Advanced

Sjuksköterskors handledning på akut- och intensivvårdsavdelningar

Ander, Petra and Melin, Charlotte (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att studera sjuksköterskors utsagor om hur de handleder nyutexaminerade sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelningar, samt vilka yttre faktorer som de ansåg påverkar handledningen, såsom t.ex. tid, ekonomi och patientgenomströmningar och vad de ansåg som rimligt tidsperspektiv för handledning. Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Studiens resultat visade att sjuksköterskorna hade en klar bild av sin handledarroll. Resultatet visade att tidsbristen var det som sjuksköterskorna upplevde som det största hindret i sin handledning. Det visade sig också att det behövdes nytt tänkande och nya former för hur handledning skall utformas och bedrivas för att uppnå en bättre handledning
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ander, Petra and Melin, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
akutavdelning, handledning, intensivvårdsavdelning, nyutexaminerad sjuksköterska
language
Swedish
id
2524977
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2524977,
 abstract   = {Syftet med studien var att studera sjuksköterskors utsagor om hur de handleder nyutexaminerade sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelningar, samt vilka yttre faktorer som de ansåg påverkar handledningen, såsom t.ex. tid, ekonomi och patientgenomströmningar och vad de ansåg som rimligt tidsperspektiv för handledning. Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Studiens resultat visade att sjuksköterskorna hade en klar bild av sin handledarroll. Resultatet visade att tidsbristen var det som sjuksköterskorna upplevde som det största hindret i sin handledning. Det visade sig också att det behövdes nytt tänkande och nya former för hur handledning skall utformas och bedrivas för att uppnå en bättre handledning},
 author    = {Ander, Petra and Melin, Charlotte},
 keyword   = {akutavdelning, handledning, intensivvårdsavdelning, nyutexaminerad sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors handledning på akut- och intensivvårdsavdelningar},
 year     = {1998},
}