Advanced

Associativa och propositionella processer i implicit attitydmätning

Öwall, Linnea LU and Stensköld, Anna LU (2012) PSYK01 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna artikel söker finna stöd i teoretiserandet kring en mer spjutspetsinriktad mätmetod av implicita attityder. Till skillnad från tidigare mätmetoder, (huvudsakligen IAT) var ambitionen att kunna nå en subjektiv nivå och avläsa mer komplexa representationer, tänkta implicita propositionella representationer. Genom att förflytta fokus till ”jag-nivå” hoppades vi kunna kringgå det faktum att associationer, som länge tänkts representera människans implicita attityder, vanligen sker utan subjektiv bedömning och värdering. Förhoppningen var således att man genom att skilja mellan olika subjekt, ska kunna observera skillnad mellan när det är ”jag” som tycker något och ”andra”. Försöken baserades på mått av implicit självförtroende, där vi med... (More)
Denna artikel söker finna stöd i teoretiserandet kring en mer spjutspetsinriktad mätmetod av implicita attityder. Till skillnad från tidigare mätmetoder, (huvudsakligen IAT) var ambitionen att kunna nå en subjektiv nivå och avläsa mer komplexa representationer, tänkta implicita propositionella representationer. Genom att förflytta fokus till ”jag-nivå” hoppades vi kunna kringgå det faktum att associationer, som länge tänkts representera människans implicita attityder, vanligen sker utan subjektiv bedömning och värdering. Förhoppningen var således att man genom att skilja mellan olika subjekt, ska kunna observera skillnad mellan när det är ”jag” som tycker något och ”andra”. Försöken baserades på mått av implicit självförtroende, där vi med hjälp av falska minnen fann en positiv minnesbias för subjektet ”jag”, samt en tydlig interaktionseffekt mellan valens och subjekt. En tendens att oftare bedöma meningar med positiv valens som tidigare sedda förekom således endast för meningar med subjektet ”jag”. Gällande måtts prediktiva validitet visade sig dessvärre inte överlägsen det brukade explicita måttet. Orsaken till detta tas dock upp i diskussionen. Framtida förhoppningar är att denna metod ska kunna bidra till studium av implicita attityder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öwall, Linnea LU and Stensköld, Anna LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Implicita Attityder, Implicit Attitydmätning, Associativa Processer, Propositionella Processer, Propositionella Representationer, Implicit Association Test (IAT)
language
Swedish
id
2438032
date added to LUP
2012-04-13 14:07:24
date last changed
2012-04-13 14:07:24
@misc{2438032,
 abstract   = {Denna artikel söker finna stöd i teoretiserandet kring en mer spjutspetsinriktad mätmetod av implicita attityder. Till skillnad från tidigare mätmetoder, (huvudsakligen IAT) var ambitionen att kunna nå en subjektiv nivå och avläsa mer komplexa representationer, tänkta implicita propositionella representationer. Genom att förflytta fokus till ”jag-nivå” hoppades vi kunna kringgå det faktum att associationer, som länge tänkts representera människans implicita attityder, vanligen sker utan subjektiv bedömning och värdering. Förhoppningen var således att man genom att skilja mellan olika subjekt, ska kunna observera skillnad mellan när det är ”jag” som tycker något och ”andra”. Försöken baserades på mått av implicit självförtroende, där vi med hjälp av falska minnen fann en positiv minnesbias för subjektet ”jag”, samt en tydlig interaktionseffekt mellan valens och subjekt. En tendens att oftare bedöma meningar med positiv valens som tidigare sedda förekom således endast för meningar med subjektet ”jag”. Gällande måtts prediktiva validitet visade sig dessvärre inte överlägsen det brukade explicita måttet. Orsaken till detta tas dock upp i diskussionen. Framtida förhoppningar är att denna metod ska kunna bidra till studium av implicita attityder.},
 author    = {Öwall, Linnea and Stensköld, Anna},
 keyword   = {Implicita Attityder,Implicit Attitydmätning,Associativa Processer,Propositionella Processer,Propositionella Representationer,Implicit Association Test (IAT)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Associativa och propositionella processer i implicit attitydmätning},
 year     = {2012},
}