Advanced

Konsekvenser för mindre svenska designföretag av harmoniseringen inom EU av rättsreglerna om mönsterskydd

Stjärnhimmel, Victoria LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Design är ett viktigt konkurrensmedel och till viss del ett styrmedel inom affärslivet, vilket blir allt viktigare i en ökad konkurrens på marknaden. Att vara unik som företag är en tillgång och ett företag som utvecklar och säljer designprodukter som ligger i framkant, med det följer framgång och tillväxt. När den ekonomiska betydelsen av design ökar så öppnar det upp ett intresse för konkurrenter som ser sin möjlighet i att plagiera. Att det finns ett väl fungerande system för att erhålla skydd för design är mycket viktigt, nationellt och inom EU, som gör det lätt för företag att mönsterskydda sina produkter.

Min uppsats handlar om konsekvenser för mindre svenska designföretag av harmoniseringen inom EU av rättsreglerna om... (More)
Design är ett viktigt konkurrensmedel och till viss del ett styrmedel inom affärslivet, vilket blir allt viktigare i en ökad konkurrens på marknaden. Att vara unik som företag är en tillgång och ett företag som utvecklar och säljer designprodukter som ligger i framkant, med det följer framgång och tillväxt. När den ekonomiska betydelsen av design ökar så öppnar det upp ett intresse för konkurrenter som ser sin möjlighet i att plagiera. Att det finns ett väl fungerande system för att erhålla skydd för design är mycket viktigt, nationellt och inom EU, som gör det lätt för företag att mönsterskydda sina produkter.

Min uppsats handlar om konsekvenser för mindre svenska designföretag av harmoniseringen inom EU av rättsreglerna om mönsterskydd. Förändringar av mönsterskyddslagen trädde i kraft år 2002 och i uppsatsen har jag valt att studera främst de förändringar av nationell mönsterrätt som jag anser är intressanta d.v.s. avskaffandet av förprövningen, införandet av nyhetsfristen och omtolkningen av skyddskravet. Genom formgivningsförordningen har det skapats möjligheter som tidigare inte fanns, att med en enda ansökan till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) få mönsterskydd inom hela EU, registrerad gemenskapsformgivning. Syftet med den registrerade gemenskapsformgivningen är att göra systemet enhetligt på europeisk nivå vilket gör det både enklare och billigare att förvärva skydd inom EU (Less)
Abstract
Design is an important competitive tool and to some extent a management tool in business, which is significant in the increasing competition on the market. Being unique as a company is an asset. A company that develops and sells design products that are at the front edge is probably heading for growth. When the economic importance of design increases, it opens up an interest for competitors who see their chance to copy products. It is therefore important with a well-functioning system to obtain protection for a design, which makes it easy for companies to protect their products.

My essay is about the consequence for smaller Swedish design companies of the harmonization within Europe of the rules about design rights. I have chosen to... (More)
Design is an important competitive tool and to some extent a management tool in business, which is significant in the increasing competition on the market. Being unique as a company is an asset. A company that develops and sells design products that are at the front edge is probably heading for growth. When the economic importance of design increases, it opens up an interest for competitors who see their chance to copy products. It is therefore important with a well-functioning system to obtain protection for a design, which makes it easy for companies to protect their products.

My essay is about the consequence for smaller Swedish design companies of the harmonization within Europe of the rules about design rights. I have chosen to study the changes of national design right which I think is interesting and focus on the abolition of the material pretest, the introduction of the grace period and the reinterpretation of the claim. The design regulation has created opportunities that previously did not exist, with only one application to the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) is it possible to get a design right throughout the European Community. The purpose of the registered Community design is to make the system uniformed at a European level, making it easier and cheaper to obtain protection in the European Community. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stjärnhimmel, Victoria LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mönsterskydd, Immaterialrätt, Gemenskapsformgivning, Harmonisering, Designföretag
language
Swedish
id
2437917
date added to LUP
2012-04-12 11:16:24
date last changed
2012-04-12 11:16:24
@misc{2437917,
 abstract   = {Design is an important competitive tool and to some extent a management tool in business, which is significant in the increasing competition on the market. Being unique as a company is an asset. A company that develops and sells design products that are at the front edge is probably heading for growth. When the economic importance of design increases, it opens up an interest for competitors who see their chance to copy products. It is therefore important with a well-functioning system to obtain protection for a design, which makes it easy for companies to protect their products.

My essay is about the consequence for smaller Swedish design companies of the harmonization within Europe of the rules about design rights. I have chosen to study the changes of national design right which I think is interesting and focus on the abolition of the material pretest, the introduction of the grace period and the reinterpretation of the claim. The design regulation has created opportunities that previously did not exist, with only one application to the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) is it possible to get a design right throughout the European Community. The purpose of the registered Community design is to make the system uniformed at a European level, making it easier and cheaper to obtain protection in the European Community.},
 author    = {Stjärnhimmel, Victoria},
 keyword   = {Mönsterskydd,Immaterialrätt,Gemenskapsformgivning,Harmonisering,Designföretag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsekvenser för mindre svenska designföretag av harmoniseringen inom EU av rättsreglerna om mönsterskydd},
 year     = {2012},
}