Advanced

Depressioner, stress och copingstrategier

Nygren, Carina (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Idag vårdas många cancersjuka av sina närstående i det egna hemmet i slutstadiet av sjukdomsperioden. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur en närståendevårdares välbefinnande påverkades vid vårdandet av en cancersjuk närstående i slutstadiet av sjukdomen. Avsikten var att med fokus på depressioner och stress beskriva vilka copingstrategier som användes och undersöka om det fanns ett samband mellan kön, utbildning och civilstånd. Metoden bestod i att läsa, granska och analysera vetenskapliga artiklar.I resultatet framkom att närståendevårdarens egen hälsa förbättrades om denne förutom att vara vårdare även prioriterade sina egna behov och tog sig tid att göra det som kändes viktigt . Viktigt var också att ha en positiv... (More)
Idag vårdas många cancersjuka av sina närstående i det egna hemmet i slutstadiet av sjukdomsperioden. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur en närståendevårdares välbefinnande påverkades vid vårdandet av en cancersjuk närstående i slutstadiet av sjukdomen. Avsikten var att med fokus på depressioner och stress beskriva vilka copingstrategier som användes och undersöka om det fanns ett samband mellan kön, utbildning och civilstånd. Metoden bestod i att läsa, granska och analysera vetenskapliga artiklar.I resultatet framkom att närståendevårdarens egen hälsa förbättrades om denne förutom att vara vårdare även prioriterade sina egna behov och tog sig tid att göra det som kändes viktigt . Viktigt var också att ha en positiv livssyn och att svårigheter sågs som en möjlighet istället för ett problem. Vidare framkom att det var viktigt att ha stöd i omgivningen, både av övriga närstående och av den professionella sjukvården (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Carina
supervisor
organization
alternative title
Närståendevårdarens erfarenheter vid vårdandet av en svårt cancersjuk i det egna hemmet.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
närstående, vård i hemmet, psykisk ohälsa
language
Swedish
id
2524805
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2524805,
 abstract   = {Idag vårdas många cancersjuka av sina närstående i det egna hemmet i slutstadiet av sjukdomsperioden. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur en närståendevårdares välbefinnande påverkades vid vårdandet av en cancersjuk närstående i slutstadiet av sjukdomen. Avsikten var att med fokus på depressioner och stress beskriva vilka copingstrategier som användes och undersöka om det fanns ett samband mellan kön, utbildning och civilstånd. Metoden bestod i att läsa, granska och analysera vetenskapliga artiklar.I resultatet framkom att närståendevårdarens egen hälsa förbättrades om denne förutom att vara vårdare även prioriterade sina egna behov och tog sig tid att göra det som kändes viktigt . Viktigt var också att ha en positiv livssyn och att svårigheter sågs som en möjlighet istället för ett problem. Vidare framkom att det var viktigt att ha stöd i omgivningen, både av övriga närstående och av den professionella sjukvården},
 author    = {Nygren, Carina},
 keyword   = {närstående, vård i hemmet, psykisk ohälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Depressioner, stress och copingstrategier},
 year     = {1998},
}