Advanced

Kapitaltäckningsgarantier- en rättspolitisk fiktion eller en universallösning vid kapitalbrist i aktiebolag?

Erdling, Adam LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Kapitaltäckningsgarantier spelar en viktig funktion i det faktiska rättslivet. Korrekt utformad utgör rättshandlingen en fordring som kan adderas till det mottagande bolagets tillgångsmassa utan att en korresponderande ökning av skulderna behöver bokföras. Kapitaltäckningsgarantin medför således en ökning av det mottagande bolagets egna kapital. Ett minst lika viktigt skäl till kapitaltäckningsgarantiernas förekomst är utformningen av de så kallade kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. 13-20 §§ ABL. Reglerna saknar till övervägande del motstycke i övriga europeiska rättsordningar och innebär bl.a. att ett särskilt medansvar riskerar att drabba de styrelseledamöter som förhåller sig passiva vid en anstående kritisk kapitalbrist i bolaget.
... (More)
Kapitaltäckningsgarantier spelar en viktig funktion i det faktiska rättslivet. Korrekt utformad utgör rättshandlingen en fordring som kan adderas till det mottagande bolagets tillgångsmassa utan att en korresponderande ökning av skulderna behöver bokföras. Kapitaltäckningsgarantin medför således en ökning av det mottagande bolagets egna kapital. Ett minst lika viktigt skäl till kapitaltäckningsgarantiernas förekomst är utformningen av de så kallade kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. 13-20 §§ ABL. Reglerna saknar till övervägande del motstycke i övriga europeiska rättsordningar och innebär bl.a. att ett särskilt medansvar riskerar att drabba de styrelseledamöter som förhåller sig passiva vid en anstående kritisk kapitalbrist i bolaget.

En kapitaltäckningsgaranti kan förhindra att det ovannämnda regelkomplexet aktualiseras. Detta åstadkoms genom att ett bolag, inte sällan moderbolaget till det mottagande bolaget, garanterar att kapitalnivån i det mottagande bolaget hållas på en sådan nivå att medansvar aldrig aktualiseras. Ett minst lika viktigt syfte bakom kapitaltäckningsgarantierna är alltså att kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. 13-20 §§ ABL aldrig ska aktualiseras.

Förekomsten i det praktiska rättslivet till trots saknas det närmare rättsregler och förarbetsuttalanden om vilka krav som kan uppställas på kapitaltäckningsgarantierna för att de ska tjäna sitt syfte. Inte heller i rättspraxis har konstruktionen varit föremål för en särdeles omfattande prövning. Mycket av konstruktionens utveckling har istället skett genom doktrin och den faktiska tillämpningen i det praktiska rättslivet.

Inom ramen för denna framställning presenteras bl.a. den närmare innebörden av kapitaltäckningsgarantier och en kritisk granskning av huruvida de verkligen tjänar det syfte som de i doktrin och den praktiska tillämpningen framhållits uppfylla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erdling, Adam LU
supervisor
organization
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kapitaltäckningsgarantier
language
Swedish
id
2441525
date added to LUP
2012-08-31 14:20:42
date last changed
2012-08-31 14:20:42
@misc{2441525,
 abstract   = {Kapitaltäckningsgarantier spelar en viktig funktion i det faktiska rättslivet. Korrekt utformad utgör rättshandlingen en fordring som kan adderas till det mottagande bolagets tillgångsmassa utan att en korresponderande ökning av skulderna behöver bokföras. Kapitaltäckningsgarantin medför således en ökning av det mottagande bolagets egna kapital. Ett minst lika viktigt skäl till kapitaltäckningsgarantiernas förekomst är utformningen av de så kallade kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. 13-20 §§ ABL. Reglerna saknar till övervägande del motstycke i övriga europeiska rättsordningar och innebär bl.a. att ett särskilt medansvar riskerar att drabba de styrelseledamöter som förhåller sig passiva vid en anstående kritisk kapitalbrist i bolaget. 

En kapitaltäckningsgaranti kan förhindra att det ovannämnda regelkomplexet aktualiseras. Detta åstadkoms genom att ett bolag, inte sällan moderbolaget till det mottagande bolaget, garanterar att kapitalnivån i det mottagande bolaget hållas på en sådan nivå att medansvar aldrig aktualiseras. Ett minst lika viktigt syfte bakom kapitaltäckningsgarantierna är alltså att kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. 13-20 §§ ABL aldrig ska aktualiseras. 

Förekomsten i det praktiska rättslivet till trots saknas det närmare rättsregler och förarbetsuttalanden om vilka krav som kan uppställas på kapitaltäckningsgarantierna för att de ska tjäna sitt syfte. Inte heller i rättspraxis har konstruktionen varit föremål för en särdeles omfattande prövning. Mycket av konstruktionens utveckling har istället skett genom doktrin och den faktiska tillämpningen i det praktiska rättslivet. 

Inom ramen för denna framställning presenteras bl.a. den närmare innebörden av kapitaltäckningsgarantier och en kritisk granskning av huruvida de verkligen tjänar det syfte som de i doktrin och den praktiska tillämpningen framhållits uppfylla.},
 author    = {Erdling, Adam},
 keyword   = {Kapitaltäckningsgarantier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitaltäckningsgarantier- en rättspolitisk fiktion eller en universallösning vid kapitalbrist i aktiebolag?},
 year     = {2012},
}