Advanced

Finns skillnader mellan svårt psykiskt störda missbrukande kvinnor och män?

Schaar, Ingela (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syfte: Att undersöka om det fanns skillnader mellan missbrukande svårt psykiskt störda kvinnor och män vad gällde initial karaktäristika och resultat efter 18 månaders samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. Metod: Med olika intervju- och självskattningsinstrument mättes förändringar över tid. Resultat: Initialt deltog 358 patienter, 123 kvinnor och 235 män. Diagnosmässigt hade kvinnorna signifikant färre psykoser och signifikant flera tillstånd av motsvarande svårighetsgrad. Alkoholberoende var det största problemet för båda grupperna. Tablettberoendet var signifikant vanligare för kvinnorna liksom att ha varit utsatt för olika typer av våld. Vid uppföljningen fanns 288 patienter, 103 kvinnor och 185 män, dvs. ett bortfall på 20%. De... (More)
Syfte: Att undersöka om det fanns skillnader mellan missbrukande svårt psykiskt störda kvinnor och män vad gällde initial karaktäristika och resultat efter 18 månaders samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. Metod: Med olika intervju- och självskattningsinstrument mättes förändringar över tid. Resultat: Initialt deltog 358 patienter, 123 kvinnor och 235 män. Diagnosmässigt hade kvinnorna signifikant färre psykoser och signifikant flera tillstånd av motsvarande svårighetsgrad. Alkoholberoende var det största problemet för båda grupperna. Tablettberoendet var signifikant vanligare för kvinnorna liksom att ha varit utsatt för olika typer av våld. Vid uppföljningen fanns 288 patienter, 103 kvinnor och 185 män, dvs. ett bortfall på 20%. De flesta parametrarna visade förbättringar efter 18 månaders samverkan för både kvinnor och män. Dubbelt så många kvinnor som män ansågs vara i preventionsstadiet eller friska vad gäller drogberoende. Slutsats: Vi fann skillnader bl.a. vad gällde diagnoser, axel V, civilstånd, boende, självmordsförsök och utsatthet för våld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schaar, Ingela
supervisor
organization
alternative title
Rapport från ett 18 månaders samverkansprojekt.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
alkohol och drogberoende., kön, svår psykisk störning
language
Swedish
id
2524899
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2524899,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka om det fanns skillnader mellan missbrukande svårt psykiskt störda kvinnor och män vad gällde initial karaktäristika och resultat efter 18 månaders samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. Metod: Med olika intervju- och självskattningsinstrument mättes förändringar över tid. Resultat: Initialt deltog 358 patienter, 123 kvinnor och 235 män. Diagnosmässigt hade kvinnorna signifikant färre psykoser och signifikant flera tillstånd av motsvarande svårighetsgrad. Alkoholberoende var det största problemet för båda grupperna. Tablettberoendet var signifikant vanligare för kvinnorna liksom att ha varit utsatt för olika typer av våld. Vid uppföljningen fanns 288 patienter, 103 kvinnor och 185 män, dvs. ett bortfall på 20%. De flesta parametrarna visade förbättringar efter 18 månaders samverkan för både kvinnor och män. Dubbelt så många kvinnor som män ansågs vara i preventionsstadiet eller friska vad gäller drogberoende. Slutsats: Vi fann skillnader bl.a. vad gällde diagnoser, axel V, civilstånd, boende, självmordsförsök och utsatthet för våld.},
 author    = {Schaar, Ingela},
 keyword   = {alkohol och drogberoende.,kön,svår psykisk störning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns skillnader mellan svårt psykiskt störda missbrukande kvinnor och män?},
 year     = {1999},
}