Advanced

Cystisk fibros

Arvidsson, Sara (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hälsouppfattning, compliance och coping hos ungdomar och vuxna med cystisk fibros och hur deras närmaste omgivning uppfattar såväl hälsa som sjukdom. Jag har även valt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinsatser utifrån ovanstående tre begrepp. Metoden består av granskning och analysering av tio vetenskapliga artiklar från England, USA och Canada, publicerade under åren 1987-1997. I resultatet framkom stora skillnader mellan de sjukas och anhörigas hälsouppfattning jämfört med vårdpersonalens. Det fanns skillnader mellan CF-sjukas och friskas psykosociala liv. Män var mer missnöjda med sin livssituation än kvinnorna. Mödrar till barn som visade hög compliance var oftare missnöjda med sitt... (More)
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hälsouppfattning, compliance och coping hos ungdomar och vuxna med cystisk fibros och hur deras närmaste omgivning uppfattar såväl hälsa som sjukdom. Jag har även valt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinsatser utifrån ovanstående tre begrepp. Metoden består av granskning och analysering av tio vetenskapliga artiklar från England, USA och Canada, publicerade under åren 1987-1997. I resultatet framkom stora skillnader mellan de sjukas och anhörigas hälsouppfattning jämfört med vårdpersonalens. Det fanns skillnader mellan CF-sjukas och friskas psykosociala liv. Män var mer missnöjda med sin livssituation än kvinnorna. Mödrar till barn som visade hög compliance var oftare missnöjda med sitt sociala liv och äktenskap än mödrar till barn som inte visade hög compliance (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvidsson, Sara
supervisor
organization
alternative title
Hälsouppfattning, compliance och coping.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cystisk fibros, compliance, coping, hälsouppfattning
language
Swedish
id
2524770
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:10
@misc{2524770,
 abstract   = {Syftet med litteraturstudien var att beskriva hälsouppfattning, compliance och coping hos ungdomar och vuxna med cystisk fibros och hur deras närmaste omgivning uppfattar såväl hälsa som sjukdom. Jag har även valt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinsatser utifrån ovanstående tre begrepp. Metoden består av granskning och analysering av tio vetenskapliga artiklar från England, USA och Canada, publicerade under åren 1987-1997. I resultatet framkom stora skillnader mellan de sjukas och anhörigas hälsouppfattning jämfört med vårdpersonalens. Det fanns skillnader mellan CF-sjukas och friskas psykosociala liv. Män var mer missnöjda med sin livssituation än kvinnorna. Mödrar till barn som visade hög compliance var oftare missnöjda med sitt sociala liv och äktenskap än mödrar till barn som inte visade hög compliance},
 author    = {Arvidsson, Sara},
 keyword   = {cystisk fibros, compliance, coping, hälsouppfattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cystisk fibros},
 year     = {1998},
}