Advanced

Upphovsrättsligt skydd för produktdesign - En komparativ studie mellan svensk och dansk upphovsrätt

Löthman, Emelie LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats handlar om hur en produktdesign skyddas genom upphovsrättslagen i Sverige respektive Danmark. En produkts utseende och form, det vill säga produktdesign, har en betydande roll i ett samhälle. Upphovsrättens påverkan ger inledningsvis en förklaring till varför det är så. Det är inte ovanligt att det förekommer efterbildningar av produktdesign. Hur nära en imitation får vara originalet utan att ett intrång föreligger är en av upphovsrättens huvudfrågor. I synnerhet begreppet originalitet är en av de mest behandlade och debatterade frågorna inom området immateriella rättigheter. Uppsatsen redogör för produktdesignens skyddsförutsättningar samt vad som hör till skydds- omfånget för sådana verk.
Redogörelsen grundar sig främst på... (More)
Denna uppsats handlar om hur en produktdesign skyddas genom upphovsrättslagen i Sverige respektive Danmark. En produkts utseende och form, det vill säga produktdesign, har en betydande roll i ett samhälle. Upphovsrättens påverkan ger inledningsvis en förklaring till varför det är så. Det är inte ovanligt att det förekommer efterbildningar av produktdesign. Hur nära en imitation får vara originalet utan att ett intrång föreligger är en av upphovsrättens huvudfrågor. I synnerhet begreppet originalitet är en av de mest behandlade och debatterade frågorna inom området immateriella rättigheter. Uppsatsen redogör för produktdesignens skyddsförutsättningar samt vad som hör till skydds- omfånget för sådana verk.
Redogörelsen grundar sig främst på vad som kan skyddas genom upphovsrätt och huruvida alstret som skapas kan kategoriseras som brukskonst. För att brukskonst ska erhålla skydd genom upphovsrätt måste kravet på verkshöjd vara uppfyllt. Kravet på verkshöjd innebär att alstret skall vara originellt, särpräglat och självständigt skapat.
Efter ett fastställande av dessa krav behandlas frågan om skyddsomfång. Skyddsomfånget svarar på hur nära en imitation får vara originalet innan det är fråga om ett intrång. Bedömningen är därför väsentlig för vilket skydd ett upphovsrättsligt verk får mot imiterande skapelser. Upphovsrätten ger skydd mot dubbelskapande som anses vara identiskt, eller näst intill identiskt med originalet.
Resultatet visar på ett komplext rättsområde där vad som är skyddat och hur det är skyddat är svårtolkad. För att formgivaren, samhället och konkurrenterna skall fortsätta med sitt innovativa skapande måste bestämmelserna kring vad som anses upphovsrättsligt skyddat skärpas. Upphovsrätten har därmed en svår uppgift i praktiken eftersom skyddet varken får bli för smalt eller för brett. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löthman, Emelie LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brukskonst, upphovsrätt, produktdesign, skyddsförutsättningar, verkshöjd, skyddsomfång, dubbelskapandekriteriet, efterbildning
language
Swedish
id
2438110
date added to LUP
2012-04-11 14:14:40
date last changed
2012-04-11 14:14:40
@misc{2438110,
 abstract   = {Denna uppsats handlar om hur en produktdesign skyddas genom upphovsrättslagen i Sverige respektive Danmark. En produkts utseende och form, det vill säga produktdesign, har en betydande roll i ett samhälle. Upphovsrättens påverkan ger inledningsvis en förklaring till varför det är så. Det är inte ovanligt att det förekommer efterbildningar av produktdesign. Hur nära en imitation får vara originalet utan att ett intrång föreligger är en av upphovsrättens huvudfrågor. I synnerhet begreppet originalitet är en av de mest behandlade och debatterade frågorna inom området immateriella rättigheter. Uppsatsen redogör för produktdesignens skyddsförutsättningar samt vad som hör till skydds- omfånget för sådana verk.
Redogörelsen grundar sig främst på vad som kan skyddas genom upphovsrätt och huruvida alstret som skapas kan kategoriseras som brukskonst. För att brukskonst ska erhålla skydd genom upphovsrätt måste kravet på verkshöjd vara uppfyllt. Kravet på verkshöjd innebär att alstret skall vara originellt, särpräglat och självständigt skapat.
Efter ett fastställande av dessa krav behandlas frågan om skyddsomfång. Skyddsomfånget svarar på hur nära en imitation får vara originalet innan det är fråga om ett intrång. Bedömningen är därför väsentlig för vilket skydd ett upphovsrättsligt verk får mot imiterande skapelser. Upphovsrätten ger skydd mot dubbelskapande som anses vara identiskt, eller näst intill identiskt med originalet.
Resultatet visar på ett komplext rättsområde där vad som är skyddat och hur det är skyddat är svårtolkad. För att formgivaren, samhället och konkurrenterna skall fortsätta med sitt innovativa skapande måste bestämmelserna kring vad som anses upphovsrättsligt skyddat skärpas. Upphovsrätten har därmed en svår uppgift i praktiken eftersom skyddet varken får bli för smalt eller för brett.},
 author    = {Löthman, Emelie},
 keyword   = {brukskonst,upphovsrätt,produktdesign,skyddsförutsättningar,verkshöjd,skyddsomfång,dubbelskapandekriteriet,efterbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphovsrättsligt skydd för produktdesign - En komparativ studie mellan svensk och dansk upphovsrätt},
 year     = {2012},
}