Advanced

Stöd till närstående som vårdar strokepatienter ihemmet

Jönsson, Else and Morin, Cecilia (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Hemsjukvård blir ett allt vanligare alternativ vid behov av vård och omvårdnad efter det akuta förloppet. Detta innebär att närstående ofta får ta ett stort ansvar. En stor grupp av dem somvårdas i hemmet utgörs av strokepatienter. Att vårda en anförvant kan medföra negativa konsekvenser för både patient och närstående. Studiens syfte var att undersöka hur kvinnliganärstående, till strokepatienter som vårdas i hemmet, upplever sin situation, inklusive det stöd de fått samt vilket stöd de vill ha.Undersökningen genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Åtta kvinnliga närstående intervjuades. Resultatet påvisade brister beträffande information, stöd och hjälp, vilket medförde negativ påverkan på livssituationen för de närstående. Släktingar... (More)
Hemsjukvård blir ett allt vanligare alternativ vid behov av vård och omvårdnad efter det akuta förloppet. Detta innebär att närstående ofta får ta ett stort ansvar. En stor grupp av dem somvårdas i hemmet utgörs av strokepatienter. Att vårda en anförvant kan medföra negativa konsekvenser för både patient och närstående. Studiens syfte var att undersöka hur kvinnliganärstående, till strokepatienter som vårdas i hemmet, upplever sin situation, inklusive det stöd de fått samt vilket stöd de vill ha.Undersökningen genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Åtta kvinnliga närstående intervjuades. Resultatet påvisade brister beträffande information, stöd och hjälp, vilket medförde negativ påverkan på livssituationen för de närstående. Släktingar och strokeföreningen gav det bästa stödet. De närstående önskadebättre information, mer stöd i form av kontaktperson och kris-bearbetning samt en utveckling av samhällets hjälpinsatser.Stöd till närstående måste ingå i behandlingsuppläggningen vid stroke. De närståendes önskemål måste respekteras för att rätt hjälp och stöd ska kunna sättas in och möjliggöra en bättre livssituation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Else and Morin, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
information, livssituation, hemvård, närstående, stroke, stöd
language
Swedish
id
2524884
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2524884,
 abstract   = {Hemsjukvård blir ett allt vanligare alternativ vid behov av vård och omvårdnad efter det akuta förloppet. Detta innebär att närstående ofta får ta ett stort ansvar. En stor grupp av dem somvårdas i hemmet utgörs av strokepatienter. Att vårda en anförvant kan medföra negativa konsekvenser för både patient och närstående. Studiens syfte var att undersöka hur kvinnliganärstående, till strokepatienter som vårdas i hemmet, upplever sin situation, inklusive det stöd de fått samt vilket stöd de vill ha.Undersökningen genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Åtta kvinnliga närstående intervjuades. Resultatet påvisade brister beträffande information, stöd och hjälp, vilket medförde negativ påverkan på livssituationen för de närstående. Släktingar och strokeföreningen gav det bästa stödet. De närstående önskadebättre information, mer stöd i form av kontaktperson och kris-bearbetning samt en utveckling av samhällets hjälpinsatser.Stöd till närstående måste ingå i behandlingsuppläggningen vid stroke. De närståendes önskemål måste respekteras för att rätt hjälp och stöd ska kunna sättas in och möjliggöra en bättre livssituation.},
 author    = {Jönsson, Else and Morin, Cecilia},
 keyword   = {information, livssituation, hemvård, närstående, stroke, stöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stöd till närstående som vårdar strokepatienter ihemmet},
 year     = {1998},
}