Advanced

Vårdkvalitet vid en preoperativ avdelning

Olsson, Elna (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Vårdkvalitet är ett multidimensionellt begrepp. Ett sätt att mäta vårdkvalitet på är att ta reda på vad patienter tycker om vården. Syftet med föreliggande undersökning har varit att ta reda på vad en grupp patienter tycker om vårdkvaliteten vid en preoperativ avdelningen. Metoden jag använt mig av var en modifiering av KUPP-instrumentet. Resultatet visade att patienterna generellt var nöjda med vården. Undersökningen visade vikten av bemötandet, då flest öppna svar handlade om bemötandet. Patienterna visade störst tillfredsställelse i detta avseende. Områden en del patienter var mindre tillfredsställda med och där kvaliteten möjligen kan förbättras var; väntetiden på avdelningen vilken inte bör bli för lång, informationen om rutiner i... (More)
Vårdkvalitet är ett multidimensionellt begrepp. Ett sätt att mäta vårdkvalitet på är att ta reda på vad patienter tycker om vården. Syftet med föreliggande undersökning har varit att ta reda på vad en grupp patienter tycker om vårdkvaliteten vid en preoperativ avdelningen. Metoden jag använt mig av var en modifiering av KUPP-instrumentet. Resultatet visade att patienterna generellt var nöjda med vården. Undersökningen visade vikten av bemötandet, då flest öppna svar handlade om bemötandet. Patienterna visade störst tillfredsställelse i detta avseende. Områden en del patienter var mindre tillfredsställda med och där kvaliteten möjligen kan förbättras var; väntetiden på avdelningen vilken inte bör bli för lång, informationen om rutiner i samband med operation, möjligheten att diskutera och delta i beslut samt miljön som kan bli trevligare. Frågorna i KUPP-formuläret mätte, trots modifiering, inte tillfredsställande vårdkvaliteten vid en preoperativ avdelning i alla avseende. Framförallt tycktes ej frågorna inom dimensionerna medicinsk-teknisk kompetens samt fysisk-tekniska förutsättningar spegla en rättvisande bild. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Elna
supervisor
organization
alternative title
En undersökning utförd med ett modifierat KUPP-formulär.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
KUPP, vårdkvalitet, patienttillfredsställelse, preoperativ avdelning, preoperativ vård
language
Swedish
id
2524915
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2524915,
 abstract   = {Vårdkvalitet är ett multidimensionellt begrepp. Ett sätt att mäta vårdkvalitet på är att ta reda på vad patienter tycker om vården. Syftet med föreliggande undersökning har varit att ta reda på vad en grupp patienter tycker om vårdkvaliteten vid en preoperativ avdelningen. Metoden jag använt mig av var en modifiering av KUPP-instrumentet. Resultatet visade att patienterna generellt var nöjda med vården. Undersökningen visade vikten av bemötandet, då flest öppna svar handlade om bemötandet. Patienterna visade störst tillfredsställelse i detta avseende. Områden en del patienter var mindre tillfredsställda med och där kvaliteten möjligen kan förbättras var; väntetiden på avdelningen vilken inte bör bli för lång, informationen om rutiner i samband med operation, möjligheten att diskutera och delta i beslut samt miljön som kan bli trevligare. Frågorna i KUPP-formuläret mätte, trots modifiering, inte tillfredsställande vårdkvaliteten vid en preoperativ avdelning i alla avseende. Framförallt tycktes ej frågorna inom dimensionerna medicinsk-teknisk kompetens samt fysisk-tekniska förutsättningar spegla en rättvisande bild.},
 author    = {Olsson, Elna},
 keyword   = {KUPP,vårdkvalitet,patienttillfredsställelse,preoperativ avdelning,preoperativ vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdkvalitet vid en preoperativ avdelning},
 year     = {1999},
}