Advanced

Patienters åsikter och önskemål angående närståendemedverkan i psykiatrisk vård

Kjellström, Gunilla (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Närståendemedverkan är i dagens sjukvård ett aktuellt ämne. Inom psykiatrisk vård finns studier gjorda på fördelar med närståendemedverkan, samt vad närstående har för åsikter om denna medverkan. Sjukvården ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen bygga på respektför patientens självbestämmande och integritet. Syftet med studien var därför att ta reda på vad en grupp patienter inom psykiatrisk vård har för åsikter och önskemål kring närståendemedverkan. Metoden som användes var kvalitativ. Tio patienter intervjuades utifrån en intervjuguide. Resultatet visade på en övervägande positiv inställning till närståendemedverkan.Särskilt framhölls möjlighet till ökat personligt stöd för både patient och närstående, ökad sjukdomsförståelse och... (More)
Närståendemedverkan är i dagens sjukvård ett aktuellt ämne. Inom psykiatrisk vård finns studier gjorda på fördelar med närståendemedverkan, samt vad närstående har för åsikter om denna medverkan. Sjukvården ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen bygga på respektför patientens självbestämmande och integritet. Syftet med studien var därför att ta reda på vad en grupp patienter inom psykiatrisk vård har för åsikter och önskemål kring närståendemedverkan. Metoden som användes var kvalitativ. Tio patienter intervjuades utifrån en intervjuguide. Resultatet visade på en övervägande positiv inställning till närståendemedverkan.Särskilt framhölls möjlighet till ökat personligt stöd för både patient och närstående, ökad sjukdomsförståelse och behov av upprepade närståendemöten. Risken för integritetskränkning upplevdes dock som adekvat och negativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellström, Gunilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patientsyn, anhöriga, närståendemedverkan, psykiatri
language
Swedish
id
2524903
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2524903,
 abstract   = {Närståendemedverkan är i dagens sjukvård ett aktuellt ämne. Inom psykiatrisk vård finns studier gjorda på fördelar med närståendemedverkan, samt vad närstående har för åsikter om denna medverkan. Sjukvården ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen bygga på respektför patientens självbestämmande och integritet. Syftet med studien var därför att ta reda på vad en grupp patienter inom psykiatrisk vård har för åsikter och önskemål kring närståendemedverkan. Metoden som användes var kvalitativ. Tio patienter intervjuades utifrån en intervjuguide. Resultatet visade på en övervägande positiv inställning till närståendemedverkan.Särskilt framhölls möjlighet till ökat personligt stöd för både patient och närstående, ökad sjukdomsförståelse och behov av upprepade närståendemöten. Risken för integritetskränkning upplevdes dock som adekvat och negativ.},
 author    = {Kjellström, Gunilla},
 keyword   = {patientsyn,anhöriga,närståendemedverkan,psykiatri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters åsikter och önskemål angående närståendemedverkan i psykiatrisk vård},
 year     = {1999},
}