
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Penningtvättsdirektiven, Penningtvätt
language
Swedish
id
2437413
date added to LUP
2012-08-22 11:45:17
date last changed
2012-08-22 11:45:17
@misc{2437413,
 abstract   = {Money laundering is a topical subject. Money laundering is often linked to organized crime because of the ability to convert black money into white legitimate funds. The notion of money laundering is to disguise the origin of the illegal assets. The consequence is that the crime remains hidden and that the funds are accessible, the money is laundered.

The financial systems are sed to make money laundering possible. The banks in particular have a vulnerable position and are exposed to risk the risk of money laundering as they provide payment systems and services for monetary transactions.

The international cooperation on money laundering between nations and private organizations are both written in different frameworks and documents. The European union has adopted three directive on money laundering.

The principal law against money laundering in Sweden is law (2009:62) regarding measures against money laundering and financing of terrorism and Brottsbalken chapter 9. 

The purpose of this thesis is to describe if the banks' responsibility is reasonable from a crime prevention perspective. The crime prevention perspective has its origins in the banks' responsibility to prevent money laundering under the law (2009:62) on measures against money laundering and terrorist financing. The principle of customer due diligence and principle of know your customer is introduced in this thesis. These principles form the basis of the banks work on crime prevention. They are also the fundamental principles in banking law.

FATF - Financial Action Task Force is an inter-governmental policy making body that has a ministerial mandate to establish international standards for combating money laundering and terrorist financing. FATF:s 40 recommendations are internationally recognized as standards for combating money laundering. These recommendations is the foundation of EU:s directives of money laundering. The third EU money laundering directive, 2005/60/EU has a risk-based approach and it also contains a requirement of reporting. The third EU money laundering Directive was implemented into Swedish law by law (2009:62) on measures against money laundering and terrorist financing. The banks are obilgated to know their customer to avoid being used for money laundering. The law requires a risk-based approach and customer due diligence.

The thesis also includes two interviews with representatives of Forex Bank and Svensk Bankförening.},
 author    = {Lööv, Anna},
 keyword   = {Straffrätt,Penningtvättsdirektiven,Penningtvätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Penningtvätt - Bankernas ansvar},
 year     = {2012},
}